Θέμα: Έγκριση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού συγκέντρωσης επιχειρήσεων που αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από την εταιρεία με την επωνυμία «MOTOR OIL RENEWABLE ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», 100% θυγατρική εταιρεία της «ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.», επί της δραστηριότητας των…
Θέμα: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΣΥΜBΟΥΛΩΝ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑΔΙΟ Α' ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Θέμα: Λήψη απόφασης επί κανονιστικής παρέμβασης στην αγορά διανομής έντυπου Τύπου σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 3959/2011
Θέμα: Απόφαση υπ’ αριθ. 762/2021 της ΕΑ περί επιβολής προστίμου ύψους 10.342.773 ευρώ στην εταιρία COCA-COLA 3Ε ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ COCA-COLA 3Ε για παράβαση των άρθρων 2 του ν. 3959/2011 και 102 ΣΛΕΕ, κατόπιν αυτεπάγγελτης έρευνας και…
Θέμα: Επιβολή προστίμων ύψους €453.573 κατόπιν απόφασης επί της Διαδικασίας Διευθέτησης Διαφορών (ΔΔΔ) σχετικά με την αυτεπάγγελτη έρευνα της ΕΑ στον κλάδο εισαγωγής/κατασκευής, χονδρικής και λιανικής εμπορίας σχολικών τσαντών, σχολικών τσαντών φαγητού και κασετινών και τσαντών μέσης, στο πλαίσιο κάθετων…
Θέμα: Δημοσίευση της Τελικής Έκθεσης της Κλαδικής έρευνας της Επιτροπής Ανταγωνισμού στο ηλεκτρονικό εμπόριο
Θέμα: Αιφνιδιαστικοί έλεγχοι της Επιτροπής Ανταγωνισμού σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, εισαγωγή και εμπορία μηχανημάτων επεξεργασίας αλουμινίου, PVC και σιδήρου
Θέμα: 6ο Διεθνές Συνέδριο Δικαίου του Ανταγωνισμού της Νομικής Βιβλιοθήκης
Θέμα: Γνωμοδότηση με αριθ. 40/2022 της Επιτροπής Ανταγωνισμού σχετικά με θέματα προστασίας του ανταγωνισμού που τίθενται από την πρωτοβουλία «το καλάθι του νοικοκυριού»
Θέμα: Έγκριση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού συγκέντρωσης επιχειρήσεων η οποία αφορά σε δημιουργία κοινής επιχείρησης, της υπό σύσταση εταιρίας με την επωνυμία «HELLENIC HYDROGEN Α.Ε.» μέσω της απόκτησης κοινού ελέγχου της από τις εταιρίες με την επωνυμία «ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ)…
Θέμα: Δημόσια Διαβούλευση για τις κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή του Άρθρου 1Α Ν.3959/2011
Θέμα: Επίσκεψη του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ κ. Ν. Ανδρουλάκη και συνάντηση με τον Πρόεδρο της Ε.Α. κ. Ι. Λιανό, την Αντιπρόεδρο κα Χ. Νικολοπούλου, μέλη της Ολομέλειας και στελέχη της Ε.Α.
Θέμα : Νέα προθεσμία της δεύτερης δημόσιας διαβούλευσης έως τις 14.10.2022 επί των δεύτερων απόψεων της Επιτροπής Ανταγωνισμού-κανονιστική παρέμβαση στον κλάδο των κατασκευών (άρθρο 11 του Ν 3959/2011) και συμμετοχή στην δημόσια διαβούλευση.
Θέμα: Κατά προτεραιότητα εξέταση υπόθεσης και ανάθεσή της σε αρμόδιο Εισηγητή – Χρεώσεις στην παροχή τραπεζικών υπηρεσιών
Θέμα: Απόφαση της ΕΑ επί τριών καταγγελιών κατά της ΣΑΡΑΝΤΗΣ για παράβαση των άρθρων 1 και 2 του ν. 3959/2011(όπως ισχύει) και 101 και 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ)
Θέμα: ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ
Θέμα: Κατά προτεραιότητα εξέταση υπόθεσης και ανάθεσή της σε αρμόδιο Εισηγητή – Εμπορία καλλυντικών και λοιπών προϊόντων προσωπικής φροντίδας
Θέμα: Επίσημη έναρξη λειτουργίας του Sandbox για την Βιώσιμη Ανάπτυξη της Επιτροπής Ανταγωνισμού
Θέμα: Απόφαση επιβολής προστίμων συνολικού ύψους € 4.360.818,28 επί της αυτεπάγγελτης έρευνας και σχετικής καταγγελίας σε αγορές παροχής υπηρεσιών ρυμούλκησης για πιθανή παράβαση των άρθρων 1 του ν. 3959/2011, περί «Προστασίας του Ελεύθερου Ανταγωνισμού», όπως ισχύει, και 101 της Συνθήκης…
Θέμα: Πρακτική άσκηση στην Επιτροπή Ανταγωνισμού
Θέμα: Επίσημη έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας Sandbox για τη βιώσιμη ανάπτυξη της Επιτροπής Ανταγωνισμού, τη Δευτέρα 3/10/2022
Θέμα: Απόφαση 746/2021 επί του ελέγχου της συμμόρφωσης της εταιρίας με την επωνυμία «ΑΡΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» με τον όρο II.3 του διατακτικού της υπ’ αριθ. 687/2019 Απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ.…
Θέμα: Λήψη απόφασης επί αιτήματος της εταιρείας «ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ – ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ», για απαλλαγή από τη δέσμευση εκποίησης του καταστήματός της, στην περιοχή «Ανεμόμυλοι» της Χώρας της Άνδρου, που ανέλαβε με την υπ’ αριθ. 713/2020 Απόφαση της Επιτροπής…

Διεύθυνση

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434
Αθήνα

Επικοινωνία

210 8809100
contact@epant.gr

Copyright

Copyright © 2022 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.