Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου 2008

Απόφαση 416/2008

Λήψη απόφασης επί της αίτησης για έκδοση αρνητικής πιστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 703/77 σχετικά με σύμβαση Δικαιόχρησης μεταξύ της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος ΑΕ» (εφεξής Ο.Τ.Ε.) και της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία […].

Απόφαση 416/2008
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 416/2008
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης  23η Οκτωβρίου 2008
Αριθμός ΦΕΚ  
Αντικείμενο Απόφασης  Γνωστοποίηση Σύμβασης
Νομικό Πλαίσιο  Άρθρο 11 ν. 703/1977 - Άρθρο 21  ν. 703/1977
Διατακτικό Απόφασης  

 Δεν χορηγεί  αρνητική πιστοποίηση- Απέχει από την Έκδοση Απόφασης–Αναπέμπει στην ΓΔΑ

Γνωστοποιούσα/-ες  Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ)
Περίληψη Απόφασης

Λήψη απόφασης επί της αίτησης για έκδοση αρνητι­κής πιστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 703/77 σχετικά με σύμβαση Δικαιόχρησης μεταξύ της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ) και ομόρρυθμης εται­ρείας [απόρρητο].

Σύμφωνα με τη σύμβαση ο ΟΤΕ χορηγεί στο δικαιο­δόχο έναντι οικονομικού ανταλλάγματος το μη απο­κλειστικό δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης του Franchise καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης για τη διανομή των προϊόντων και των Υπηρεσιών του ΟΤΕ. Ο δικαιοδόχος δηλώνει ότι είναι ομόρρυθμη εταιρεία, η οποία έχει σκοπό τη λειτουργία ενός καταστήματος OTE-SHOP και τη διανομή των σχετικών προϊόντων και υπηρεσιών.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού αφού εξέτασε τα άρθρα της σύμβασης δικαιόχρησης αποφάσισε να μη χορηγήσει αρνητική πιστοποίηση, βάσει του άρθρου 11 του ν. 703/1977, όπως ισχύει, και να απέχει από την έκδοση απόφασης σε σχέση με την επιβολή προστίμου, κατάτο άρθρο 21 παρ. 2 του ν. 703/1977, λόγω εκπροθέ­σμου γνωστοποιήσεως και ανέπεμψε την υπόθεση στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού, προκειμένου αυτή να διερευνήσει τυχόν επηρεασμό του ενδοκοινοτικού εμπορίου από την κρινόμενη σύμβαση.

Ένδικα Βοηθήματα  Οριστική. Δεν έχουν ασκηθεί ένδικα μέσα.
Δικαστικές Αποφάσεις  -
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!