Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου 1996

Απόφαση 44/1996

Αίτηση χορήγησης άδειας παρέκκλισης, βάσει του άρθρου 4ε παρ.3 του ν.703/77, όπως ισχύει, με την  οποία ζητείται να πραγματοποιηθεί η από μέρους της Α.Ε ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ αγορά ποσοστού 8% των μετοχών της Α.Ε. ΕΠ.ΑΛ.ΜΕ., με το οποίο η πρώτη…
Τρίτη, 17 Σεπτεμβρίου 1996

Απόφαση 41/1996

Γνωστοποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, της απόκτησης, απο την εταιρία CONSOLIDATED EUROFINANCE HOLDINGS SA, ελέγχου επί της εταιρίας ΙΝΤΕΡΜΠΑΝΚ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ.
Τρίτη, 17 Σεπτεμβρίου 1996

Απόφαση 39/1996

Έλεγχος της συγκέντρωσης μεταξύ των εταιριών UNITED TECHNOLOGIES HOLDINGS GmbH αφενός και SUTRAK TRANSPORTKALTE GmbH αφετέρου, η οποία συμφωνήθηκε με την γνωστοποιηθείσα στην Γραματεία της Επιτροπής Ανταγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, από 20 Ιουνίου 1996…
Δευτέρα, 08 Ιουλίου 1996

Απόφαση 43/1996

Έλεγχος της συγκέντρωσης μεταξύ των εταιρειών CONCRETUM S.A. αφενός και ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΧΑΛΚΙΔΟΣ Α.Ε. αφετέρου, η οποία γνωστοποίηθηκε από τις άνω εταιρίες στην Επιτροπή Ανταγωνισμού στις 10.5.96 και 20.5.96 αντιστοίχως σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν.703/77, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Δευτέρα, 01 Ιουλίου 1996

Απόφαση 46/1996

Καταγγελία της Δ. ΜΑΝΤΖΟΥΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. κατά της εταιρείας P.B.H. PARFUMS ET BEAUTE HELLAS A.E. για αναιτιολόγητη με εκτέλεση παραγγελιών και διακοπή συμβατικής συνεργασίας επί συστήματος επιλεκτικής διανομής , τα οποία στοιχειοθετούν παράβαση του ν.703/77, όπως ισχύει.  
Τρίτη, 25 Ιουνίου 1996

Απόφαση 32/1996

Αίτηση χορήγησης άδειας παρέκκλισης, βάσει του άρθρου 4ε παρ.3 ν.703/77, όπως ισχύει, με την οποία ζητείται να πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση των εταιριών SUTRAK TRANSPORTKALTE GmbH και UNITED TECHNOLOGIES HOLDINGS GmbH πριν την λήψη οριστικής απόφασης της Επιτροπής 
Σάββατο, 01 Ιουνίου 1996

Απόφαση 31/1996

Γνωστοποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, της σύμπραξης των επιχειρήσεων ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ Α.Ε. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ και ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ (ΕΚΟ) Α.Β.Ε.Ε., με ταυτόχρονο αίτημα για χορήγηση απαλλαγής άρθρου 1(3) ή αρνητικής πιστοποίησης άρ. 11 ν.703/77, όπως ισχύει.
Παρασκευή, 24 Μαϊος 1996

Απόφαση 35/1996

Αίτηση της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία "ELFANCO ΕΠΕ" για την λήψη ασφαλιστικών μέτρων κατά των (1) ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "PHYTANCO S.A." και (2) Αγάπης Κριασίου - Μαυρίδου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.703/77, όπως ισχύει.
Παρασκευή, 10 Μαϊος 1996

Απόφαση 42/1996

Αυταπάγγελτη έρευνα, την οποία διεξήγαγε η τέως Δ/νση Έρευνας Αγοράς - Ανταγωνισμού του Υπουργείου Εμπορίου (νυν Ανάπτυξης) στα αρτοποιεία και στα πρατήρια άρτου του Νομού Καβάλας για την διαμόρφωση τιμών πώλησης άρτου τύπου 70% και σύμμικτου.
Παρασκευή, 10 Μαϊος 1996

Απόφαση 29/1996

Προσυμφωνία μεταξύ της εταιρίας GENERAL BISCUITS S.A. και της κας Ι. Παπαδοπούλου - Αργυροπούλου για την εξαγορά μετοχών της εταιρίας Ε.Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. και η συμφωνία μετοχών για την κατανομή των εξουσιών ελέγχου της δευτέρας των επιχειρήσεων, οι οποίες γνωστοποιήθηκαν…
Τετάρτη, 08 Μαϊος 1996

Απόφαση 30/1996

Εκπρόθεσμη γνωστοποίηση της συγκέντρωσης των επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΑΛΥΒΔΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε., ΣΤΗΛΜΕΤ Α.Ε., και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΟΜΙΚΗ ΥΛΩΝ ΕΠΕ.
Τρίτη, 30 Απριλίου 1996

