ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ & ΔΕΚΑ ΕΞΙ (16) ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΕΤΡΑΕΤΗ ΘΗΤΕΙΑ.
Θέμα: Κατά προτεραιότητα εξέταση υπόθεσης και ανάθεσή της σε αρμόδιο Εισηγητή – αγορές χονδρικής και λιανικής διαδικτυακής πώλησης συσκευών τηλεπικοινωνίας και τηλεδιασκέψεων και συναφούς εξοπλισμού, ανταλλακτικών και λογισμικού
Θέμα: Έγκριση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού της συγκέντρωσης επιχειρήσεων που αφορά την απόκτηση από την εταιρεία με την επωνυμία «Διαμαντής Μασούτης ΑΕ-ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ» («ΜΑΣΟΥΤΗΣ») του αποκλειστικού και κοινού, κατά περίπτωση, ελέγχου επί του κλάδου χονδρικού και λιανικού εμπορίου ειδών σούπερ…
Θέμα: Κατά προτεραιότητα εξέταση υπόθεσης και ανάθεσή της σε αρμόδιο Εισηγητή – Σχολικές Τσάντες, Σχολικές τσάντες φαγητού και Κασετίνες
Θέμα: Αιφνιδιαστικοί έλεγχοι της Επιτροπής Ανταγωνισμού σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους κλάδους χονδρικής και λιανικής προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας
Θέμα: Περί αναπομπής υπόθεσης (ΕΑ 245/ΙΙΙ/2003) μετά την έκδοση της υπ’ αριθ. 1103/2017 αναπεμπτικής απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών για νέα νόμιμη κρίση από την ΕΑ κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του ν. 703/1977
Θέμα: Έγκριση της γνωστοποίησης συγκέντρωσης, κατ’ άρθρο 8 του ν. 3959/2011, από την «DELIVERY HERO SE» που αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου επί των εταιρειών «ΑΛΦΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε.», «INKAT SA», «DELIVERY Ι.Κ.Ε.» και «E-TABLE Ι.Κ.Ε» με την επιβολή όρων και…
Θέμα: Σε βράβευση φοιτητών του Ο.Π.Α προέβη η Επιτροπή Ανταγωνισμού, κατά την διάρκεια σχετικής τελετής που πραγματοποιήθηκε στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Θέμα: Έγκριση της γνωστοποίησης απόκτησης αποκλειστικού ελέγχου από την Worldline SA, κατ’ άρθρο 6 παρ. 1 έως 3 του ν. 3959/2011, επί του κλάδου αποδοχής καρτών πληρωμών της Τράπεζας Eurobank A.Ε. στην ευρύτερη αγορά των υπηρεσιών πληρωμών.
Θέμα: Εξέταση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού πρότασης δεσμεύσεων του ομίλου ΕΛ.ΟΜ.Α.Σ (ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΟΡΩΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ) στο πλαίσιο αυτεπάγγελτης έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού για τυχόν παραβάσεις των άρθρων 1 του Ν. 3959/2011, καθώς και 101 της…
Θέμα: Συμμετοχή της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΎ στον Α’ Κύκλο Κινητικότητας 2022 – 22 Θέσεις – Προθεσμία 17.04.2022.
Θέμα: Οδηγός για Αναθέτουσες Αρχές και Πλατφόρμα Παροχής Ανώνυμων Πληροφοριών για Αναθέτουσες Αρχές (whistleblowing)
Θέμα: ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΗΠΑ
Θέμα: Πρόσκληση υποβολής παρατηρήσεων αναφορικά με την πρόταση ανάληψης δεσμεύσεων από την εταιρία Delivery Hero SE, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 παρ. 8 του ν. 3959/2011
Θέμα: Εξέταση της Εισήγησης επί της γνωστοποίησης συγκέντρωσης, κατ’ άρθρο 8 του ν. 3959/2011, από την «DELIVERY HERO SE» που αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου επί των εταιρειών «ΑΛΦΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε.», «INKAT SA», «DELIVERY Ι.Κ.Ε.» και «E-TABLE Ι.Κ.Ε».
Θέμα: Έγκριση της γνωστοποίησης απόκτησης αποκλειστικού ελέγχου από την NEXI SpA, κατ’ άρθρο 6 παρ. 1 έως 3 του ν. 3959/2011, επί του κλάδου αποδοχής καρτών πληρωμών της Τράπεζας Alpha Bank A.Ε. στην ευρύτερη αγορά των υπηρεσιών πληρωμών.
Θέμα: Αιφνιδιαστικοί έλεγχοι της Επιτροπής Ανταγωνισμού σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην αγορά παροχής υπηρεσιών σίτισης
Θέμα: Απόφαση επί της αυτεπάγγελτης έρευνας σε διαγωνισμούς, ιδίως της ΔΕΗ-ΔΕΔΔΗΕ, του OTE κ.α., για την προμήθεια εμποτισμένων ξύλινων στύλων, τραβερσών κ.λπ., προκειμένου να διαπιστωθεί εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 1 του Ν. 3959/2011, περί «Προστασίας…
Θέμα: Έγκριση της γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης σύμφωνα με τα άρθρα 5 έως 10 του Ν. 3959/2011 που αφορά στην απόκτηση από την εταιρία με την επωνυμία «SIEMENS ENERGY AG» του αποκλειστικού ελέγχου του Ελληνικού Ενεργειακού Κλάδου της εταιρίας με την επωνυμία …
Θέμα: Κλαδική Έρευνα στις Χρηματοοικονομικές Τεχνολογίες
Θέμα: Έγκριση της γνωστοποίησης απόκτησης αποκλειστικού ελέγχου , κατ’ άρθρο 6 παρ. 1 έως 3 του ν. 3959/2011, από την εταιρία «ITALGAS NEWCO S.R.L», 100% θυγατρική της εταιρίας «ITALGAS S.P.A.» επί της εταιρίας «ΔΕΠΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ» και μέσω αυτής,…
Θέμα: Επιτόπιος έλεγχος της Επιτροπής Ανταγωνισμού

Διεύθυνση

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434
Αθήνα

Επικοινωνία

210 8809100
contact@epant.gr

Copyright

Copyright © 2022 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.