Θέμα: Εισήγηση επί της διερεύνησης πιθανής παρεμπόδισης – δυσχέρανσης έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού κατά τη διεξαγωγή επιτόπιου ελέγχου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 39 παρ. 5 του Ν. 3959/2011.
Θέμα: Επιλογή του Προέδρου της ΕΑ Ιωάννη Λιανού στην ομάδα υψηλού επιπέδου (HIGH LEVEL GROUP) για την Πράξη για τις Ψηφιακές Αγορές, Digital Markets Act (DMA)
Θέμα: Αξιολόγηση των συνθηκών ανταγωνισμού και της αποτελεσματικότητας δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η «ATTICA» με την υπ’ αριθμ. 658/2018 Απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού για τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από/ προς Αττική και τις νήσους Χίο- Μυτιλήνη.
Θέμα: Οι βασικές τροποποιήσεις του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού 
Θέμα: Έγκριση της απόκτησης αποκλειστικού ελέγχου από την NESTLÉ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. επί τμήματος της επιχείρησης ISO-PLUS ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ Α.Ε. που αφορά στη διανομή της σειράς προϊόντων Solgar κατά την έννοια του άρθρου 5 παρ. 2 του Ν.…
ΘΕΜΑ: Έγκριση της απόκτησης αποκλειστικού ελέγχου από την «Διαμαντής Μασούτης ΑΕ-ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ» επί της «FAMILY SUPER MARKET Μονοπρόσωπη Α.Ε.». κατά την έννοια του άρθρου 5 παρ. 2 του Ν. 3959/2011.
ΘΕΜΑ: Κατά προτεραιότητα εξέταση ανάθεση σε αρμόδιο Εισηγητή υπόθεσης πιθανών αντι-ανταγωνιστικών πρακτικών σε αγορές του χρηματοπιστωτικού κλάδου
Θέμα: Έγκριση της απόκτησης αποκλειστικού ελέγχου από την εταιρεία «DOLIT INVESTMENTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», έμμεσα εξ ολοκλήρου (100%) θυγατρική της «ECM Partners Inc.», των εταιρειών «ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΕ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ» και «ENERFARM 2 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ».
Θέμα: Έγκριση της απόκτησης αποκλειστικού ελέγχου από την Blantyre Capital Limited επί της εταιρίας «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» κατά την έννοια του άρθρου 5 παρ. 2 του Ν. 3959/2011.
Θέμα: Έκδοση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού του Οδηγού Προώθησης & Ενίσχυσης του Ανταγωνισμού κατά τον Σχεδιασμό Δημόσιων Πολιτικών
Θέμα: Έγκριση της απόκτησης αποκλειστικού ελέγχου από την εταιρεία με την επωνυμία «ΠΥΡΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» επί της εταιρίας με την επωνυμία «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». 
Θέμα: Έγκριση της απόκτησης αποκλειστικού ελέγχου από την εταιρεία με την επωνυμία «ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ(ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.» επί της εταιρείας με την επωνυμία «ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». 
Θέμα: Λήψη απόφασης επί της αυτεπάγγελτης έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού και εξέτασης της καταγγελίας της εταιρείας INTERMED ΑΒΕΕ, για διαπίστωση τυχόν παραβάσεων των άρθρων 1 και 2 του ν. 3959/2011 και 101 και 102 ΣΛΕΕ, από την εταιρεία FREZYDERM…
ΘΕΜΑ: Αιφνιδιαστικοί έλεγχοι της Επιτροπής Ανταγωνισμού στον φαρμακευτικό κλάδο
Θέμα: Χαρτογράφηση των αγορών για πέντε προϊόντα: απορρυπαντικά πλυντηρίου ρούχων, γάλα φρέσκο πλήρες, βρεφικό γάλα, τυρί και γιαούρτι αγελάδος.
ΘΕΜΑ: Το σύστημα ανώνυμης παροχής πληροφοριών δημοσίου συμφέροντος για θέματα ανταγωνισμού της Ε.Α.
ΘΕΜΑ: Έκδοση των κατευθυντήριων γραμμών για την εφαρμογή του Άρθρου 1Α Ν.3959/2011
ΘΕΜΑ: Αιφνιδιαστικοί έλεγχοι της Επιτροπής Ανταγωνισμού στην αγορά ζύθου και αλκοολούχων ποτών
ΘΕΜΑ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΚΑΙ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΔΥΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΑΡΟΚΟΥ
Θέμα: Πρακτική άσκηση στην Επιτροπή Ανταγωνισμού
ΘΕΜΑ: Έγκριση της γνωστοποίησης που αφορά στην απόκτηση κοινού ελέγχου από τις εταιρίες «AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SAMELET MOTORS LTD» επί της εταιρίας «FCA GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ».
ΘΕΜΑ: Έγκριση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού συγκέντρωσης επιχειρήσεων που αφορά στην μεταβολή στον έλεγχο επί της εταιρείας ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΣ Α.Ε., από τον αποκλειστικό έλεγχο της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΑΡΚΕΤ Α.Ε. στον αποκλειστικό έλεγχο της εταιρείας ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΝΕΔΗΚ Α.Ε. υπό όρους και…
ΘΕΜΑ: Δημοσίευση της Τελικής Έκθεσης της κλαδικής έρευνας της Επιτροπής Ανταγωνισμού στις χρηματοοικονομικές τεχνολογίες (Fintech)

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2023 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.