Παρασκευή, 30 Δεκεμβρίου 2022

Πράξη 4/2022

Καταγγελία ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού κατά της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Παρασκευή, 23 Δεκεμβρίου 2022

Απόφαση 804/2022

Λήψη Απόφασης επί της αίτησης χορήγησης άδειας παρέκκλισης σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 3 ν. 3959/2011 από την απαγόρευση ολοκλήρωσης συγκέντρωσης με τη μορφή απόκτησης αποκλειστικού ελέγχου από την εταιρεία ΠΥΡΣΟΣ ANΩNYMH ETAIPEIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ στην κοινή επιχείρηση ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS…
Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2022

Απόφαση 803/2022

Λήψη Απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης συγκέντρωσης σύμφωνα το άρθρο 6 του Ν. 3959/2011, όπως ισχύει, με την οποία η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ - ΑΝΕΔΗΚ…
Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2022

Απόφαση 802/2022

Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθ. πρωτ. 8428/19.09.2022 γνωστοποίησης συγκέντρωσης σύμφωνα με τα άρθρα 5 έως 10 του Ν. 3959/2011 που αφορά στην απόκτηση από την εταιρία με την επωνυμία «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.» του συνόλου (100%) των μετοχών της ανώνυμης εταιρίας…
Δευτέρα, 05 Δεκεμβρίου 2022

Απόφαση 801/2022

Λήψη απόφασης επί της Γνωστοποίησης συγκέντρωσης, σύμφωνα με τα άρθρα 5-10 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει, που αφορά συγκέντρωση δυνάμει της οποίας η εταιρεία ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Διυλιστήρια Κορίνθου Α.Ε. αποκτά αποκλειστικό έλεγχο επί της εταιρείας ΕΛΙΝ ΒΕΡΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ…
Πέμπτη, 01 Δεκεμβρίου 2022

Απόφαση 800/2022

Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης συγκέντρωσης κατ’ άρθρο 6 παρ. 1-3 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει, από την εταιρεία με την επωνυμία «Διαμαντής Μασούτης ΑΕ - ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ» σχετικά με την απόκτηση από μέρους της του αποκλειστικού ελέγχου επί…
Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου 2022

Απόφαση 799/2022

Λήψη απόφασης επί της γνωστοποίησης συγκέντρωσης σύμφωνα με τα άρθρα 5 έως 10 του Ν. 3959/2011, η οποία αφορά που αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από την εταιρεία με την επωνυμία «MOTOR OIL RENEWABLE ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», 100% θυγατρική εταιρεία…
Τετάρτη, 02 Νοεμβρίου 2022

Απόφαση 798/2022

Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 9215/17.10.2022 Εισήγησης Διευθέτησης σύμφωνα με το άρθρο 29α του ν. 3959/2011 και την υπ’ αρ. 790/2022 Απόφαση της Ολομέλειας της ΕΑ, του εισηγητή Παναγιώτη Φώτη, επί της αυτεπάγγελτης έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης…
Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2022

Απόφαση 797/2022

Λήψη απόφασης επί της γνωστοποίησης συγκέντρωσης σύμφωνα με τα άρθρα 5 έως 10 του Ν. 3959/2011, η οποία αφορά σε δημιουργία κοινής επιχείρησης μέσω της απόκτησης κοινού ελέγχου από τις εταιρίες με την επωνυμία «ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.»…
Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2022

Γνωμοδότηση 40/2022

Γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού σχετικά με θέματα προστασίας του ανταγωνισμού που τίθενται από την πρωτοβουλία "το καλάθι του νοικοκυριού"
Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2022

Απόφαση 796/2022

Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 8430/20.09.2022 Εισήγησης Διευθέτησης της Εισηγήτριας Μαρίας Ιωαννίδου, σύμφωνα με το άρθρο 25α του Ν. 3959/2011 και την υπ’ αρ. 790/2022 Απόφαση της Ολομέλειας της Ε.Α., επί της αυτεπάγγελτης έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης…
Πέμπτη, 04 Αυγούστου 2022

Απόφαση 795/2022

Λήψη απόφασης επί της της γνωστοποίησης συγκέντρωσης σύμφωνα με τα άρθρα 5 έως 10 του ν. 3959/2011, που αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από την Blantyre Capital Limited επί της εταιρείας «ΗΜΙΘΕΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ…
Παρασκευή, 29 Ιουλίου 2022

