Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2017

Απόφαση 640/2017

Λήψη απόφασης επί της επανεξέτασης της υπ’ αριθ. πρωτ.6756/26.10.2005 καταγγελίας της Πρωτοβάθμιας Επαγγελματικής Οργάνωσης με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΦΑΝΟΠΟΙΩΝ ΚΑΙ ΒΑΦΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ» κατά των εταιριών α) «AUDATEX ΕΛΛΑΣ Α.Ε.», β) «Η ΕΘΝΙΚΗ»ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (αναφερόμενη εντός της καταγγελίας ως «ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.»), γ) «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.», δ) «ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ Ε.Α.Ε.Ζ.Α.Ε.», ε) «GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ισχύουσα επωνυμία της προηγουμένως ονομαζόμενης «ΦΟΙΝΙΞ ΜΕΤΡΟΛΑΙΦ Γ.Α.Ε.Α.Ε.»)και στ) της «ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ», για παράβαση του άρθρου 1 του Ν. 703/77, όπως ίσχυε, καθώς και του Κανονισμού 1400/2002 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατόπιν αναπομπής από το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατόπιν αναπομπής από το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών τηςυπ’ αριθ. 460/V/2009 απόφασης της Ε.Α..

Απόφαση 640/2017
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 640/2017
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 28η Φεβρουαρίου 2017
Αριθμός ΦΕΚ  
Σχετική Αγορά Ασφάλιση Ζημιών και Επισκευή Οχημάτων
Αντικείμενο Απόφασης Σύμπραξη
Νομικό Πλαίσιο Άρθρο 1
Διατακτικό Απόφασης Δεν διαπιστώνει παράβαση
Καταγγέλλουσα/-ες ΕΝΩΣΗ ΦΑΝΟΠΟΙΩΝ ΚΑΙ ΒΑΦΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
Καταγγελλόμενη/-ες

1. AUDATEX ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

2. Η ΕΘΝΙΚΗ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

3. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.

4. ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ Ε.Α.Ε.Ζ.Α.Ε.

5. GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

6. ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Περίληψη Απόφασης  

Στην εν λόγω Απόφαση της ΕΑ επανεξετάστηκε η καταγγελία της Πρωτοβάθμιας Επαγγελματικής Οργάνωσης «ΕΝΩΣΗ ΦΑΝΟΠΟΙΩΝ ΚΑΙ ΒΑΦΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ» κατά των εταιρειών α) «AUDATEX ΕΛΛΑΣ ΑΕ», β) «H EΘΝΙΚΗ» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, γ) «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΕ», δ) «ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ Ε.Α.Ε.Ζ.Α.Ε.», ε) «GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και της στ) «ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ» για παράβαση του άρθρου 1 του Ν. 703/77, όπως ίσχυε και του άρθρου 101 ΣΛΕΕ., κατόπιν της ακύρωσης της υπ’αριθ. 460/V/2009 απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού από το  Διοικητικό Εφετείο Αθηνών και το Συμβούλιο της Επικρατείας, η υπόθεση αναπέμφθηκε για νέα κρίση στην Ε.Α.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού αξιολόγησε εάν  οι ανωτέρω ασφαλιστικές εταιρίες, μέτοχοι της AUDATEX ΕΛΛΑΣ ΑΕ και η AUDATEX ΕΛΛΑΣ ΑΕ,  παραβίασαν τα προαναφερόμενα άρθρα στο πλαίσιο του  συστήματος ηλεκτρονικής πραγματογνωμοσύνης ζημιών αυτοκινήτων οχημάτων Audatex (κυρίως μέσω καθορισμού εφαλτήριας τιμής εργατοώρας (ε/ω) συνεργείων, δεσμευτικών κανόνων εφαρμογής της τιμής αυτής, επιβολής ρήτρας πλέον ευνοούμενου πελάτη στις συμβάσεις με τα συνεργεία, ορισμού κατά αποκλειστικότητα πραγματογνωμόνων Audatex και προώθησης ζημιών αυτοκινήτων σε συγκεκριμένα συνεργεία).

Με την απόφασή της, η Ε.Α. διαπίστωσε  κατά πλειοψηφία ότι δεν στοιχειοθετείται  περιοριστική του ανταγωνισμού συμφωνία ή εναρμονισμένη πρακτική από μέρους των καταγγελλόμενων εταιριών, ούτε κατ’ αντικείμενο, ούτε κατ’ αποτέλεσμα. Ειδικότερα η Ε.Α. έλαβε υπόψη της το  σκοπό που επιδιώκει η συνεργασία των καταγγελλόμενων εταιριών μέσω του συστήματος Audatex, ο οποίος συνίσταται μεταξύ άλλων στη διασφάλιση καταβολής μιας εύλογης αποζημίωσης στον ασφαλισμένο ζημιωθέντα σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος με υλικές μόνο ζημιές, στον εξορθολογισμό της διαδικασίας πραγματογνωμοσύνης και στην αποτελεσματικότερη λειτουργία της σχετικής ασφαλιστικής αγοράς. Επιπλέον, η Ε.Α. αξιολόγησε το θετικό αποτύπωμα του εξεταζόμενου συστήματος ηλεκτρονικής πραγματογνωμοσύνης στην επιμέρους σχετική αγορά παροχής ασφαλιστικών υπηρεσιών ενδεικτικά αναφερομένου του περιορισμού των  στρεβλών υπερ-τιμολογήσεων, της περιστολή φαινομένων απάτης, της καταπολέμησης αναποτελεσματικοτήτων στη διαδικασία διαχείρισης απαιτήσεων και του εξορθολογισμού των ασφαλιστικών αποζημιώσεων εν γένει.  Κατά το σκεπτικό της απόφασης, ο προσδιορισμός της εν λόγω «εφαλτήριας» τιμής ε/ω ήταν αντικειμενικά αναγκαίος για τη λειτουργία του συστήματος ηλεκτρονικής πραγματογνωμοσύνης και την ορθή υλοποίηση της καταβολή εύλογης αποζημίωσης στον ασφαλισμένο ζημιωθέντα σε περίπτωση τροχαίου με υλικές μόνο ζημίες.

Ένδικα Μέσα Οριστική. Δεν έχουν ασκηθεί ένδικα μέσα
Αποφάσεις ΔΕΑ -
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!