Κανονιστική παρέμβαση στον κλάδο των Κατασκευών

Κανονιστική παρέμβαση στον κλάδο των Κατασκευών

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού (ΕΑ) στις 08.01.2021, έχοντας υπόψη το άρθρο 11  Ν. 3959/2011 για κανονιστική παρέμβαση σε κλάδους της οικονομίας, αποφάσισε αυτεπαγγέλτως την εκκίνηση της σχετικής διαδικασίας στον Κλάδο των κατασκευών. Βλ και Δελτίο Τύπου της ΕΑ της 08.1.2021

Στο πλαίσιο της ανωτέρω κανονιστικής παρέμβασης κηρύσσουμε την έναρξη της 1ης δημόσιας διαβούλευσης, διάρκειας 30 ημερών,  προσκαλώντας κάθε ενδιαφερόμενο μέρος να εκθέσει τα σχόλια, τις θέσεις και τις παρατηρήσεις του αναφορικά με τις συνθήκες του ανταγωνισμού στον εν λόγω κλάδο.

Το κείμενο των απόψεων της ΕΑ εστιάζει στη μη ύπαρξη συνθηκών αποτελεσματικού ανταγωνισμού στον κλάδο των, με έμφαση στις μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρείες πτυχίου 6ης και 7ης τάξης, λαμβάνοντας υπόψη τη δομή του εν λόγω κλάδου. Στο κείμενο αρχικά παρουσιάζεται το νομοθετικό πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων με έμφαση στις πρόσφατές αλλαγές, το πλαίσιο των συμβάσεων ΣΔΙΤ και των παραχωρήσεων, όσο και οι ανταγωνιστικές συνθήκες στον κλάδο των κατασκευών, τόσο από την πλευρά της ζήτησης, όσο και από την πλευρά της προσφοράς, προκειμένου να αναδειχθούν τα χαρακτηριστικά εκείνα που επιτείνουν τη μη ύπαρξη ανταγωνισμού σε κάποιες από τις επί μέρους αγορές του κλάδου. Αυτές δύναται να αφορούν όλες τις κατασκευαστικές επιχειρήσεις του κλάδου ανεξαρτήτου μεγέθους. Επίσης αναλύεται το ζήτημα της κοινής ιδιοκτησίας ανταγωνιστικών εταιρειών στον κλάδο δεδομένης της ολιγοπωλιακής διάρθρωσης του υπό-κλάδου των δημοσίων έργων μεγάλης αξίας.

Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι υπήρξε σημαντική συγκέντρωση του κλάδου των κατασκευών τη τελευταία δεκαετία με αύξηση των φραγμών εισόδου σε ορισμένες από τις επί μέρους αγορές. Επιπλέον, εντοπίστηκε ότι η κοινή οριζόντια συμμετοχή συγκεκριμένου fund στις δύο μεγαλύτερες ανταγωνίστριες κατασκευαστικές εταιρείες, δύναται να οδηγήσει στις ακόλουθες θεωρίες βλάβης:

 • Μη συντονισμένα μονομερή αποτελέσματα μείωσης ή μετριασμού των κινήτρων για ανταγωνισμό
 • Συντονισμένα αποτελέσματα εναρμονισμένης συμπεριφοράς

Επίσης, λοιπά ζητήματα που εντοπίστηκαν εκ του νομοθετικού πλαισίου, λαμβανομένων υπόψη και των προβληματισμών που εξέφρασαν εταιρείες του κλάδου για τις επιπτώσεις τους στις ανταγωνιστικές συνθήκες και την προκαταρτική έρευνα της υπηρεσίας είναι: 

 • Το θέμα της ρύθμισης των ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών, 
 • Το ζήτημα της επαναφοράς του θεσμού της κατασκευαστικής κοινοπραξίας μετά την επιλογή αναδόχου του έργου,
 • Τις αλλαγές στα κριτήρια ανάθεσης των συμβάσεων, 
 • Ο τρόπος οργάνωσης και ιδίως τα κριτήρια κατάταξης του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.ΕΕ.Δ.Ε),
 • H εντατικότερη και ευρύτερη χρήση των ΣΔΙΤ και των παραχωρήσεων χωρίς να έχει προηγηθεί αναλυτική αξιολόγηση των ανταγωνιστικών συνθηκών και επιπτώσεων.

