Τετάρτη, 01 Μαρτίου 2017

Απόφαση 641/2017

Λήψη απόφασης: Α) Επί των από 14.01.2016 προτάσεων της εταιρίας «ΝΙΚ. I. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ, AΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ», μετο διακριτικό τίτλο «ΝΙΚ. I. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε.» για ανάληψη δεσμεύσεων, σύμφωνα μετο άρθρο 25 παρ. 6 του ν. 3959/2011, αναφορικά με αιτιάσεις σχετικές με παραβάσεις ως προς α) τον καθορισμό τιμών μεταπώλησης ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής στο πλαίσιο προγραμμάτων που αφορούσαν την παροχή τεχνικής εξυπηρέτησης σε πελάτες ασφαλιστικών εταιριών και β) την παροχή άμεσης πλήρους και ισότιμης πρόσβασης στους ανεξάρτητους επισκευαστές αναφορικά με την τεχνική πληροφόρηση, που περιέχονται στην υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 7058/25.11.2015 Έκθεση της Εισηγήτριας Λ. Ντέκα επί της υπόθεσηςτης συνεξέτασης των α) υπ’ αριθ. πρωτ. 8072/18.11.2008 και β) υπ’ αριθ. πρωτ.116/11.01.2010 καταγγελιών της Κ.Σ. Χολής ΑΕΒΕΕ κατά της προαναφερόμενης εταιρίας και λοιπών εταιριών.

Απόφαση 641/2017
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 641/2017
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 1η Μαρτίου 2017
Αριθμός ΦΕΚ  
Σχετική Αγορά Οχήματα, Ανταλλακτικά Οχημάτων, Εργασίες επισκευής μετά την πώληση
Αντικείμενο Απόφασης Σύμπραξη
Νομικό Πλαίσιο Άρθρο 25 παρ. 6 ν. 3959/2011
Διατακτικό Απόφασης Δεν διαπιστώνει παράβαση-Ανάληψη δεσμεύσεων
Καταγγέλλουσα/-ες Κ.Σ. ΧΟΛΗΣ. ΑΕΒΕΕ
Καταγγελλόμενη/-ες ΝΙΚ. Ι. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε.
Περίληψη Απόφασης  

Η υπόθεση ξεκίνησε στο πλαίσιο διερεύνησης των καταγγελιών της εταιρίας «Κ.Σ. Χολής ΑΕΒΕΕ» κατά της προαναφερόμενης εταιρίας, των εταιριών «NISSAN EUROPE S.A.S.», «NISSAN INTERNATIONAL S.A.», «SPX Service Solutions Germany GmbH» και οκτώ συνδεδεμένων με νυν και πρώην μελών του εξουσιοδοτημένου δικτύου πώλησης και παροχής υπηρεσιών μετά την πώληση σε αυτοκίνητα οχήματα υπό το σήμα NISSAN, για παράβαση των άρθρων 1 παρ. 1 ν. 703/1977 (νυν άρθρο 1 ν. 3959/2011), 2α ν. 703/1977 και 81 παρ. 1 ΣυνθΕΚ (νυν άρθρο 101 ΣΛΕΕ), καθώς και του Κανονισμού Ομαδικής Απαλλαγής 1400/2002.

Κατόπιν ακροαματικής διαδικασίας η Επιτροπή Ανταγωνισμού αποφάσισε: α) κατά πλειοψηφία την αποδοχή των προτεινόμενων δεσμεύσεων από την εταιρία «ΝΙΚ. Ι. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε.» και συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση του καθορισμού τιμών μεταπώλησης ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής, στο πλαίσιο προγράμματος παροχής τεχνικής εξυπηρέτησης από το εξουσιοδοτημένο δίκτυο NISSAN σε πελάτες ασφαλιστικής εταιρίας και β) ομόφωνα την αποδοχή των προτεινόμενων δεσμεύσεων αναφορικά με το ζήτημα της μη παροχής άμεσης, πλήρους και ισότιμης πρόσβασης σε τεχνικές πληροφορίες για την επισκευή και συντήρηση αυτοκινήτων οχημάτων NISSAN σε ανεξάρτητους επισκευαστές.

