Τρίτη, 05 Οκτωβρίου 2004

Απόφαση 274/2004

Θέμα της συνεδρίασης ήταν η λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν. 703/77, της εξαγοράς από την εταιρεία ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ του συνόλου των μετοχών της…
Πέμπτη, 30 Σεπτεμβρίου 2004

Απόφαση 273/2004

Θέμα της συνεδριάσεως ήταν η από 12.8.2004 γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση, κατά το άρθρο 4β του ν. 703/77, όπως ισχύει, από τη εταιρεία Bayard Metering (Europe) GmbH για την εξαγορά του 100% των μετοχών της εταιρείας Metering HoldCo 3 (drei) GmbH.
Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 2004

Απόφαση 272/2004

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν η με αριθμ.πρωτ. 556/29.1.2004 προηγούμενη γνωστοποίηση κατ’ άρθρο 4β ν.703/1977, όπως ισχύει,της απόκτησης από την DaimlerChrysler AG αποκλειστικού ελέγχου επί της Mitsubishi Fuso Truck & Bus Corporation.
Τρίτη, 31 Αυγούστου 2004

Απόφαση 271/2004

Θέμα της συνεδρίασης ήταν η συμπληρωματική εισήγηση (αρ. πρωτ. 3236/25.6.2004) της Γραμματείας της Επιτροπής Ανταγωνισμού (εφεξής και “Επιτροπή”) επί της με αρ. πρωτ. 641/2.4.99 καταγγελίας των εταιρειών «ΧΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΟΛΥΚ/ΤΟΣ», «MAKALDI A.E.E. (πρώην ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ)», «ΧΟΝΤΟΣ…
Τρίτη, 31 Αυγούστου 2004

Απόφαση 270/2004

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν η με αριθμ.πρωτ. 4359/2.12.2003 προηγούμενη γνωστοποίηση κατ’ άρθρο 4β ν.703/77, όπως ισχύει, της συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ των εταιριών «J&P - ΑΒΑΞ Ανώνυμη Εταιρία Εργοληπτική – Τουριστική – Εμπορική- Βιομηχανική - Οικοδομικών Υλικών και Μηχανημάτων» (εφεξής J&P ΑΒΑΞ ),…
Τετάρτη, 11 Αυγούστου 2004

Απόφαση 269/2004

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν: η με αρ. πρωτ 3401/2.7.2004 προηγούμενη γνωστοποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν. 703/77, όπως ισχύει, των εταιρειών ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και ΔΟΜΙΚΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ για την απόκτηση του 80,9514%…
Πέμπτη, 29 Ιουλίου 2004

Απόφαση 268/2004

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν η από 12.12.2003 ( αριθμ.πρωτ. 4498 της Γραμματείας της Ε.Α.) προηγούμενη γνωστοποίηση συγχώνευσης, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν. 703/77, όπως ισχύει, των εταιρειών ΑΣΠΙΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ. και ABN AMRO Α.Ε.Δ.Α.Κ., η οποία θα πραγματοποιηθεί δι’ απορροφήσεως της δεύτερης…
Πέμπτη, 22 Ιουλίου 2004

Απόφαση 267/2004

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν: α) η με αριθμ.πρωτ 3591/12.7.2004 γνωστοποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 703/77, όπως ισχύει, της συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της ΔΕΛΤΑ ΣΙΝΓΚΙΟΥΛΑΡ Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (DELTA SINGULAR OUTSOURCING SERVICES – εφεξής DSOS) και της Αlpha Bank Α.Ε.…
Δευτέρα, 05 Ιουλίου 2004

Απόφαση 266/2004

Θέμα της συνεδριάσεως ήταν η από 3.3.2004 αίτηση της Βενέτας Γ. Χριστοπούλου για την λήψη ασφαλιστικών μέτρων κατά της εταιρείας ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 4 του ν. 703/77.
Πέμπτη, 01 Ιουλίου 2004

Απόφαση 265/2004

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν η από 19.4.2004 (αριθμ. πρωτ. 1988) προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν. 703/77, όπως ισχύει, της εξαγοράς από την εταιρία H&R WASAG AG του παγκόσμιου κλάδου των μειγμάτων καλωδίων του ομίλου ‘’BP…
Πέμπτη, 24 Ιουνίου 2004

Απόφαση 264/2004

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν η από 23.12.2003 προηγούμενη γνωστοποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν. 703/77, όπως ισχύει, της απόκτησης από την εταιρεία CAVENDISH SQUARE HOLDING B.V. ποσοστού 70% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας AGB HOLDING S.p.A.
Τετάρτη, 02 Ιουνίου 2004

Απόφαση 263/2004

Θέμα της συνεδριάσεως ήταν η με αρ. πρωτ. 2071/22.4.2004 εισήγηση της Γραμματείας της Ε.Α. για την παραπομπή, κατόπιν αυτεπάγγελτου ελέγχου, των επιχειρήσεων : 1) Ιωαν. Βίνης & Γρηγ. Μάγκος Ο.Ε., 2) Αφοί Θωμά Μόσιαλου Ο.Ε., 3) Νικόλαος Α. Τσαλαπάτης, 4) Λεωνίδας Γ. Σούκης,…
Τρίτη, 18 Μαϊος 2004

Απόφαση 262/2004

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν η με αριθ. πρωτ. 3915 / 5.11.03 αίτηση της ανώνυμης εταιρίας υπό την επωνυμία «AUTO SERVICE ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΕΒΕ» για λήψη ασφαλιστικών μέτρων κατά της ανώνυμης εταιρίας υπό την επωνυμία «ΤΕΧΝΟΚΑΡ Α.Β.Ε.Ε», σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγρ. 4 ν.…
Πέμπτη, 08 Απριλίου 2004

Απόφαση 261/2004

Θέμα της συνεδρίασης ήταν η με αριθ. 641/2.4.1999 καταγγελία των εταιρειών 1) ΧΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΟΛΥΚ/ΤΟΣ, 2) ΜΑΚΑLDI Α.Ε.Ε. (πρώην ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ), 3) ΧΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, 4) ΑΦΟΙ Σ. ΧΟΝΤΟΥ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ Ανώνυμος Βιομηχανική και…
Τετάρτη, 07 Απριλίου 2004

Απόφαση 260/2004

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν η με ημ.αριθμ.πρωτ. 4437/8.12.2003 αίτηση: 1) του σωματείου «Σύνδεσμος Χονδρεμπόρων Αττικής ζαχαρωδών –ψιλικών κ.λ.π. προϊόντων ΔΥΝΑΜΗ», 2) της εταιρίας «Εμπορικός Παλμός Ε.Π.Ε.», 3) της εταιρίας «Παπαδόπουλος Κυρ. Ζαχαριάδης Γ. & Σία Ο.Ε.», 4) της εταιρίας «ΙΛΙΟΝ CASH & CARRY-…
Παρασκευή, 19 Μαρτίου 2004

Απόφαση 259/2004

Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 4β ν.703/77, της απόκτησης από την CSL Limited ποσοστού 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Aventis Behring LLC (AB) και των θυγατρικών της.
Δευτέρα, 09 Φεβρουαρίου 2004

Απόφαση 257/2004

Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 4β Ν.703/77, της απόκτησης του επιχειρηματικού Τμήματος Συστημάτων Έγχυσης του ομίλου της εταιρείας Disetronic Holding AG από την εταιρεία Roche Holding AG

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

ecn20