Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2022

Απόφαση 797/2022

Λήψη απόφασης επί της γνωστοποίησης συγκέντρωσης σύμφωνα με τα άρθρα 5 έως 10 του Ν. 3959/2011, η οποία αφορά σε δημιουργία κοινής επιχείρησης μέσω της απόκτησης κοινού ελέγχου από τις εταιρίες με την επωνυμία «ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.» και «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.».

Απόφαση 797/2022

Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 797/2022
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης  26η Οκτωβρίου 2022
Αριθμός ΦΕΚ
Σχετική Αγορά

H υπό εξέταση πράξη αφορά τις σχετικές αγορές του υδρογόνου (παραγωγή και προμήθεια),  την αγορά της παραγωγής/προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συνολικά και ειδικά από ΑΠΕ ως αγορά προηγούμενου σταδίου μέσω ηλεκτρόλυσης για την παραγωγή πράσινου υδρογόνου από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την αγορά της διύλισης πετρελαίου ως επόμενου σταδίου ήτοι ως μια τελική χρήση του παραγόμενου πράσινου υδρογόνου.

Αντικείμενο Απόφασης Λήψη απόφασης επί της γνωστοποίησης συγκέντρωσης σύμφωνα με τα άρθρα 5 έως 10 του Ν. 3959/2011, η οποία αφορά σε δημιουργία κοινής επιχείρησης παραγωγής υδρογόνου μέσω της απόκτησης κοινού ελέγχου από τις εταιρίες με την επωνυμία «ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.» και «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.». σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. 9455/24.10.2022 έκθεση του Εισηγητή Ι. Στεφάτου.
Νομικό Πλαίσιο

Άρθρα 6-8,  Ν. 3959/2011

Διατακτικό

 Η Επιτροπή Ανταγωνισμού  ομόφωνα εγκρίνει, κατ’ άρθρο 8 παρ. 3 του Ν. 3959/2011, την γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση που αφορά στη δημιουργία κοινής επιχείρησης από τις εταιρίες ΔΕΗ και ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ, δεδομένου ότι η εν λόγω συγκέντρωση, παρ’ ότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 6 Ν. 3959/2011, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες, ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά.

Εμπλεκόμενη/ες
  1. ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Διυλιστήρια Κορίνθου Α.Ε.
  2. «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.»
Περίληψη Απόφασης

Σύμφωνα με την Απόφαση, η αγορά της παραγωγής υδρογόνου στην Ελλάδα είναι υπό διαμόρφωση και οποιεσδήποτε συγκεκριμένες προβλέψεις για τη μελλοντική δομή και λειτουργία της, συμπεριλαμβανομένων των ανταγωνιστικών συνθηκών, θα ήταν, επί του παρόντος, επισφαλείς καθώς και ότι οι ανταγωνιστές της νέας οντότητας κατά πάσα πιθανότητα θα δραστηριοποιηθούν σε αυτήν στο μέλλον και άρα η υπό κρίση συγκέντρωση δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίπτωση σε οριζόντιο επίπεδο στο άμεσο μέλλον. Σε κάθετο επίπεδο δεν φαίνεται να υφίσταται ικανότητα και κίνητρο αποκλεισμού: (α) των ανταγωνιστών της μητρικής ΔΕΗ στην αγορά παραγωγής και χονδρικής προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας (κυρίως από ΑΠΕ) από την πρόσβασή τους σε πελάτες ούτε β) των ανταγωνιστών της Εταιρίας - Στόχου στην αγορά παραγωγής υδρογόνου από την πρόσβασή τους σε εισροές. Επίσης δεν υφίσταται ικανότητα ή κίνητρο αποκλεισμού σε κάθετο επίπεδο: (γ) των ανταγωνιστών της Εταιρίας – Στόχου στην αγορά παραγωγής υδρογόνου από την πρόσβασή τους σε πελάτες ούτε δ) των ανταγωνιστών της μητρικής ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ στην αγορά διύλισης και των ανταγωνιστών της μητρικής ΔΕΗ στην αγορά παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από την πρόσβασή τους σε εισροές.

Ένδικα Μέσα -
Αποφάσεις ΔΕΑ -
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

ecn20

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!