Εμφάνιση αποτελεσμάτων βάσει λέξης κλειδί: DIMERA MEDIA

Θέμα: Πρόωρη πραγματοποίηση  και  εκπρόθεσμη  γνωστοποίηση  των  συγκεντρώσεων απόκτησης αποκλειστικού  ελέγχου  από  την εταιρία «DIMERA MEDIA INVESTMENTS LTD»: α)
επί   της  ανώνυμης  εταιρίας  με  την  επωνυμία  «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και β) επί σημάτων της εταιρίας ΠΗΓΑΣΟΣ

Κατηγορία Δελτία Τύπου

Θέμα: Έγκριση συγκέντρωσης,  σύμφωνα με τα άρθρα 6 παρ. 1-3 του Ν. 3959/2011 και 3 του Ν. 3592/2007, που αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου της εταιρίας «DIMERA MEDIA INVESTMENTS LTD» επί εμπορικών σημάτων της εταιρίας «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

Κατηγορία Δελτία Τύπου
Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2018

Απόφαση 655/2018

Λήψη απόφασης επί: α) της αυτεπάγγελτης έρευνας για τηn διερεύνηση τυχόν υπαίτιας παράβασης της υποχρέωσης προς γνωστοποίηση συγκέντρωσης και της υποχρέωσης μη πραγματοποίησης συγκέντρωσης του άρθρου 9 παρ. 1 του Ν.3959/2011 της εταιρίας με την επωνυμία «DIMERA MEDIA INVESTMENTS LTD» σχετικά με την απόκτηση ελέγχου επί περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και β) της γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης,σύμφωνα με τα άρθρα 6 παρ. 1-3 του Ν. 3959/2011 και 3 του Ν. 3592/2007, που αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου της εταιρίας «DIMERA MEDIA INVESTMENTS LTD» επί εμπορικών σημάτων της εταιρίας «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».

Κατηγορία 2018
Λέξεις κλειδιά
Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2017

Δελτίο Τύπου - Έγκριση συγκέντρωσης

Θέμα: Έγκριση της συγκέντρωσης που αφορά στη απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την εταιρία «DIMERA MEDIA INVESTMENTS LTD»

Κατηγορία Δελτία Τύπου
Λέξεις κλειδιά
Πέμπτη, 23 Νοεμβρίου 2017

Απόφαση 652/2017

Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης συγκέντρωσης, σύμφωνα με τα άρθρα 6 του Ν. 3959/2011 και 3 του Ν. 3592/2007, που αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την εταιρία «DIMERA MEDIA INVESTMENTS LTD»

Κατηγορία 2017

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

ecn20