Το κείμενο των απόψεων της ΕΑ για δημόσια διαβούλευση παρατίθεται ολόκληρο εδώ.    

Το σχετικό Δελτίο Τύπου παρατίθεται εδώ.

Δημόσια Διαβούλευση:
Η 1η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει από την 08-04-2021 έως και την 07-05-2021. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις παρατηρήσεις τους γραπτώς και επώνυμα ηλεκτρονικά (σε επεξεργάσιμη μορφή) στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. μέχρι και την 05-05-2021. Οποιεσδήποτε απαντήσεις πέραν της καταληκτικής ημερομηνίας ή/και τροποποιήσεις απαντήσεων στη δημόσια διαβούλευση δεν θα γίνονται δεκτές. 

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσδιορίζουν σαφώς το τμήμα των απαντήσεων που είναι εμπιστευτικό και, εάν είναι εφικτό, να το παρέχουν σε χωριστό παράρτημα της απάντησης τους. Η EA θα διαχειριστεί τις πληροφορίες αυτές ως αυστηρά εμπιστευτικές. Βλ. σχετικά Ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού  της 13.1.2015 σχετικά με το χαρακτηρισμό των απορρήτων στοιχείων και τον τρόπο υποβολής μη εμπιστευτικής εκδοχής εγγράφων.

Για την περίληψη των υποβληθεισών απόψεων βλ. εδώ

 

Δεύτερη Φάση

Για το κείμενο των δεύτερων Απόψεων βλ εδώ.

Στο πλαίσιο της κανονιστικής παρέμβασης στη Κλάδο των Κατασκευών και κατόπιν της δημοσίευσης των δεύτερων Απόψεων της ΕΑ κηρύσσουμε την έναρξη της 2ης δημόσιας διαβούλευσης, διάρκειας 30 ημερών,  προσκαλώντας κάθε ενδιαφερόμενο μέρος να εκθέσει τα σχόλια, τις θέσεις και τις παρατηρήσεις του αναφορικά με τα προτεινόμενα μέτρα.

Το κείμενο των δεύτερων Απόψεων της ΕΑ εξετάζει τα ακόλουθα μέτρα:

 • Ανεξάρτητη Διοίκηση – Σινικά Τείχη – κώδικας συμπεριφοράς
 • Επιβολή γνωστοποίησης στην ΕΑ, προς διενέργεια σχετικής οικονομικής ανάλυσης ανταγωνιστικών επιπτώσεων, σε περιπτώσεις αύξησης ποσοστού κοινής συμμετοχής όταν οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο αποκτά ποσοστό άνω του 5% στο μετοχικό κεφάλαιο περισσοτέρων της μίας ανταγωνιστικών επιχειρήσεων στον εξεταζόμενο κλάδο
 • Επιπλέον υποχρεώσεις σε ενεργούς μετόχους

Επίσης, λοιπά ζητήματα που εντοπίστηκαν εκ του νομοθετικού πλαισίου, λαμβανομένων υπόψη και των προβληματισμών που εξέφρασαν εταιρείες του κλάδου για τις επιπτώσεις τους στις ανταγωνιστικές συνθήκες κατά την πρώτη διαβούλευση όσο και την συμπληρωματική  έρευνα της υπηρεσίας είναι  (μεταξύ άλλων):

 • Ως προς την εντατικότερη και ευρύτερη χρήση των ΣΔΙΤ και των παραχωρήσεων χωρίς προηγούμενη συστηματική ανάλυση των (πιθανών) επιπτώσεών τους στον ανταγωνισμό, προτείνεται η θεσμοθέτηση διαδικασίας διατύπωσης γνώμης από την ΕΑ σχετικά με τις επιπτώσεις του εκάστοτε έργου υποδομής στον ανταγωνισμό στο στάδιο της αξιολόγησης του έργου, καθώς και στο στάδιο υλοποίησης και ανάπτυξής του.
 • Ως προς το ζήτημα της σύστασης των κατασκευαστικών κοινοπραξιών, προτείνεται η εξέταση του ζητήματος υπό το πρίσμα παροχής κατευθύνσεων και οδηγιών, σε συνεργασία με την ΕΑΔΗΣΥ.