Απόφαση 40/1996

Γνωστοποίηση της συγκέντρωσης των εταιρείων ΚΑΜΑΡΙ Α.Ε. και ΒΟΣΙΝΑΚΗ Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, με συνεξέταση της παρεμβάσεως επί της υποθέσεως που είχε καταθέσει η εταιρεία Ε.Ι ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
Δευτέρα, 29 Απριλίου 1996

Απόφαση 27/1996

Υποβολή εκπρόθεσμης γνωστοποίησης της συγκέντρωσης των εταιριών "ΜΗΧΑΝΙΚΗ" Α.Ε και "ΗΦΑΙΣΤΟΣ" Α.Ε.Α.Β.Τ.Ε
Δευτέρα, 22 Απριλίου 1996

Απόφαση 25/1996

Γνωστοποίηση της συμφωνίας αποκλειστικής προμήθειας της εταιρίας "Motor Oil Hellas Διυλιστήρια Κορίνθου Α.Ε." από την εταιρία "Saudi Arabian Oil Company" όξινου αργού πετρελαίου και η υποβολή αιτήματος για την χορήγηση αρνητικής πιστοποίησης ή, επικουρικά, για την έκδοση εξαίρεσης του άρθρου…
Δευτέρα, 22 Απριλίου 1996

Απόφαση 26/1996

Προηγούμενη γνωστοποίηση της συγκέντρωσης των επιχειρήσεων ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ και METROLIFE ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ ΑΕ, η οποία γνωστοποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν.703/77, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στην Επιτροπή Ανταγωνισμού στις 22.12.1995
Πέμπτη, 28 Μαρτίου 1996

Απόφαση 24/1996

Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επονυμία "ΖΟΥΖΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ" κατά της Εταιρίας με την επωνυμία "ΚΡΟΚΟΛΑΝΤ ΑΒΕΕ"
Πέμπτη, 07 Μαρτίου 1996

Απόφαση 34/1996

Αίτηση του Γεωργίου Καράβολου για λήψη ασφαλιστικών μέτρων κατά της Κοινοτικής Επιχείρησης Εμφιάλωσης Μεταλλικού Νερού "ΣΟΥΡΩΤΗ", σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.703/77, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Πέμπτη, 07 Μαρτίου 1996

Απόφαση 33/1996

Καταγγελία της επιχείρησης ΥΙΟΙ Κ. ΣΤΑΜΟΥ Ο.Ε. κατα της εταιρίας ΝΕΑ ΨΥΓΕΙΑ ΑΓΡΙΑΣ Α.Ε. για παραβίαση του άρ.2 παρ.1 του ν.703/77
Πέμπτη, 08 Φεβρουαρίου 1996

Απόφαση 22/1996

Προηγούμενη γνωστοποίηση σύμβασης συγχώνευσης μεταξύ των εταιριών Johnson & Johnson ΗΠΑ και της θυγατρικής της JNJ Merger Corp. αφενός και της Cordis Corp. αφετέρου, η οποία γνωστοποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν.703/1977, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στην Επιτροπή…
Πέμπτη, 01 Φεβρουαρίου 1996

Απόφαση 45/1996

(α) Γνωστοποίηση εκ μέρους της εταιρείας "ΣΠΟΡΤΣΜΑΝ Α.Ε.", του σχεδίου σύμβασης αποκλειστικής διανομής που υπέγραψε στις 20/6/1990 με την γαλλική εταιρεία "LA CHEMISE LACOSTE S.A." (LCL), καθώς και των σχεδίων συμβάσεων επιλεκτικής διανομής τύπων: "Boutique" - "Corner" και "Εγκεκριμένου Καταστηματάρχη",…
Πέμπτη, 01 Φεβρουαρίου 1996

Απόφαση 47/1996

Καταγγελία του εμπορορραπτικού οίκου ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΣ ΤΟΠΟΛΙΑΝΑΚΗΣ κατά της εταιρείας ΣΠΟΡΤΣΜΑΝ Α.Ε. για αδικαιολόγητη διακοπή συνεργασίας.
Πέμπτη, 01 Φεβρουαρίου 1996

Απόφαση 23/1996

Έλεγχος της συγκέντρωσης μεταξύ των επιχειρήσεων KRAFT ΕΛΛΑΣ ΑΕ και CHIPITA INTERNATIONAL SA σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν.703/1977, όπως ισχύει, η οποία γνωστοποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν.703/1977, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στην Επιτροπή Ανταγωνισμού στις12.10.1995.
Πέμπτη, 11 Ιανουαρίου 1996

Απόφαση 21/1996

Έλεγχος της συγκέντρωσης μεταξύ επιχειρήσεων του ομίλου NUTRICIA αφενός και των εταιριών MILUPA AG και ALTANA AG αφετέρου, η οποία γνωστοποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν.703/1977, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στην Επιτροπή Ανταγωνισμού στις 15.9.1995
Σελίδα 1 από 2

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

ecn20