Πέμπτη, 21 Δεκεμβρίου 2017

Απόφαση 653/2017

Λήψη απόφασης επί της αυτεπάγγελτης λήψης ασφαλιστικών μέτρων κατά το άρθρο 25 παράγραφος 5 ν. 3959/2011 στο πλαίσιο της Αυτεπάγγελτης έρευνας στην αγορά πατάτας και γαλακτοκομικών προϊόντων για πιθανή παράβαση του άρθρου 1 του ν. 3959/2011 και του άρθρου 101…
Πέμπτη, 23 Νοεμβρίου 2017

Απόφαση 652/2017

Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης συγκέντρωσης, σύμφωνα με τα άρθρα 6 του Ν. 3959/2011 και 3 του Ν. 3592/2007, που αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την εταιρία «DIMERA MEDIA…
Παρασκευή, 10 Νοεμβρίου 2017

Απόφαση 651/2017

Αποδοχή από την Επιτροπή Ανταγωνισμού της πρότασης της ΔΕΠΑ Α.Ε. περί τροποποίησης των δεσμεύσεων που υιοθετήθηκαν με την υπ’ αριθ. 551/2012 απόφαση της Ε.Α., όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ’ αριθ. 589/2014, 596/2014, 618/2015 και 631/2016 αποφάσεις της…
Τετάρτη, 18 Οκτωβρίου 2017

Απόφαση 650/2017

Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης κατ’άρθρο 6 παρ. 1 - 3 του ν. 3959/2011, που αφορά την απόκτηση κοινού ελέγχου τηςεταιρίας «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ - ΜΕΒΓΑΛ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (δ.τ. «ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε.»), από την εταιρία «ΔΕΛΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ…
Πέμπτη, 13 Ιουλίου 2017

Απόφαση 649/2017

Λήψη απόφασης επί προηγούμενης γνωστοποίησης συγκέντρωσης επιχειρήσεων κατ’ άρθρο 6 παρ. 1-3 του ν. 3959/2011, που αφορά τη συγχώνευση μεαπορρόφηση της εταιρίας ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ από την εταιρία ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ακολούθως την απόκτηση κοινού…
Τετάρτη, 05 Ιουλίου 2017

Απόφαση 648/2017

Λήψη απόφασης επί της γνωστοποίησης συγκέντρωσης σύμφωνα με τα άρθρα 5 έως 10 του Ν. 3959/2011 που αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από την εταιρία “Dubai Aerospace Enterprise (DAE) Ltd” επί της εταιρίας “Carmel Capital S.à.r.l”.
Τρίτη, 04 Ιουλίου 2017

Απόφαση 647/2017

Λήψη απόφασης επί της αυτεπάγγελτης έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού σε διαγωνισμούς δημοπράτησης δημόσιων έργων υποδομής,ιδίως οδοποιίας, εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης οδικών αξόνων, κατασκευής νέων αυτοκινητοδρόμων, συγκοινωνιακών έργων (μετρό / ΟΣΕ / λιμάνια / αεροδρόμια), όπως ενδεικτικά στα έργα: α) Σταθμοί…
Πέμπτη, 06 Απριλίου 2017

Απόφαση 646/2017

Απόφαση ΣΤΕ 1348_2023 Λήψη απόφασης επί της αυτεπάγγελτης έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού στη σχετική αγορά καλλυντικών προϊόντων υψηλής ποιότητας και τιμής, σε συνέχεια καταγγελιών της εταιρίας «NOTOS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Α.Ε.Β.Ε» για πιθανή παράβαση των διατάξεων των άρθρων 1 και…
Τετάρτη, 05 Απριλίου 2017

Απόφαση 645/2017

Λήψη απόφασης επί της αυτεπάγγελτης έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού στη σχετική αγορά καλλυντικών προϊόντων υψηλήςποιότητας και τιμής, σε συνέχεια καταγγελιών της εταιρίας «NOTOS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Α.Ε.Β.Ε» για πιθανή παράβαση των διατάξεων των άρθρων 1 και 2 τουν. 703/77 (νυν…
Δευτέρα, 20 Μαρτίου 2017

Απόφαση 644/2017

Λήψη απόφασης επί της αυτεπάγγελτης έρευνας σχετικά με διαγωνισμούς δημοπράτησης δημόσιων έργων του Νομού Πέλλας προκειμένου να διαπιστωθεί εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 1 του Ν.703/1977, όπως ίσχυε (ήδη άρθρο 1 του Ν. 3959/2011) περί «Προστασίας…
Πέμπτη, 16 Μαρτίου 2017