Η ΕΑ στις Απόψεις της αξιολογεί τα ανωτέρω μέτρα και προκρίνει εκείνα τα οποία, βάσει άρθρου 11(3) Ν. 3959/2011, θεωρεί ότι είναι απολύτως αναγκαία, πρόσφορα και σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας για τη δημιουργία συνθηκών αποτελεσματικού ανταγωνισμού στον κλάδο των κατασκευών .

Δημόσια Διαβούλευση: Η 2η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει από την 10.08.2022 έως και την 14.10.2022.

Κανονιστική Παρέμβαση στον Κλάδο των Κατασκευών

 

 

 

Τελευταία Ενημέρωση

Επιστροφή στο menu

 

 

Ερωτήσεις & Απαντήσεις

- Γενικές Ερωτήσεις: Σκοπιμότητα & Στόχοι της κανονιστικής παρέμβασης στον κλάδο των Κατασκευών

Η σημασία του κλάδου των κατασκευών για την ελληνική οικονομία και η διασύνδεση της κατασκευαστικής δραστηριότητας με λοιπούς βιομηχανικούς κλάδους και εμπορικές δραστηριότητες συνιστούν βασικό παράγοντα εκκίνησης της κατ’ άρθρο 11 κανονιστικής αρμοδιότητας της ΕΑ.

Έναυσμα για την αξιολόγηση της έναρξης κανονιστικής έρευνας στον κλάδο δραστηριοποίησης κατασκευαστικών εταιρειών αποτέλεσε, εκτός της συγκέντρωσης που παρατηρήθηκε σε ορισμένες αγορές του κλάδου λόγω της σημαντικής συρρίκνωσης του κλάδου κατασκευών, το φαινόμενο που παρατηρήθηκε την τελευταία διετία και αφορά την αλλαγή της δομής του κλάδου λόγω της σταδιακής εισόδου επενδυτικών σχημάτων, μέσω απόκτησης ταυτοχρόνως μειοψηφικών συμμετοχών, σε μεγάλες ανταγωνίστριες κατασκευαστικές εταιρείες του κλάδου.

Συγκεκριμένα, με τις προς δημόσια διαβούλευση απόψεις της α) διαπιστώνει ότι στον κλάδο αυτό δεν υπάρχουν συνθήκες αποτελεσματικού ανταγωνισμού και β) κρίνει ότι η εφαρμογή των άρθρων 1, 2 και 5 μέχρι 10 του Ν. 3959/2011 δεν επαρκεί για τη δημιουργία συνθηκών αποτελεσματικού ανταγωνισμού.

Μετά τη δημοσίευση των Απόψεων της ΕΑ ως προς τη μη ύπαρξη συνθηκών ανταγωνισμού στον κλάδο των κατασκευών, εκκινεί η 1η δημόσια διαβούλευση διάρκειας 30 ημερών. Η ΕΑ αφού λάβει υπόψη της τις παρατηρήσεις από την 1η δημόσια διαβούλευση, θα ανακοινώσει προτεινόμενα μέτρα ενίσχυσης του ανταγωνισμού, τα οποία θα θέσει σε 2η δημόσια διαβούλευση, διάρκειας επίσης 30 ημερών.

Μετά την ολοκλήρωση και επεξεργασία των στοιχείων που θα προκύψουν από τις δύο (2) δημόσιες διαβουλεύσεις, η τελική απόφαση της ΕΑ θα δημοσιευτεί ύστερα από την ολοκλήρωση των δύο δημόσιων διαβουλεύσεων με ορίζοντα απόφασης το αργότερο σε 4-5 μήνες.

