Θέμα: Έγκριση της γνωστοποίησης απόκτησης αποκλειστικού ελέγχου από την Worldline SA, κατ’ άρθρο 6 παρ. 1 έως 3 του ν. 3959/2011, επί του κλάδου αποδοχής καρτών πληρωμών της Τράπεζας Eurobank A.Ε. στην ευρύτερη αγορά των υπηρεσιών πληρωμών.
Θέμα: Εξέταση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού πρότασης δεσμεύσεων του ομίλου ΕΛ.ΟΜ.Α.Σ (ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΟΡΩΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ) στο πλαίσιο αυτεπάγγελτης έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού για τυχόν παραβάσεις των άρθρων 1 του Ν. 3959/2011, καθώς και 101 της…
Θέμα: Συμμετοχή της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΎ στον Α’ Κύκλο Κινητικότητας 2022 – 22 Θέσεις – Προθεσμία 17.04.2022.
Θέμα: Οδηγός για Αναθέτουσες Αρχές και Πλατφόρμα Παροχής Ανώνυμων Πληροφοριών για Αναθέτουσες Αρχές (whistleblowing)
Θέμα: ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΗΠΑ
Θέμα: Πρόσκληση υποβολής παρατηρήσεων αναφορικά με την πρόταση ανάληψης δεσμεύσεων από την εταιρία Delivery Hero SE, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 παρ. 8 του ν. 3959/2011
Θέμα: Εξέταση της Εισήγησης επί της γνωστοποίησης συγκέντρωσης, κατ’ άρθρο 8 του ν. 3959/2011, από την «DELIVERY HERO SE» που αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου επί των εταιρειών «ΑΛΦΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε.», «INKAT SA», «DELIVERY Ι.Κ.Ε.» και «E-TABLE Ι.Κ.Ε».
Θέμα: Έγκριση της γνωστοποίησης απόκτησης αποκλειστικού ελέγχου από την NEXI SpA, κατ’ άρθρο 6 παρ. 1 έως 3 του ν. 3959/2011, επί του κλάδου αποδοχής καρτών πληρωμών της Τράπεζας Alpha Bank A.Ε. στην ευρύτερη αγορά των υπηρεσιών πληρωμών.
Θέμα: Αιφνιδιαστικοί έλεγχοι της Επιτροπής Ανταγωνισμού σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην αγορά παροχής υπηρεσιών σίτισης
Θέμα: Απόφαση επί της αυτεπάγγελτης έρευνας σε διαγωνισμούς, ιδίως της ΔΕΗ-ΔΕΔΔΗΕ, του OTE κ.α., για την προμήθεια εμποτισμένων ξύλινων στύλων, τραβερσών κ.λπ., προκειμένου να διαπιστωθεί εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 1 του Ν. 3959/2011, περί «Προστασίας…
Θέμα: Έγκριση της γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης σύμφωνα με τα άρθρα 5 έως 10 του Ν. 3959/2011 που αφορά στην απόκτηση από την εταιρία με την επωνυμία «SIEMENS ENERGY AG» του αποκλειστικού ελέγχου του Ελληνικού Ενεργειακού Κλάδου της εταιρίας με την επωνυμία …
Θέμα: Κλαδική Έρευνα στις Χρηματοοικονομικές Τεχνολογίες
Θέμα: Έγκριση της γνωστοποίησης απόκτησης αποκλειστικού ελέγχου , κατ’ άρθρο 6 παρ. 1 έως 3 του ν. 3959/2011, από την εταιρία «ITALGAS NEWCO S.R.L», 100% θυγατρική της εταιρίας «ITALGAS S.P.A.» επί της εταιρίας «ΔΕΠΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ» και μέσω αυτής,…
Θέμα: Επιτόπιος έλεγχος της Επιτροπής Ανταγωνισμού
Θέμα: Επιτόπιος έλεγχος της Επιτροπής Ανταγωνισμού στον κλάδο κατασκευής δημοσίων έργων στο πλαίσιο κανονιστικής παρέμβασης του άρθρου 11 ν. 3959/2011
Θέμα: Απόφαση επί της αυτεπάγγελτης έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού για διαπίστωση τυχόν παράβασης του άρθρου 1 του Ν. 3959/2011 περί «Προστασίας του Ελεύθερου Ανταγωνισμού» στην αγορά της εγκατάστασης και συντήρησης ανελκυστήρων
Θέμα: ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΕΡΒΙΑΣ
Θέμα: Επιτόπιος έλεγχος της Επιτροπής Ανταγωνισμού στον κλάδο εμπορίας οπτικών ειδών
Θέμα: Επιτόπιος έλεγχος της Επιτροπής Ανταγωνισμού στον κλάδο καλλυντικών και λοιπών προϊόντων προσωπικής φροντίδας
Θέμα: Επιτόπιος έλεγχος της Επιτροπής Ανταγωνισμού στον κλάδο προμήθειας, εμπορίας και λιανικής πώλησης ζυμαρικών
Θέμα: Έγκριση της γνωστοποίησης απόκτησης αποκλειστικού ελέγχου από την εταιρεία «ΔΕΛΤΑ Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Τροφίμων Μονοπρόσωπη Α.Ε.» επί της εταιρείας με την επωνυμία «Δανιήλ Σ Γκατένιο & Υιος Ανώνυμη Εμπορική Εισαγωγική και εξαγωγική Εταιρεία, τροφίμων και ποτών», στον…
Θέμα: Κλαδική Έρευνα της Επιτροπής Ανταγωνισμού στο ηλεκτρονικό εμπόριο – Δεύτερη δημόσια τηλε-διαβούλευση επί της Ενδιάμεσης Έκθεσης 

Διεύθυνση

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434
Αθήνα

Επικοινωνία

210 8809100
contact@epant.gr

Copyright

Copyright © 2022 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.