Απόφαση 643/2017

Λήψη απόφασης επί της αυτεπάγγελτης έρευνας στον κλάδο των υλικών και σκευασμάτων σχετικών με τις παθήσεις των νεφρών, για ενδεχόμενη παράβαση των άρθρων 1 και 2 του Ν. 3959/2011 περί «Προστασίας τουελεύθερου ανταγωνισμού» (ή/και άρθρων 1 και 2 του Ν.…
Παρασκευή, 10 Μαρτίου 2017

Απόφαση 642/2017

Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 1115/23.2.2017 Εισήγησης Διευθέτησης σύμφωνα με το άρθρο 25α του ν. 3959/2011 και την υπ’ αριθ. 628/2016 απόφαση της ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού επί της αυτεπάγγελτης έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού σε διαγωνισμούς…
Δευτέρα, 06 Μαρτίου 2017

Γνωμοδότηση 37/2017

Γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, βάσει του άρθρου 23 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει, επί αιτήματος προς Γνωμοδότηση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού σε σχέση με την ίδρυση: α) Ανώτερων Σχολών Δραματικής Τέχνης, β) Ανώτερων Σχολών Χορού, γ) Ανώτερων Σχολών Κινηματογράφου,…
Τετάρτη, 01 Μαρτίου 2017

Απόφαση 641/2017

Λήψη απόφασης: Α) Επί των από 14.01.2016 προτάσεων της εταιρίας «ΝΙΚ. I. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ, AΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ», μετο διακριτικό τίτλο «ΝΙΚ. I. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε.» για ανάληψη δεσμεύσεων, σύμφωνα μετο άρθρο 25 παρ. 6 του…
Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2017

Απόφαση 640/2017

Λήψη απόφασης επί της επανεξέτασης της υπ’ αριθ. πρωτ.6756/26.10.2005 καταγγελίας της Πρωτοβάθμιας Επαγγελματικής Οργάνωσης με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΦΑΝΟΠΟΙΩΝ ΚΑΙ ΒΑΦΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ» κατά των εταιριών α) «AUDATEX ΕΛΛΑΣ Α.Ε.», β) «Η ΕΘΝΙΚΗ»ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (αναφερόμενη εντός…
Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2017

Γνωμοδότηση 36/2017

Γνωμοδότηση βάσει του άρθρου 23 του ν. 3959/2011 όπως ισχύει επί αιτήματος του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων για την άσκηση της δραστηριότητας οδικής βοήθειας
Παρασκευή, 03 Φεβρουαρίου 2017

Απόφαση 639/2017

Λήψη απόφασης επί της υποβληθείσας υπ’ αριθ. πρωτ.4712/28.5.2012 καταγγελίας των Ι. Μ., Η. Σ., Κ. Μ., Π. Δ., Χ. Λ. (K. L.), Ν. Κ. και Μ. Κ.κατά της εταιρίας Roma Pizza ΑΕΒΕ για τυχόν παράβαση των άρθρων 1 και 2…
Τετάρτη, 01 Φεβρουαρίου 2017

Απόφαση 638/2017

Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθ. πρωτ. 2033/18.3.2016 προηγούμενης γνωστοποίησης συγκέντρωσης κατ’ άρθρο 6 παρ. 1-3 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει από την εταιρία με την επωνυμία «CHIPITA ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής και «CHIPITA» ή «γνωστοποιούσα»), σχετικά με…
Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2017

Απόφαση 637/2017

Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1-3 του ν. 3959/2011, συγκέντρωσης που προκύπτει από την απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από την εταιρία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» 1) σε τμήμα του ενεργητικού και του…
Τρίτη, 10 Ιανουαρίου 2017

Απόφαση 636/2017

Λήψη απόφασης επί της με αρ. πρωτ. 9089/20.12.2016 Εισήγησης Διευθέτησης του Εισηγητή Νικολάου Ζευγώλη, σύμφωνα με το άρθρο 25α του ν. 3959/2011 και την υπ’ αρ. 628/2016 απόφαση της Ολομέλειας της ΕΑ, κατόπιν των προτάσεων Διευθέτησης της 1.12.2016 οκτώ (8)…

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

ecn20