Περισσότερα για το χρονοδιάγραμμα εδώ.

Η ανάλυση επικεντρώθηκε σε δομικά προβλήματα στον κλάδο των κατασκευών και ειδικά στον επιμέρους κλάδο των μεγάλων δημοσίων έργων, λόγω της ολιγοπωλιακής δομής της συγκεκριμένης αγοράς, και τα οποία δεν δύνανται να επιλυθούν με την εφαρμογή των άρθρων 1, 2 και 5 μέχρι 10 Ν 3959/2011.

Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι υπήρξε σημαντική συγκέντρωση του κλάδου των κατασκευών τη τελευταία δεκαετία με αύξηση των φραγμών εισόδου σε ορισμένες από τις επί μέρους αγορές. Επιπλέον, εντοπίστηκε ότι η κοινή οριζόντια συμμετοχή συγκεκριμένου fund στις δύο μεγαλύτερες ανταγωνίστριες κατασκευαστικές εταιρείες, δύναται να οδηγήσει στις ακόλουθες θεωρίες βλάβης:

 • Μη συντονισμένα μονομερή αποτελέσματα μείωσης ή μετριασμού των κινήτρων για ανταγωνισμό
 • Συντονισμένα αποτελέσματα εναρμονισμένης συμπεριφοράς

Με την βοήθεια ακαδημαϊκών εμπειρογνωμόνων έγινε ποσοτική ανάλυση για την εκτίμηση των επιπτώσεων στην αποτελεσματική λειτουργία του ανταγωνισμού που ενδέχεται να προκλήθηκε από την κοινή συμμετοχή / ιδιοκτησία (common ownership) στο μετοχικό κεφάλαιο των δύο μεγαλύτερων εταιρειών του κλάδου από συγκεκριμένο επενδυτικό fund στην αγορά δημοσίων έργων. Αυτή η ανάλυση βασίζεται σε δύο βασικά στοιχεία:

 • Εκτιμήσεις της ποσοτικής επίδρασης της κοινής ιδιοκτησίας στον πραγματικό αριθμό επιχειρήσεων στην αγορά.
 • Εκτιμήσεις της επίπτωσης από τη συμμετοχή συγκεκριμένου αριθμού επιχειρήσεων που συμμετέχουν στους μεγάλους μειοδοτικούς δημόσιους διαγωνισμούς στις προσφερόμενες εκπτώσεις από τους υποψήφιους αναδόχους.

Περαιτέρω συνδυάστηκαν τα αποτελέσματα από τις ως άνω δύο εκτιμήσεις προκειμένου να υπολογιστεί η ποσοτική επίδραση της κοινής ιδιοκτησίας (common ownership) στις εκπτώσεις από τις αρχικές προϋπολογισθείσες αξίες που λαμβάνουν οι αναθέτουσες αρχές στις διαγωνιστικές διαδικασίες δημοσίων έργων.

Τέλος , λοιπά ζητήματα που εντοπίστηκαν εκ του νομοθετικού πλαισίου, λαμβανομένων υπόψη και των προβληματισμών που εξέφρασαν εταιρείες του κλάδου για τις επιπτώσεις τους στις ανταγωνιστικές συνθήκες, σύμφωνα με την προκαταρτική έρευνα της υπηρεσίας είναι :

 • Το θέμα της ρύθμισης των ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών,
 • Το ζήτημα της επαναφοράς του θεσμού της κατασκευαστικής κοινοπραξίας μετά την επιλογή αναδόχου του έργου,
 • Οι συχνές αλλαγές στα κριτήρια ανάθεσης των συμβάσεων,
 • Ο τρόπος οργάνωσης και ιδίως τα κριτήρια κατάταξης του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.ΕΕ.Δ.Ε),
 • H εντατικότερη και ευρύτερη χρήση των ΣΔΙΤ και των παραχωρήσεων χωρίς να έχει προηγηθεί αναλυτική αξιολόγηση των ανταγωνιστικών συνθηκών και επιπτώσεων.
 