Συγκεκριμένα όσον αφορά στην πιθανολογούμενη παράβαση του καθορισμού τιμών μεταπώλησης ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής, στο πλαίσιο προγράμματος παροχής τεχνικής εξυπηρέτησης από το εξουσιοδοτημένο δίκτυο NISSAN, η ΝΙΚ. Ι. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε. ανέλαβε τη δέσμευση να μην καθορίζει ελάχιστες ή συγκεκριμένες τιμές σε κανένα αντίστοιχο πρόγραμμα στο μέλλον, παρά μόνο μέγιστες τιμές και ότι όποιες εκπτώσεις παρέχονται θα είναι οι ελάχιστες και όχι οι μέγιστες ή καθορισμένες. H εταιρία επίσης δεσμεύτηκε η συμμετοχή εξουσιοδοτημένων επισκευαστών σε αυτά τα προγράμματα να είναι προαιρετική. Η παρακολούθηση της συμμόρφωσης προς τις αναφερόμενες δεσμεύσεις κρίνεται εύχρηστη. Αναφορικά με τη δεύτερη πιθανολογούμενη παράβαση με τις δεσμεύσεις της εταιρίας προσδιορίστηκαν τα ακόλουθα: Συγκεκριμένοι όροι πρόσβασης στη σχετική ιστοσελίδα (κόστος και όροι εγγραφής), Η υποχρέωση να ενημερώνει η εταιρία τα ενδιαφερόμενα μέρη για τη δημιουργία ιστοσελίδας, τους όρους εγγραφής και τη διοργάνωση σεμιναρίων (τη δημιουργία ενός συνδέσμου (link) στην ιστοσελίδα του εισαγωγέα, την αποστολή ενημερωτικών γραμμάτων και οδηγιών για τη χρήση της ιστοσελίδας χρησιμοποιώντας RSS ροές ή αντίστοιχες μεθόδους, equally direct, alert tools), Η ανακοίνωση τεχνικών πληροφοριών για όλα τα μοντέλα ΝISSAN που κυκλοφόρησαν από το 1996 και μετά, Τα χαρακτηριστικά της μηχανής αναζήτησης του δικτυακού τόπου (η ευκολία των λειτουργίων «Αναζήτηση και Εύρεση») Άλλα μέσα πρόσβασης σε τεχνικές πληροφορίες διαφορετικά του δικτυακού τόπου (μέσω helpdesk, τηλεφωνικών γραμμών υποστήριξης) Η λειτουργία ενός μηχανισμού επίλυσης μελλοντικών παραπόνων (αναφορικά με το RMI) από ανεξάρτητους επισκευαστές (διαμεσολαβητής – διαιτησία)

Οι δεσμεύσεις της δεύτερης πιθανολογούμενης παράβασης αξιολογήθηκαν ομόφωνα από την Επιτροπή Ανταγωνισμού ως κατάλληλες, δεδομένων των άμεσων αποτελεσμάτων που θα προκύψουν στην αγορά και ιδιαίτερα των αναμενόμενων θετικών επιδράσεων στους ανεξάρτητους επισκευαστές. Επιπροσθέτως, η Επιτροπή Ανταγωνισμού έλαβε υπόψη το διδακτικό ρόλο των δεσμεύσεων στον προσδιορισμό των υποχρεώσεων των εισαγωγέων αυτοκινήτων, ενώ έκρινε ότι οι προτεινόμενες δεσμεύσεις εφαρμόζουν την αρχή της ίσης μεταχείρισης εξουσιοδοτημένων και ανεξάρτητων επισκευαστών αναφορικά με την πρόσβαση σε τεχνικές πληροφορίες. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις δεσμεύσεις η Ε.Α. δύναται να επιβάλει πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 1 του Ν. 3959/2011.

Ένδικα Μέσα Οριστική. Δεν έχουν ασκηθεί ένδικα μέσα.
Αποφάσεις ΔΕΑ -
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!