Παρασκευή, 04 Απριλίου 2008

Απόφαση 390/2008

Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν. 703/77, όπως ισχύει, της απόκτησης κοινού ελέγχου (50%) της εταιρείας «ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ» από τις εταιρείες «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ» και «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΑΕ».
Πέμπτη, 03 Απριλίου 2008

Απόφαση 388/2008

Λήψη απόφασης επί της με αριθ. πρωτ. 1247/28.2.2007 Αυτεπάγγελτης Έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού σχετικά με την μεταβολή ελέγχου της εταιρείας “E.I. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ A.E.” από τις 17/04/2002 έως τις 29/04/2004.
Πέμπτη, 27 Μαρτίου 2008

Απόφαση 387/2008

Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν. 703/77, όπως ισχύει, της συγκέντρωσης των επιχειρήσεων «ISS FACILITY SERVICES A.E.», και «Aspis Security Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας Α.Ε.».
Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2008

Απόφαση 386/2008

Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης, κατ’ άρθρο 4β ν.703/77, της απόκτησης από την εταιρεία ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΕΒΕ κλάδων επιχειρηματικής  δραστηριότητας της εταιρίας Γ. ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ A.E.
Πέμπτη, 20 Μαρτίου 2008

Απόφαση 385/2008

Παραπομπή της εταιρείας «VIVARTIA A.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ» (ως καθολικής διαδόχου της εταιρείας «ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ Α.Ε.») στην Επιτροπή Ανταγωνισμού για λήψη απόφασης κατ’ άρθρο 9 παρ. 1 ν.703/77, ως ισχύει, για παράβαση των άρθρων 1 παρ.1…
Τρίτη, 11 Μαρτίου 2008

Απόφαση 384/2008

Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 4β παρ. 1 του ν. 703/77, όπως ισχύει, της σύστασης κοινής επιχείρησης με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΜΟΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Εμπορική και Βιομηχανική Ανώνυμη Εταιρεία» των εταιρειών «RHEINMETALL HELLAS A.E.» και «SPACE HELLAS A.E.».
Πέμπτη, 06 Μαρτίου 2008

Απόφαση 383/2008

Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης της εξαγοράς εξ ημισείας του 100% των μετοχών της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΡΕΤΡΑ Α.Ε.» από τις εταιρείες με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.» και «ΠΛΑΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ…
Πέμπτη, 06 Μαρτίου 2008

Απόφαση 382/2008

Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν. 703/77, όπως ισχύει, της απόκτησης κοινού ελέγχου της εταιρείας με την επωνυμία «FR8 Holdings Pte Limited» από τις εταιρείες με την επωνυμία «A/S Dampskibsselskabet TORM» και «FR8 Limited»
Πέμπτη, 28 Φεβρουαρίου 2008

Απόφαση 381/2008

Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης, κατά το άρθρο 4β ν.703/77, της απόκτησης αποκλειστικού ελέγχου επί των εταιρειών PLUS HELLAS ΕΠΕ & ΣΙΑ ΕΕ και PLUS HELLAS ΕΠΕ από την εταιρεία ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
Παρασκευή, 22 Φεβρουαρίου 2008

Απόφαση 380/2008

Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 4β παρ. 1 του ν. 703/77, όπως ισχύει, της απόκτησης από την εταιρεία με την επωνυμία «Commercial Value Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία» μετοχών που αντιπροσωπεύουν το 91,29% του μετοχικού κεφαλαίου της…
Πέμπτη, 21 Φεβρουαρίου 2008

Απόφαση 379/2008

Εκπρόθεσμη γνωστοποίηση συγκέντρωσης , κατ’άρθρο 4α ν.703/77, λόγω απόκτησης από την εταιρεία Legend Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Ηχογραφημάτων, του 98.6% της Εταιρείας Γενικών Εκδόσεων Α.Ε.
Πέμπτη, 21 Φεβρουαρίου 2008

Απόφαση 378/2008

Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 4β παρ. 1 του ν. 703/77, όπως ισχύει, της απόκτησης από την εταιρεία ALAPIS ΑΒΕΕ αποκλειστικού ελέγχου επί της εταιρείας Κ.Π. ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ.
Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2008

Απόφαση 377/2008

Λήψη απόφασης επί της γνωστοποίησης σύμβασης Εμπορικής Συνεργασίας μεταξύ των εταιρειών με την επωνυμία «Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.» και «ΕURΟ ΟΙL Α.Ε» με ταυτόχρονο αίτημα για χορήγηση αρνητικής πιστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ.1 του ν.703/77, όπως ισχύει ή εξαίρεσης…
Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2008