Τα δομικά προβλήματα που εντοπίζονται στον κλάδο των κατασκευών, όπως εξάλλου και το σύνολο του κειμένου της δημόσιας διαβούλευσης, αποτελούν ζητήματα που καλούνται να σχολιάσουν ή να απαντήσουν όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη δημόσια διαβούλευση.

- Δημόσια Διαβούλευση

Μπορείτε κι εσείς να συνδράμετε στο έργο της Επιτροπής Ανταγωνισμού παρέχοντας σχόλια στην Kανονιστική Παρέμβαση στον κλάδο των Κατασκευών. Σας καλούμε να πάρετε μέρος στη σχετική Δημόσια Διαβούλευση υποβάλλοντας τις παρατηρήσεις σας γραπτώς και επώνυμα ηλεκτρονικά (σε επεξεργάσιμη μορφή) στη διεύθυνση competition@epant.gr

Καλείστε να υποβάλετε τα σχόλια και τις θέσεις σας γραπτώς και επώνυμα ηλεκτρονικά (σε επεξεργάσιμη μορφή) στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., έως την 7η Μαΐου 2021. Οποιεσδήποτε απαντήσεις πέραν της καταληκτικής ημερομηνίας ή/και τροποποιήσεις απαντήσεων στη δημόσια διαβούλευση δεν θα γίνονται δεκτές.

Τα σχόλια/υπομνήματα που θα συγκεντρωθούν θα δημοσιευτούν στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα, με αναφορά στην επωνυμία του φορέα ή της επιχείρησης που τα υποβάλλει. Η κατάθεση των απόψεων νομικού προσώπου που συμμετέχει στη δημόσια διαβούλευση γίνεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του. Υπομνήματα φυσικών προσώπων που δεν εκπροσωπούν συγκεκριμένο φορέα ή επιχείρηση θα δημοσιεύονται ανώνυμα, εκτός εάν ο συντάκτης ρητά συναινεί στην αναφορά του ονοματεπωνύμου του ή/και των στοιχείων επικοινωνίας του.

Εάν επιθυμείτε το υπόμνημά σας ή μέρος αυτού να αντιμετωπιστεί ως απόρρητο, παρακαλούμε όπως προβείτε σε σχετική δήλωση κατά την υποβολή του.

Συγκεκριμένα, θα πρέπει να προσδιορίζετε σαφώς το τμήμα των απαντήσεων σας που είναι εμπιστευτικό και, εάν είναι εφικτό, να το παρέχετε σε χωριστό παράρτημα της απάντησης σας. Η EA θα διαχειριστεί τις πληροφορίες αυτές ως αυστηρά εμπιστευτικές.

Βλ. σχετικά Ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού της 13.1.2015 σχετικά με το χαρακτηρισμό των απορρήτων στοιχείων και τον τρόπο υποβολής μη εμπιστευτικής εκδοχής εγγράφων, βλ. σχετικά εδώ.

Καλείστε να υποβάλετε τα σχόλια και τις θέσεις σας έως την 7η Μαΐου 2021, ημέρα Παρασκευή.

Οποιεσδήποτε απαντήσεις πέραν της καταληκτικής ημερομηνίας ή/και τροποποιήσεις απαντήσεων στη δημόσια διαβούλευση δεν θα γίνονται δεκτές.

