Θέμα: Επίσκεψη του Εργαστήριου Εφαρμογών Πληροφορικής και Υπολογιστικών Οικονομικών (ΕΕΠΥΟ) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στην Επιτροπή Ανταγωνισμού
Θέμα: Έγκριση της συγκέντρωσης που αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από την εταιρία BC Partners Management GR Limited επί των Ακμή Ανώνυμη Εκπαιδευτική Εταιρία και Μητροπολιτικό Κολλέγιο Ανώνυμη Εκπαιδευτική Εταιρία
Θέμα: Αιφνιδιαστικοί έλεγχοι της Επιτροπής Ανταγωνισμού στον κλάδο της κρεοπαραγωγού πτηνοτροφίας
Θέμα: : Έγκριση της συγκέντρωσης που αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από την εταιρία INNOVIS PHARMA AEBE επί τμήματος της εταιρίας GAP S.A 
Θέμα: Έγκριση της απόκτησης αποκλειστικού ελέγχου από την εταιρεία με την επωνυμία «LAFARGE ΒΕΤΟΝ Α.Β.Ε.Ε.» επί της εταιρείας με την επωνυμία «ΛΑΡΣΙΝΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E».
Θέμα: Κίνηση διαδικασίας πλήρους διερεύνησης της γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης η οποία αφορά στη συγχώνευση διά απορροφήσεως της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «ΑΝΕΚ» από την εταιρεία με την επωνυμία «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και…
Θέμα: Κατά προτεραιότητα εξέταση ανάθεση σε αρμόδιο Εισηγητή υπόθεσης παρεμπόδισης–δυσχέρανσης έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού κατά τη διεξαγωγή επιτόπιου ελέγχου στις αγορές προμήθειας, εμπορίας και λιανικής πώλησης δημητριακών, γάλακτος, καφέ, μαρμελάδων, ροφημάτων και τυριών, αναφορικά με τυχόν αντι-ανταγωνιστικές πρακτικές στο…
Θέμα: Απόφαση προστίμου ύψους 628.450 ευρώ σε επιχείρηση παιδικών παιχνιδιών επί της αυτεπάγγελτης έρευνας στην αγορά παιδικών παιγνιδιών, εξαιρουμένων εκείνων που συνδέονται με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και συστημάτων.
Θέμα: Έγκριση της απόκτησης αποκλειστικού ελέγχου μέσω Υποχρεωτικής Δημόσιας Προσφοράς της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» επί της εταιρίας με την επωνυμία «MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» πλέον «MIG ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» κατά την έννοια του…
Θέμα: Απόφαση επί της καταγγελίας της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ κατά των εταιρειών IMERYS ΒΩΞΙΤΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και IMERYS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, στην αγορά παραγωγής και προμήθειας βωξίτη και επί του αυτεπάγγελτου ελέγχου…
Θέμα: Αιφνιδιαστικοί έλεγχοι της Επιτροπής Ανταγωνισμού στην αγορά σταφίδας
Θέμα: Εισήγηση επί της διερεύνησης πιθανής παρεμπόδισης – δυσχέρανσης έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού κατά τη διεξαγωγή επιτόπιου ελέγχου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 39 παρ. 5 του Ν. 3959/2011.
Θέμα: Επιλογή του Προέδρου της ΕΑ Ιωάννη Λιανού στην ομάδα υψηλού επιπέδου (HIGH LEVEL GROUP) για την Πράξη για τις Ψηφιακές Αγορές, Digital Markets Act (DMA)
Θέμα: Αξιολόγηση των συνθηκών ανταγωνισμού και της αποτελεσματικότητας δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η «ATTICA» με την υπ’ αριθμ. 658/2018 Απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού για τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από/ προς Αττική και τις νήσους Χίο- Μυτιλήνη.
Θέμα: Οι βασικές τροποποιήσεις του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού 
Θέμα: Έγκριση της απόκτησης αποκλειστικού ελέγχου από την NESTLÉ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. επί τμήματος της επιχείρησης ISO-PLUS ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ Α.Ε. που αφορά στη διανομή της σειράς προϊόντων Solgar κατά την έννοια του άρθρου 5 παρ. 2 του Ν.…
ΘΕΜΑ: Έγκριση της απόκτησης αποκλειστικού ελέγχου από την «Διαμαντής Μασούτης ΑΕ-ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ» επί της «FAMILY SUPER MARKET Μονοπρόσωπη Α.Ε.». κατά την έννοια του άρθρου 5 παρ. 2 του Ν. 3959/2011.
ΘΕΜΑ: Κατά προτεραιότητα εξέταση ανάθεση σε αρμόδιο Εισηγητή υπόθεσης πιθανών αντι-ανταγωνιστικών πρακτικών σε αγορές του χρηματοπιστωτικού κλάδου
Θέμα: Έγκριση της απόκτησης αποκλειστικού ελέγχου από την εταιρεία «DOLIT INVESTMENTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», έμμεσα εξ ολοκλήρου (100%) θυγατρική της «ECM Partners Inc.», των εταιρειών «ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΕ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ» και «ENERFARM 2 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ».
Θέμα: Έγκριση της απόκτησης αποκλειστικού ελέγχου από την Blantyre Capital Limited επί της εταιρίας «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» κατά την έννοια του άρθρου 5 παρ. 2 του Ν. 3959/2011.
Θέμα: Έκδοση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού του Οδηγού Προώθησης & Ενίσχυσης του Ανταγωνισμού κατά τον Σχεδιασμό Δημόσιων Πολιτικών
Θέμα: Έγκριση της απόκτησης αποκλειστικού ελέγχου από την εταιρεία με την επωνυμία «ΠΥΡΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» επί της εταιρίας με την επωνυμία «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». 
Θέμα: Έγκριση της απόκτησης αποκλειστικού ελέγχου από την εταιρεία με την επωνυμία «ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ(ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.» επί της εταιρείας με την επωνυμία «ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». 

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2023 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.