Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2018

Απόφαση 655/2018

Λήψη απόφασης επί: α) της αυτεπάγγελτης έρευνας για τηn διερεύνηση τυχόν υπαίτιας παράβασης της υποχρέωσης προς γνωστοποίηση συγκέντρωσης και της υποχρέωσης μη πραγματοποίησης συγκέντρωσης του άρθρου 9 παρ. 1 του Ν.3959/2011 της εταιρίας με την επωνυμία «DIMERA MEDIA INVESTMENTS LTD» σχετικά με την απόκτηση ελέγχου επί περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και β) της γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης,σύμφωνα με τα άρθρα 6 παρ. 1-3 του Ν. 3959/2011 και 3 του Ν. 3592/2007, που αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου της εταιρίας «DIMERA MEDIA INVESTMENTS LTD» επί εμπορικών σημάτων της εταιρίας «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».

Απόφαση 655/2018
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 655/2018
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 30η Μαρτίου 2018
Αριθμός ΦΕΚ  
Σχετική Αγορά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
Αντικείμενο Απόφασης Συγκέντρωση Επιχειρησεων
Νομικό Πλαίσιο

Φάση Ι (άρθρο 8 παρ. 3 ν. 3959/2011)

Πρόστιμο για μη γνωστοποίηση (άρθρο 9 παρ. 1 ν. 3959/2011)

Διατακτικό Απόφασης Εγκρίνει. Επιβάλλει πρόστιμο για μη γνωστοποίηση
Γνωστοποιούσα/-ες Αυτεπάγγελτη έρευνα
Ελεγχόμενη/-ες ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Περίληψη Απόφασης

Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού κατ’ άρθρο 8 παρ. 3 του Ν. 3959/2011 η από 31.1.2018 γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση που αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου της εταιρίας DIMERA MEDIA INVESTMENTS LTD επί εμπορικών σημάτων της εταιρίας ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΕΘΝΟΣ, Ε. ΕΘΝΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ και ΗΜΕΡΗΣΙΑ). Η εν λόγω συγκέντρωση, παρ’ ότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 6 παρ. 1 του Ν. 3959/2011 και του άρθρου 3 του Ν. 3592/2007, ωστόσο, υπολείπεται σημαντικά των κατωφλίων του άρθρου 3 παρ. 3 του Ν. 3592/2007, ήτοι του 35% σε καθεμία από τις επιμέρους αγορές της τηλεόρασης και των εφημερίδων και του 32% στο σύνολο των δύο αυτών αγορών μαζί, οπότε η DIMERA MEDIA  δεν θα αποκτήσει από την προκείμενη συναλλαγή δεσπόζουσα θέση στις επιμέρους ως άνω αγορές ΜΜΕ και, ως εκ τούτου, δεν αναμένεται να προκληθεί συγκέντρωση ελέγχου σε αυτές.

Ένδικα Μέσα Οριστική. Δεν έχουν ασκηθεί ένδικα μέσα.
Αποφάσεις ΔΕΑ -
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

ecn20

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!