Πέμπτη, 23 Νοεμβρίου 2017

Απόφαση 652/2017

Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης συγκέντρωσης, σύμφωνα με τα άρθρα 6 του Ν. 3959/2011 και 3 του Ν. 3592/2007, που αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την εταιρία «DIMERA MEDIA INVESTMENTS LTD»

Απόφαση 652/2017
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 652/2017
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 23η Νοεμβρίου 2017
Αριθμός ΦΕΚ  
Σχετική Αγορά Τηλεόραση Ενημερωτικών Μέσων
Αντικείμενο Απόφασης Συγκέντρωση Επιχειρήσεων
Νομικό Πλαίσιο

Φάση Ι (άρθρο 8 παρ. 3 ν. 3959/2011)

Πρόστιμο για μη γνωστοποίηση (άρθρο 9 παρ. 1 ν. 3959/2011)

Διατακτικό Απόφασης Εγκρίνει. Επιβάλλει πρόστιμο για μη γνωστοποίηση
Γνωστοποιούσα/-ες DIMERA MEDIA INVESTMENTS LTD
Ελεγχόμενη/-ες ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Περίληψη Απόφασης

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Ολομέλεια, με την υπ’ αριθμ. 652/2017 ομόφωνη απόφασή της, ενέκρινε, κατ’ άρθρο 8 παρ. 3 του ν. 3959/2011, την από 20.09.2017 γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση που αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου επί της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία δραστηριοποιείται στην αγορά των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης στην Ελλάδα και λειτουργεί τον τηλεοπτικό σταθμό πανελλήνιας εμβελείας «Epsilon TV», από την εταιρία «DIMERA MEDIA INVESTMENTS LTD».

Με την απόφασή της, η Επιτροπή έκρινε ότι η ως άνω συγκέντρωση, παρ’ ότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 6 ν. 3959/2011 και του άρθρου 3 του ν. 3952/2007, υπολείπεται των κατωφλίων του άρθρου 3 παρ. 3 ν. 3592/2007 σε κάθε μια από τις δύο αγορές της τηλεόρασης και των εφημερίδων ή και στις δυο αγορές μαζί, οπότε η Γνωστοποιούσα αφενός δεν θα αποκτήσει από την  προκείμενη συναλλαγή δεσπόζουσα θέση στις επιμέρους ως άνω αγορές των ΜΜΕ λόγω των μικρών της μεριδίων και αφετέρου δεν περιορίζει σημαντικά τον ανταγωνισμό στις επιμέρους σχετικές αγορές.

Ένδικα Μέσα Mη Οριστική. Εκκρεμούν ένδικα μέσα.
Αποφάσεις ΔΕΑ -
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

ecn20

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!