Θέμα: Κλαδική έρευνα της Επιτροπής Ανταγωνισμού στις τραπεζικές καταθέσεις
Θέμα: Κατά προτεραιότητα εξέταση και ανάθεση σε αρμόδιο Εισηγητή υπόθεσης πιθανών κάθετων συμπράξεων στην αγορά προμήθειας, εμπορίας και λιανικής πώλησης δημητριακών
Θέμα: Απόφαση επιβολής προστίμου σε ένωση επιχειρήσεων σούπερ μάρκετ κατόπιν Διαδικασίας Διευθέτησης Διαφορών
Θέμα: Κίνηση διαδικασίας πλήρους διερεύνησης της συγκέντρωσης που αφορά στη σύσταση κοινής επιχείρησης, από τις εταιρείες «HELLENIC TRAIN - ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «DAMCO ENERGY A.E. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» για τη λειτουργία, συντήρηση,…
Θέμα: Αιφνιδιαστικός επιτόπιος έλεγχος της Επιτροπής Ανταγωνισμού στον κλάδο διαχείρισης αστικών λυμάτων 
Θέμα: Επίσκεψη εργασίας στελεχών της Αρχής Ανταγωνισμού του Μαρόκου στην Επιτροπή Ανταγωνισμού
Θέμα: Χαρτογράφηση στον κλάδο των ζωοτροφών
Θέμα: Έγκριση των συγκεντρώσεων, οι οποίες αφορούν στη μεταβολή του ελέγχου επί των εταιρειών «ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και «SOFT ONE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ» 
Θέμα: Αιφνιδιαστικοί έλεγχοι της Επιτροπής Ανταγωνισμού στον κλάδο της ψηφιακής διαχείρισης του δικτύου ύδρευσης
Θέμα: Απόφαση επιβολής προστίμου σε επιχείρηση μεγάλων/λευκών οικιακών ηλεκτρικών συσκευών κατόπιν Διαδικασίας Διευθέτησης Διαφορών. 
Θέμα: Χαρτογράφηση στον κλάδο κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων
Θέμα: Εξέταση Εισήγησης επί της της αυτεπάγγελτης έρευνας προκειμένου να διαπιστωθεί εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 6 παρ. 4, σε συνδυασμό με τα άρθρα 6 παρ. 1 και 2, του άρθρου 9 παρ. 1, και του άρθρου 38…
Θέμα: Έγκριση της απόκτησης κοινού ελέγχου από τις εταιρείες «STRIX ASSET MANAGEMENT LTD» και «FARALLON CAPITAL MANAGEMENT L.L.C.» επί της εταιρείας «EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ – ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ – ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ».
Θέμα: Απόφαση 823/2023 επί της εκπρόθεσμης υποβολής γνωστοποίησης συγκέντρωσης, που επιφέρει μεταβολή στον έλεγχο επί της εταιρείας ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΣ Α.Ε., από τον αποκλειστικό έλεγχο της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΑΡΚΕΤ Α.Ε. σε αποκλειστικό έλεγχο της εταιρείας ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ Α.Ε..
Θέμα: Έγκριση των γνωστοποιηθεισών συγκεντρώσεων, οι οποίες αφορούν α) στη δημιουργία κοινής επιχείρησης, μέσω της απόκτησης κοινού ελέγχου, από τις εταιρείες με τις επωνυμίες «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και β) στη μεταβολή του ελέγχου…
Θέμα: Σεμινάριο με θέμα "Practical Challenges in the Assessment of Vertical Restraints" στην Αθήνα την 16-17 Μαῒου 2024
Θέμα: Έγκριση της συγκέντρωσης που αφορά στην απόκτηση κοινού ελέγχου από την εταιρία με την επωνυμία «HELLENIC HEALTHCARE HOLDING 3 (CYPRUS) LIMITED» και τον οργανισμό ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Π.Λ. Πανεπιστήμιο Λευκωσίας» επί (α) της υπό σύσταση εταιρίας με…
Θέμα: Συνάντηση εργασίας της Επιτροπής Ανταγωνισμού και της Ανεξάρτητης Αρχής Συνήγορος του Καταναλωτή
Θέμα: Αιφνιδιαστικοί έλεγχοι της Επιτροπής Ανταγωνισμού στον κλάδο πληροφορικής και τεχνολογίας και συναφών υπηρεσιών
Θέμα: Έγκριση της απόκτησης αποκλειστικού ελέγχου από την εταιρεία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.» επί της εταιρείας «DIXONS SOUTH - EAST EUROPE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ».
Θέμα: Έγκριση της συγκέντρωσης που αφορά στην απόκτηση κοινού ελέγχου από τις εταιρείες «FOODCORP INVESTMENTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» επί της εταιρείας «1904 Α.Ε.» 
Θέμα: Χαρτογράφηση των συνθηκών ανταγωνισμού στο αγελαδινό γιαούρτι χωρίς γεύσεις
Θέμα: Αιφνιδιαστικοί έλεγχοι της Επιτροπής Ανταγωνισμού στην αγορά παροχής υπηρεσιών οργάνωσης εκπαιδευτικών εκδρομών σχολείων

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

ecn20