Παρασκευή, 10 Νοεμβρίου 2017

Απόφαση 651/2017

Αποδοχή από την Επιτροπή Ανταγωνισμού της πρότασης της ΔΕΠΑ Α.Ε. περί τροποποίησης των δεσμεύσεων που υιοθετήθηκαν με την υπ’ αριθ. 551/2012 απόφαση της Ε.Α., όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ’ αριθ. 589/2014, 596/2014, 618/2015 και 631/2016 αποφάσεις της Ε.Α., αναφορικά με το πρόγραμμα διάθεσης ποσοτήτων φυσικού αερίου μέσω ηλεκτρονικών δημοπρασιών.

 

Απόφαση 651/2017
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 651/2017
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 10η Νοεμβρίου 2017
Αριθμός ΦΕΚ ΦΕΚ Β΄/4343/5.10.2020
Σχετική Αγορά αγορά προμήθειας φυσικού αερίου και δευτερογενής αγορά πρόσβασης στο δίκτυο φυσικού αερίου
Αντικείμενο Απόφασης Αναθεώρηση Δεσμεύσεων
Νομικό Πλαίσιο άρθρο 25 παρ. 6 του ν. 3959/2011
Διατακτικό Απόφασης Εγκρίνει
Καταγγέλουσα/-ες «Αλουμίνιον Ανώνυμος Εταιρεία»
Καταγγελόμενη/-ες ΔΕΠΑ ΑΕ
Περίληψη Απόφασης Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Ολομέλεια αποφάσισε ομοφώνως ότι :

Α. Αποδέχεται την πρόταση της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου Ανώνυμη Εταιρία (ΔΕΠΑ Α.Ε.) για τροποποίηση της τρίτης δέσμευσης που υιοθετήθηκε με την υπ’ αριθ. 551/VII/2012 απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, όπως τροποποιήθηκε από το σημείο 9 της υπ’ αριθ. 589/2014 απόφασης της Ε.Α., και συγκεκριμένα για απάλειψη της πρόβλεψης περί συνυπολογισμού τυχόν αιτημάτων αύξησης ή μείωσης των τιμών προμήθειας της ΔΕΠΑ κατά τη διαμόρφωση της τιμής εκκίνησης των δημοπρασιών.

Β. Η ως άνω τροποποίηση τίθεται σε ισχύ την 01.01.2018 και καθίσταται υποχρεωτική για την εν λόγω επιχείρηση (άρθρο 25 παρ. 6 του ν. 3959/2011) . Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι υπ’ αριθ. 551/VII/2012, 589/2014, 596/2014, 618/2015 και 631/2016 αποφάσεις της ΕΑ.

Γ. Σε περίπτωση παράλειψης συμμόρφωσης με τις αναληφθείσες δεσμεύσεις, οι οποίες έχουν καταστεί υποχρεωτικές, η Επιτροπή Ανταγωνισμού δύναται να επιβάλει τα πρόστιμα που προβλέπονται στο άρθρο 25 παρ. 1 περιπτ. δ) και στ) και παρ. 2 περιπτ. α) και β) του ν. 3959/2011.

Ένδικα Μέσα -
Αποφάσεις ΔΕΑ -
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!