Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου 2002

Απόφαση 226/2002

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν η από 17.6.2002 αίτηση για λήψη ασφαλιστικών μέτρων της εταιρίας «VIDEO SEVEN A.Ε» κατά των εταιριών «Δ. ΡΑΠΤΗΣ Α.Ε» ( εφεξής «ΤΟP VIDEO Α.Ε.») και «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ» ( εφεξής «AUDIO VISUAL Α.Ε.»), σύμφωνα με…
Πέμπτη, 21 Νοεμβρίου 2002

Απόφαση 225/2002

Θέμα της Συνεδρίασης ήταν η αυτεπάγγελτη έρευνα, που διεξήγαγε η Γραμματεία της Επιτροπής Ανταγωνισμού, κατόπιν αναφοράς του Τμήματος Εμπορίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φωκίδας, σχετικά με την τιμή πώλησης του άρτου στα αρτοποιεία και στα πρατήρια άρτου του Νομού Φωκίδας, για να…
Τρίτη, 12 Νοεμβρίου 2002

Απόφαση 224/2002

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν η προηγούμενη γνωστοποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, της απόκτησης από την ASPIS BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ του τομέα Λιανικής και Μικρομεσαίων επιχειρήσεων του υποκαταστήματος της ABN AMRO BANK N.V. στην Ελλάδα…
Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2002

Απόφαση 223/2002

Θέμα της συνεδριάσεως ήταν η από 16.10.2002 κοινή αίτηση, σύμφωνα με το άρθρο 4ε παράγρ. 3 του ν. 703/77, των εταιρειών ALPHA ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Ε (υπό εκκαθάριση) και NETMED N.V, με την οποία οι αιτούσες εταιρείες ζητούν από την Επιτροπή Ανταγωνισμού…
Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου 2002

Απόφαση 222/2002

Θέμα της Συνεδρίασης ήταν οι από 12.2.2002 γνωστοποιηθείσες πράξεις συγκέντρωσης επιχειρήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4β του Ν. 703/77, όπως ισχύει, που αφορούν : α) τη συγχώνευση με απορρόφηση από την εταιρία ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ των θυγατρικών της εταιρειών ΔΟΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ…
Τρίτη, 24 Σεπτεμβρίου 2002

Απόφαση 221/2002

Θέμα της Συνεδρίασης ήταν η από 15.4.2002 γνωστοποιηθείσα, σύμφωνα με το άρθρο 4β του Ν. 703/77 όπως ισχύει συγκέντρωση επιχειρήσεων που αφορά : i) α) εισφορά στην εταιρία ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΤΕΡΝΑ ΑΕ) του κατασκευαστικού κλάδου…
Παρασκευή, 02 Αυγούστου 2002

Απόφαση 220/2002

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν η από 11.2.2002 προηγούμενη γνωστοποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, της συγχώνευσης δι΄απορρόφησης από την ΑΤΕ ΓΝΩΜΩΝ Α.Ε των εταιριών ΑΛΦΑ Α.Τ.Ε., ΜΕΤΡΙΚ Τ.Α.Ε., ΓΕΚΑΤ Α.Τ.Ε, ΚΟΡΩΝΙΣ Α.Ε., ΕΡΓΟΚΑΤ Α.Ε.,ΔΟΜΗΣΗ Α.Τ.Ε., Τ.Ε.Γ.Κ. Α.Ε. και…
Τετάρτη, 10 Ιουλίου 2002

Απόφαση 218/2002

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν η από 20.2.2002 αίτηση για λήψη ασφαλιστικών μέτρων, των επιχειρήσεων : 1)Της ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία: “Αφοί Γ. Ζαζόπουλοι Ο.Ε.”, 2) Του Σταύρου Βαλαβάνη, 3) Του Ιωάννη Μάνθου, 4) Του Γεωργίου Αντωνάτου, 5) Του Λουκά…
Δευτέρα, 08 Ιουλίου 2002

Απόφαση 217/2002

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν η από 15.5.2002 προηγούμενη γνωστοποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, της απόκτησης από την εταιρία AB Electroluxαποκλειστικού ελέγχου επί της εταιρίας Diamant Boart International SA
Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2002

Απόφαση 216/2002

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν η από 17.7.2001 προηγούμενη γνωστοποίηση της εταιρείας, ΔΕΛΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ( εφεξής ΔΕΛΤΑ), σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν. 703/77, όπως ισχύει, που πραγματοποιείται βάσει της από 4.7.2001 Δημόσιας Πρότασης Αγοράς Μετοχών της…
Πέμπτη, 13 Ιουνίου 2002