Απόφαση 794/2022

Λήψη απόφασης επί τις γνωστοποίησης συγκέντρωσης σύμφωνα με τα άρθρα 5 έως 10 του Ν. 3959/2011 που αφορά στη συγχώνευση των φορέων με τις επωνυμίες «The Standard ClubLtd», «The North of EnglandProtecting and Indemnity Association Limited» και «The North of…
Δευτέρα, 25 Ιουλίου 2022

Απόφαση 793/2022

Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 6663/8.7.2022 Εισήγησης Διευθέτησης, του Εισηγητή Ιωάννη Στεφάτου, σύμφωνα με το άρθρο 29α του ν. 3959/2011 και την υπ’ αρ. 704/2020 Απόφαση της Ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού (εφεξής και «Ε.Α.»), επί της αυτεπάγγελτης…
Παρασκευή, 22 Ιουλίου 2022

Απόφαση 792/2022

Λήψη απόφασης επί της αυτεπάγγελτης έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού στις αγορές εισαγωγής, χονδρικής και λιανικής εμπορίας μηχανοκίνητων εργαλείων χειρός καθώς και εργαλείων κήπου, προκειμένου να διαπιστωθεί αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 1 του ν. 3959/2011…
Δευτέρα, 11 Ιουλίου 2022

Απόφαση 791/2022

Λήψη απόφασης, σύμφωνα με τα άρθρα 14 παρ. 2 περ. ιδ) υποπερ. ββ) και 29Β-29Ζ του ν. 3959/2011, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4886/2022 και ισχύει, για τους όρους και τις προϋποθέσεις απαλλαγής ή μείωσης των προστίμων που επιβάλλονται σε…
Δευτέρα, 11 Ιουλίου 2022

Απόφαση 790/2022

Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για τη διευθέτηση διαφορών σε υποθέσεις απαγορευμένων συμπράξεων, πρόσκλησης σε απαγορευμένη σύμπραξη και ανακοίνωσης μελλοντικών προθέσεων τιμολόγησης προϊόντων και υπηρεσιών μεταξύ ανταγωνιστών και περιπτώσεων κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης κατά παράβαση των άρθρων 1, 1Α και 2 του…
Δευτέρα, 11 Ιουλίου 2022

Απόφαση 789/2022

Λήψη απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ. 5 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει, για τον καθορισμό των κριτηρίων και προϋποθέσεων υπό τις οποίες εκδίδεται η επιστολή της παρ. 1 του άρθρου 37Α του ν. 3959/2011 και ο καθορισμός λοιπών…
Δευτέρα, 11 Ιουλίου 2022

Απόφαση 788/2022

2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Παρασκευή, 08 Ιουλίου 2022

Απόφαση 787/2022

Λήψη απόφασης επί των υποβληθεισών καταγγελιών κατά της εταιρείας «Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου ΑΕ» για παραβάσεις των άρ. 1 και 2 του Ν. 3959/2011 και άρ. 101 και 102 ΣΛΕΕ.
Πέμπτη, 07 Ιουλίου 2022

Απόφαση 786/2022

Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία αποδοχής δεσμεύσεων εκ μέρους των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων και θέματα σχετικά με την αναστολή των προθεσμιών των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 15 του Ν. 3959/2011, όπως ισχύει 
Πέμπτη, 07 Ιουλίου 2022

Απόφαση 785/2022

Επικαιροποίηση του τύπου και τρόπου υποβολής και καταχώρησης των καταγγελιών κατ' άρθρο 36 του Ν.3959/2011 που υποβάλλονται στην Επιτροπή Ανταγωνισµού
Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2022

Απόφαση 784/2022

Λήψη απόφασης επί τις γνωστοποίησης συγκέντρωσης κατ’ άρθρο 6 παρ. 1 έως 3 του ν. 3959/2011, που αφορά στην απόκτηση από την εταιρεία BESPOKE SGA HOLDINGS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ άμεσου αποκλειστικού ελέγχου επί της εταιρείας ΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ…
Σελίδα 1 από 2

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

ecn20