Απόφαση 376/2008

Λήψη απόφασης επί της με αριθ. πρωτ. 294/16.1.2007 Εισήγησης της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού που αφορά: «Ι) Γνωστοποίηση Σύμβασης Διατραπεζικής Είσπραξης Εργοδοτικών Εισφορών των ανωνύμων τραπεζικών εταιρειών και πιστωτικών ιδρυμάτων με τις επωνυμίες: 1) ΕθνικήΤράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., 2) Alpha Bank…
Παρασκευή, 11 Ιανουαρίου 2008

Απόφαση 375/2008

Προηγούμενη γνωστοποίηση, κατ’ άρθρο 4β ν.703/77, της απόκτησης από την εταιρεία ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΕΒΕ κλάδων επιχειρηματικής δραστηριότητας των εταιριών Ι.Ε. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕ, ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε, ΕΜΙΚΟ ΑΕ και MULTIPART AE.
Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου 2007

Απόφαση 373/2007

Λήψη απόφασης επί της με αριθ. πρωτ. 8218/15.12.2006 Εισήγησης της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού, που αφορά αυτεπάγγελτη έρευνα σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και εμπορία γαλακτοκομικών προϊόντων, για παράβαση του άρθρου 1 του ν. 703/1977, όπως ισχύει, και του άρθρου…
Πέμπτη, 06 Δεκεμβρίου 2007

Απόφαση 372/2007

Προηγούμενη γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν. 703/77, όπως ισχύει, της από 5.11.07 γνωστοποιηθείσας συγχώνευσης μεταξύ των εταιρειών «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε.» και «ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», δια απορροφήσεως της δεύτερης από την πρώτη εταιρεία.
Τετάρτη, 05 Δεκεμβρίου 2007

Απόφαση 371/2007

Προηγούμενη γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν. 703/77, όπως ισχύει, της συγκέντρωσης των επιχειρήσεων «MIG SHIPPING S.A.» και «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου 2007

Απόφαση 370/2007

Λήψη απόφασης επί της με αριθ. πρωτ. 1284/01.03.2007 Συμπληρωματικής Εισήγησης της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού, σύμφωνα με την με αριθ. 315/V/2006 προδικαστική απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, ως προς το θέμα των συνιστώμενων ή επιβαλλόμενων τιμών ανταλλακτικών και επισκευών (service) από τις εταιρείες «ΧΙΟΥΝΤΑΙ ΕΛΛΑΣ Π…
Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου 2007

Απόφαση 369/2007

Λήψη απόφασης επί της με αριθ. πρωτ. 8218/15.12.2006 Εισήγησης της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού, που αφορά αυτεπάγγελτη έρευνα σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και εμπορία γαλακτοκομικών προϊόντων, για παράβαση του άρθρου 1 του ν. 703/1977, όπως ισχύει, και του άρθρου …
Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου 2007

Απόφαση 368/2007

Éκδοση απόφασης επί της ανάγκης λήψης ασφαλιστικών μέτρων στο πλαίσιο της υπόθεσης με αριθμ. πρωτ. 1012/26.3.2003 «Καταγγελία της εταιρείας "ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ ΦΛΩΡΑΣ KOSMOS - ΜΑΡΙΑ ΦΛΩΡΑ Ε.Π.Ε." κατά της εταιρεíας "ΑΠΟΛΛΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ» και αυτεπάγγελτη έρευνα στην εταιρεία «ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ GROUP Α.Ε.»…
Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου 2007

Απόφαση 367/2007

Λήψη απόφασης επί της από 9.6.2005 (αριθ. ημ. πρωτ. 1942) καταγγελίας α) της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Οπωρολαχανεμπόρων (εντός Κεντρικής Λαχαναγοράς Αθηνών), β) του Συνδέσμου Εμπόρων Κεντρικής Λαχαναγοράς Αθηνών, γ) του Συνδέσμου Εμπόρων Κεντρικής Λαχαναγοράς Θεσσαλονίκης κατά α) του Σωματείου Φορτοεκφορτωτών και Κομιστών Νωπών Ειδών Κεντρικής…
Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2007

Απόφαση 366/2007

Λήψη απόφασης επί της με αριθμ. πρωτ. 7256/15.11.2006 Εισήγησης της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού που αφορά τον έλεγχο, κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 4 και 4β-4στ ν.703/77, της συγχώνευσης με απορρόφηση από την εταιρεία ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. των εταιρειών ΑΛΦΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Τ.Ξ.Ε.Ε., ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΣΚΟΡΔΑΛΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. και…

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

ecn20