Απόφαση 215/2002

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν η από 1.2.2002 αίτηση για λήψη ασφαλιστικών μέτρων, των σωματείων: α) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, (παρακάτω και «ΣΕΤΤΓ»), β) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (παρακάτω και «ΠΕΤΑΓΑ») και γ)ΕΝΩΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-…
Δευτέρα, 10 Ιουνίου 2002

Απόφαση 214/2002

Θέμα της Συνεδρίασης ήταν ο προληπτικός έλεγχος της από 23.6.2000 γνωστοποιηθείσας σύμφωνα με το άρθρο 4β του Ν.703/77, όπως ισχύει, συγκέντρωσης των επιχειρήσεωνSANΙTΑS-SAΝΙΤΑS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ και DOMONATURA AΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ…
Τρίτη, 04 Ιουνίου 2002

Απόφαση 213/2002

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν η από 20.12.2001 προηγούμενη γνωστοποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 4β του Ν.703/77, της εξαγοράς από την εταιρεία LINDE Aktiengesellschaft τουσυνόλου των μετοχών της εταιρείας ΕΛΒΙΑ Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Παραγωγής και Εμφιαλώσεως Βιομηχανικών και Τεχνικών Αερίων.
Παρασκευή, 26 Απριλίου 2002

Απόφαση 212/2002

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν η από 22/5/2001 αίτηση του Δημητρίου Τζενεβράκη για τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 4 του ν.703/77, όπως ισχύει, κατά της εταιρίας SONY HELLAS A.E.E., την οποία καταγγέλλει για παράβαση του άρθρου…
Παρασκευή, 26 Απριλίου 2002

Απόφαση 211/2002

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν η από 26.4.2001 γνωστοποιηθείσας, σύμφωνα με το άρθρο 4β του Ν. 703/77 όπως ισχύει, συγκέντρωσης επιχειρήσεων που αφορά τη σύσταση από τις εταιρίες ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε., ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ- ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ- ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ…
Πέμπτη, 14 Μαρτίου 2002

Απόφαση 210/2002

Θέματα της Συνεδρίασης ήταν: 1) η υπόθεση με αριθ.πρωτ.1461/29.5.2001 Εισήγησης της Γραμματείας η οποία αφορά: i) τη μη γνωστοποίηση και ii) την πραγματοποίηση, κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 4β παρ.1 και 4ε παρ.1 του Ν.703/77, από την εταιρεία ΜΙΝΩΪΚΕΣ…
Δευτέρα, 11 Μαρτίου 2002

Απόφαση 209/2002

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν η προηγούμενη γνωστοποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 4β του Ν.703/77, της εξαγοράς από την εταιρεία MULTY FOAM A.B.E.E. του 51% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΦΡΩΔΟΥΣ Α.Ε.
Τετάρτη, 06 Φεβρουαρίου 2002

Απόφαση 208/2002

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν ο προληπτικός έλεγχος της από 28.12.2001 γνωστοποιηθείσας, σύμφωνα με το άρθρο 4β του Ν. 703/77, όπως ισχύει, συγκέντρωσης επιχειρήσεων που αφορά τη μετατροπή του κοινού ελέγχου, που ασκούν επί της εταιρείας ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, αφενός οι…
Παρασκευή, 25 Ιανουαρίου 2002

Απόφαση 207/2002

Θέμα της συνεδριάσεως ήταν οι από 9.10.1991 και 19.5.1997 καταγγελίες της εταιρείας ΑΓΝΗ ΑΒΕΕ και η από 20.12.1995 καταγγελία του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ, κατά της εταιρίας COCA-COLA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ Α.Ε., την οποία καταγγέλλουν για παράβαση του άρθρου 2 του…
Πέμπτη, 17 Ιανουαρίου 2002

Απόφαση 206/2002

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν η από 27.11.2000 καταγγελία της εταιρείας ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν.703/77, όπως ισχύει, κατά των εταιρειών ΙΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε., ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕΚΑΠ Α.Ε., ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΕΡΑΝΗΣ…
Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2001

Απόφαση 202/2002

Θέμα της Συνεδρίασης ήταν ο προληπτικός έλεγχος της από 24.10.2001 γνωστοποιηθείσας, βάσει του άρθρου 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, μετατροπής του ελέγχου της εταιρείας ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. στην εταιρεία ABC FACTORS ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ Α.Ε. από κοινό σε αποκλειστικό.

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

ecn20