Πέμπτη, 21 Δεκεμβρίου 2017

Απόφαση 653/2017

Λήψη απόφασης επί της αυτεπάγγελτης λήψης ασφαλιστικών μέτρων κατά το άρθρο 25 παράγραφος 5 ν. 3959/2011 στο πλαίσιο της Αυτεπάγγελτης έρευνας στην αγορά πατάτας και γαλακτοκομικών προϊόντων για πιθανή παράβαση του άρθρου 1 του ν. 3959/2011 και του άρθρου 101 ΣΛΕΕ..

Απόφαση 653/2017
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 653/2017
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 21η Δεκεμβρίου 2017
Αριθμός ΦΕΚ  
Σχετική Αγορά  Αγορά πατάτας και Γαλακτοκομικών προϊόντων
Αντικείμενο Απόφασης  Ασφαλιστικά Μέτρα
Νομικό Πλαίσιο  Άρθρο 25 παρ.5-6 ν. 3959/2011
Διατακτικό Απόφασης  Πιθανή παράβαση του άρθρου 1 του ν. 3959/2011 και του άρθρου 101 ΣΛΕΕ.
Καταγγέλλουσα/ες  Αυτεπάγγελτη έρευνα
Ελεγχόμενη/-ες ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΝΑΞΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΕΣ ΝΑΞΟΥ ή/και ΕΑΣ ΝΑΞΟΥ)
Περίληψη Απόφασης  

Η αυτεπάγγελτη έρευνα της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού στην ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΝΑΞΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε (ΑΕΣ ΝΑΞΟΥ) ξεκίνησε με αφορμή την από 29.11.2017 Ανακοίνωσή της σύμφωνα με την οποία ενημέρωνε τους πατατοπαραγωγούς της Νάξου για την επιβολή μείωσης κατά το ήμισυ της τιμής του γάλακτος που θα παραδίδουν στην ΑΕΣ σε όσους παραγωγούς διαθέσουν την πατάτα της χειμερινής εσοδείας πριν της 24-12-2017, κατά παράβαση απόφασης του Δ.Σ. της ένωσης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των αιτιάσεων  τυχόν συμμόρφωση των μελών της ΑΕΣ  ΝΑΞΟΥ με την ως άνω απόφαση πιθανολογείται ότι, ενόψει και της τότε επικείμενης εορταστικής περιόδου, ήταν ικανή να επιφέρει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στον ανταγωνισμό στην αγορά της πατάτας, καθώς θα περιοριζόταν η διάθεση των πατατών χειμερινής καλλιέργειας εις βάρος, τόσο των παραγωγών της Νάξου όσο και των καταναλωτών. Επιπλέον θα είχε  ενδεχομένως αντίκτυπο και στην αγορά προμήθειας γάλακτος, μέσω της μειωμένης στο ήμισυ τιμής αγοράς γάλακτος, η οποία μπορούσε να προκαλέσει σημαντική ζημία εις βάρος των παραγωγών.

Η Ολομέλεια της Ε.Α., ομόφωνα, κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων,  αποδέχτηκε τις δεσμεύσεις  της ΑΕΣ ΝΑΞΟΥ, σύμφωνα με τις οποίες: 

  • Ανακαλεί άμεσα και καθ’ όλο το περιεχόμενό της, την από 24.11.2017 υπ’ αριθμ. 217/2017 απόφασης του Δ.Σ. της ένωσης , με την οποία ζητούσε από τους παραγωγούς πατάτας να μην διαθέτουν (πατάτα) φθινοπωρινής καλλιέργειας σε ανθρώπους που θα τη διέθεταν εκτός Νάξου και ότι θα γνωρίσει στους παραγωγούς ότι αυτοί είναι ελεύθεροι να διαθέτουν τις πατάτες φθινοπωρινής καλλιέργειας και εκτός Νάξου, χωρίς κανένα περιορισμό και χωρίς καμία συνέπεια ή κύρωση και ιδίως ως προς την απειλή προμήθειας του παραδιδομένου από τους παραγωγούς κατά το έτος 2018 στον ΑΕΣ γάλακτος, στη μισή τιμή.
  • Ανέλαβε την υποχρέωση να κοινοποιήσει την ανακοίνωση στον τύπο και σε όλα τα μέλη / μετόχους και τους παραγωγούς πατάτας και γαλακτοκομικών προϊόντων της ΑΕΣ ΝΑΞΟΥ με επιστολή ανάκλησης και να τη δημοσιεύσει άμεσα στην ιστοσελίδα και στην εφημερίδα της, καθώς και σε εφημερίδα ημερήσιας τοπικής κυκλοφορίας και να την αναρτήσει σε εμφανή σημεία, όπου προσέρχονται οι παραγωγοί για τις δοσοληψίες τους.
  • Η ΑΕΣ ΝΑΞΟΥ δεσμεύτηκε επίσης να αποστείλει στην Επιτροπή Ανταγωνισμού εντός δεκαπέντε (15) ημερών, από την κοινοποίηση του διατακτικού της, αποδεικτικά των ανωτέρω ενεργειών της, καθώς, επίσης, και να απέχει στο μέλλον από την έκδοση παρόμοιων αποφάσεων (συμπεριλαμβανομένων συναφών συστάσεων και ανακοινώσεων), οι οποίες περιορίζουν ή νοθεύουν τον ανταγωνισμό.

Με την ίδια απόφαση της Επιτροπής ορίσθηκε, ότι σε περίπτωση παράλειψης συμμόρφωσης με τις ως άνω αναληφθείσες δεσμεύσεις, οι οποίες καθίστανται υποχρεωτικές, η Επιτροπή Ανταγωνισμού δύναται να επιβάλει πρόστιμο στην ΑΕΣ ΝΑΞΟΥ ύψους δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ για κάθε ημέρα μη συμμόρφωσης προς τα ανωτέρω.

Ένδικα Μέσα  
Αποφάσεις ΔΕΑ -
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!