Πέμπτη, 06 Απριλίου 2017

Απόφαση 646/2017

Απόφαση ΣΤΕ 1348_2023

Λήψη απόφασης επί της αυτεπάγγελτης έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού στη σχετική αγορά καλλυντικών προϊόντων υψηλής ποιότητας και τιμής, σε συνέχεια καταγγελιών της εταιρίας «NOTOS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Α.Ε.Β.Ε» για πιθανή παράβαση των διατάξεων των άρθρων 1 και 2 του ν. 703/77 (νυν άρθρα 1 και 2του Ν. 3959/2011, όπως ισχύει) αναφορικά με τον τομέα του χονδρεμπορίου.

Απόφαση 646/2017
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 646/2017
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 6η Απριλίου 2017
Αριθμός ΦΕΚ  
Σχετική Αγορά Καλλυντικά Προϊόντα Υψηλής Ποιότητας και Τιμής
Αντικείμενο Απόφασης Σύμπραξη
Νομικό Πλαίσιο άρθρο 1 ν.703/77 (νύν άρθρο 1 ν. 3959/2011) κ' άρθρο 81 ΣυνθΕΚ (νυν 101 ΣΛΕΕ)
Διατακτικό Απόφασης Διαπιστώνει παράβαση
Καταγγέλλουσα/-ες Αυτεπάγγελτη έρευνα
Καταγγελλόμενη/-ες

1. ESTEE LAUDER HELLAS Α.Ε.

2. ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

3. L' OREAL PRODUCTS DE LUXE HELLAS Α.Ε.

4. PARFUMS CHRISTIAN DIOR HELLAS Α.Ε.Β.Ε.

5. NOTOS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Α.Ε.Β.Ε.

6. ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ COSMETICS Α.Ε.

Περίληψη Απόφασης Κατόπιν αυτεπάγγελτης έρευνας, η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού (Ε.Α.), αποφάσισε, κατά πλειοψηφία ως προς τον αριθμό των εμπλεκομένων εταιριών, ότι οι εταιρίες χονδρεμπόρων καλλυντικών υψηλής ποιότητας και τιμής: ESTEE LAUDER HELLAS Α.Ε., ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, L’OREAL PRODUITS DE LUXE HELLAS Α.Ε., PARFUMS CHRISTIAN DIOR HELLAS Α.Ε.Β.Ε., NOTOS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Α.Ε.Β.Ε., ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ COSMETICS Α.Ε., συμμετείχαν, κατά παράβαση του άρθρου 1 ν. 703/77, όπως ίσχυε, και του άρθρου 81 ΣυνθΕΚ (νυν 101 ΣΛΕΕ) σε απαγορευμένη οριζόντια σύμπραξη για τον καθορισμό εκπτώσεων με αποτέλεσμα τον έμμεσο καθορισμό εύρους τιμών λιανικής.
Επέβαλε, σε αυτές πρόστιμα ως ακολούθως: 1) στην ESTEE LAUDER HELLAS Α.Ε. πέντε εκατομμύρια τριακόσιες ογδόντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσια εικοσιπέντε ευρώ και 35 λεπτά (5.388.425, 35 ευρώ), 2) στη ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ένα εκατομμύριο εννιακόσιες τριανταεννέα χιλιάδες οκτακόσια σαρανταεννέα ευρώ και 41 λεπτά (1.939.849, 41 ευρώ), 3) στη L’OREAL PRODUITS DE LUXE HELLAS Α.Ε. δύο εκατομμύρια εξακόσιες εικοσιτέσσερις χιλιάδες εκατόν σαρανταπέντε ευρώ και 30 λεπτά (2.624.145, 30 ευρώ), 4) στην PARFUMS CHRISTIAN DIOR HELLAS Α.Ε.Β.Ε.: ένα εκατομμύριο επτακόσιες εννενήντα τρεις χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα τέσσερα ευρώ και 98 λεπτά (1.793.374, 98 ευρώ), 5) στη NOTOS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Α.Ε.Β.Ε. τέσσερα εκατομμύρια εννενήντα τρεις χιλιάδες διακόσια εξήντα ευρώ και 42 λεπτά (4.093.260, 42 ευρώ) και 6) στη ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ COSMETICS Α.Ε. δύο εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα οκτώ ευρώ και 70 λεπτά (2.999.878, 70 ευρώ).
Ένδικα Μέσα
Αποφάσεις ΔΕΑ StE_1348_2023
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!