Η συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση είναι ανοιχτή σε οποιονδήποτε είναι σε θέση εύλογα να παράσχει χρήσιμες πληροφορίες και σχόλια για κάποιο ή κάποια από τα ζητήματα που αποτελούν αντικείμενο της κανονιστικής παρέμβασης στον κλάδο διανομής Τύπου. Στη δημόσια διαβούλευση μπορεί να λαμβάνει μέρος οποιοδήποτε πρόσωπο, ανεξάρτητα από την επίκληση έννομου συμφέροντος.
Θα εκτιμήσουμε ιδιαίτερα τη συμμετοχή:

 • Κατασκευαστικών επιχειρήσεων ανεξαρτήτου μεγέθους
 • Μελετητικών επιχειρήσεων ανεξαρτήτου μεγέθους
 • Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε οποιοδήποτε στάδιο της κατασκευής ενός έργου, είτε δημόσιου είτε ιδιωτικού
 • Συμβούλων επιχειρήσεων, δικηγορικών γραφείων και εταιριών, οικονομολόγων
 • Εκπροσώπων της πανεπιστημιακής κοινότητας και ερευνητών
 • Ενώσεων καταναλωτών ή και μεμονωμένων καταναλωτών

 

Επιστροφή στο menu

 

 

Διαδικαστικά θέματα

Η ΕΑ με γνώμονα την προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων και των συναλλασσόμενων με αυτή πολιτών αλλά και την παράλληλη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της Υπηρεσίας και τη διασφάλιση των δημόσιων σκοπών που αυτή επιτελεί και υπηρετεί, ορίζει, για την περίοδο από την Τετάρτη 24/3/2021 έως και την Πέμπτη 22/4/2021 τα εξής:

Τα γραφεία της ΕΑ θα λειτουργούν με προσωπικό ασφαλείας, ενώ το μεγαλύτερο μέρος του προσωπικού θα εργάζεται εξ αποστάσεως.

Η κατάθεση εγγράφων με φυσική παρουσία ή με ταχυδρομείο δεν θα είναι πλέον εφικτή. Οι συναλλασσόμενοι με την ΕΑ, για υποθέσεις τους, καλούνται να χρησιμοποιούν αποκλειστικά τις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις αλληλογραφίας:

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  για συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση,

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. για κατάθεση εγγράφων στην ΕΑ,

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. για κατάθεση γνωστοποιήσεων συγκεντρώσεων, 

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. για κατάθεση καταγγελιών,

ή μέσω της φόρμας του website της Επιτροπής Ανταγωνισμού για κατάθεση γενικών ερωτημάτων ή αιτημάτων πληροφόρησης.

Η επικοινωνία με τη Γενική Διεύθυνση μπορεί να πραγματοποιείται είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον κατάλογο του προσωπικού της ΕΑ, είτε μέσω των συγκεκριμένων παρακάτω τηλεφώνων:
 • Πρωτόκολλο: 210 – 8809139 ή 210-8809331
 • Δ/νση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης: 210 – 8809209
 • Α΄Δ/νση Οικονομικής Τεκμηρίωσης: 210 – 8809236
 • Β΄Δ/νση Οικονομικής Τεκμηρίωσης: 210 – 8809217
 • Δ/νση Νομικής Τεκμηρίωσης: 210 – 8809248
 • Επιτροπή
 • Γραφείο Προέδρου, Αντιπροέδρου και Εισηγητών: 210 – 8809202
 • Γραμματεία ΕΑ: 210 – 8809215 ή 210-8809212 (για θέματα οργάνωσης ακροαματικών διαδικασιών και θεμάτων της Ολομέλειας της Επιτροπής)
Η Ολομέλεια της ΕΑ θα διεξάγει τις προγραμματισμένες συνεδριάσεις και διασκέψεις μέσω πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης κατόπιν πιστοποίησης των χρηστών.
Οι εκ του νόμου δεσμευτικές προθεσμίες εξακολουθούν να ισχύουν στις εργασίες της ΕΑ και η ίδια θα εξακολουθήσει να επιτελεί το έργο της, να εξετάζει τις υποθέσεις της (συμπεριλαμβανομένων και των συγκεντρώσεων) και να λαμβάνει αποφάσεις – μέσω και της άμεσης προσαρμογής του προσωπικού της σε εξ αποστάσεως εργασίας. Ταυτόχρονα, θα εξακολουθήσει να παρακολουθεί τα χρονοδιαγράμματα, παρέχοντας, όπου επιτρέπεται, παράταση προθεσμιών. Κάθε τροποποίηση θα κοινοποιείται στα ενδιαφερόμενα μέρη και θα αναρτάται δημόσια στην ιστοσελίδα της ΕΑ.

Η ΕΑ θα επανέλθει με νεότερες σχετικές ανακοινώσεις εφόσον οι περιστάσεις το επιβάλλουν.

Επιστροφή στο menu

 

 

Το Χρονοδιάγραμμα της Κανονιστικής Παρέμβασης

 • 08.01.2021 - Εκκίνηση της διαδικασίας για κανονιστική παρέμβαση στον κλάδο  των Κατασκευών
 • 07.04.2021 - Δημοσίευση των Απόψεων της ΕΑ ως προς τη μη ύπαρξη συνθηκών ανταγωνισμού στον κλάδο των Κατασκευών σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 3959/2011 
 • 08.04.2021 - Έναρξη 1η δημόσιας διαβούλευσης διάρκειας 30 ημερών: δημοσίευση πρόσκλησης προς κάθε ενδιαφερόμενο μέρος για την υποβολή παρατηρήσεων και σχολίων
 • 07.05.2021 - Τελευταία ημέρα της προθεσμίας για την υποβολή παρατηρήσεων και σχολίων
 • 10.08.2022 - Έναρξη 2η δημόσιας διαβούλευσης διάρκειας 30 ημερών: δημοσίευση πρόσκλησης προς κάθε ενδιαφερόμενο μέρος για την υποβολή παρατηρήσεων και σχολίων
 • 14.10.2022 - Τελευταία ημέρα της προθεσμίας για την υποβολή παρατηρήσεων και σχολίων
Επιστροφή στο menu

 

 

Επικοινωνία

Για οποιοδήποτε ερώτημα θέλετε να υποβάλλετε σχετικά με τη διαδικασία επικοινωνήστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις παρατηρήσεις τους για τη δημόσια διαβούλευση γραπτώς και επώνυμα ηλεκτρονικά (σε επεξεργάσιμη μορφή) στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Για επικοινωνία των μέσων μαζικής ενημέρωσης με το Γραφείο Προέδρου, Αντιπροέδρου και Εισηγητών, καλείτεστο τηλέφωνο 210 – 8809202.

Υπενθυμίζεται ότι βάσει του άρθρου 41 παρ. 2 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει, με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 37 παράγραφος 2 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, οι υπάλληλοι της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της ΕΑ υποχρεούνται να τηρούν εχεμύθεια σχετικά με τα απόρρητα στοιχεία επιχειρήσεων, ενώσεων επιχειρήσεων ή άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων, τα οποία λαμβάνουν με αφορμή την υπηρεσία τους (όπως πωλήσεις, τιμές, προμηθευτές, εμπορικές πολιτικές κλπ.). Αντίστοιχες διατάξεις προβλέπονται και από τον Kανονισμό Λειτουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού και την Ανακοίνωση της ΕΑ περί απορρήτων.

Τα Προσωπικά Δεδομένα που αποστέλλονται στην ΕΑ θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την προώθηση, υποστήριξη και υλοποίηση των αρμοδιοτήτων της ΕΑ. Κάθε φορά που η EΑ συλλέγει και χρησιμοποιεί Προσωπικά Δεδομένα, το κάνει στο πλαίσιο της υλοποίησης της κύριας δημόσιας αποστολής και των σκοπών της, δηλαδή, για να μπορεί να απαντά σε ερωτήματά σας και να επικοινωνεί μαζί σας για οτιδήποτε άλλο σχετίζεται με τις δραστηριότητες της EΑ.

Η EΑ δεν θα κοινοποιήσει σε οποιονδήποτε τρίτο και δεν θα χρησιμοποιήσει τα Προσωπικά Δεδομένα σας σε συνεργασία με αυτόν, εκτός αν υπάρχει η σαφής συναίνεσή σας. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ.

Επιστροφή στο menu
Μοιραστείτε το / Share it
 
 
 

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

ecn20

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!