Παρασκευή, 23 Δεκεμβρίου 2022

Απόφαση 804/2022

Λήψη Απόφασης επί της αίτησης χορήγησης άδειας παρέκκλισης σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 3 ν. 3959/2011 από την απαγόρευση ολοκλήρωσης συγκέντρωσης με τη μορφή απόκτησης αποκλειστικού ελέγχου από την εταιρεία ΠΥΡΣΟΣ ANΩNYMH ETAIPEIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ στην κοινή επιχείρηση ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑσύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. 11632/22.12.2022 Εισήγηση του Ι. Στεφάτου.

Απόφαση 804/2022

Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 804/2022
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης  23 Δεκεμβρίου 2022 
Αριθμός ΦΕΚ
Σχετική Αγορά

Η αγορά εν γένει προμήθειας φυσικού αερίου η οποία διακρίνεται σε αγορά χονδρικής προμήθειας και αγορά λιανικής προμήθειας με τις περαιτέρω κατατμήσεις τους.

Αντικείμενο Απόφασης Λήψη Απόφασης επί της αίτησης χορήγησης άδειας παρέκκλισης σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 3 ν. 3959/2011 από την απαγόρευση ολοκλήρωσης συγκέντρωσης με τη μορφή απόκτησης αποκλειστικού ελέγχου από την εταιρεία ΠΥΡΣΟΣ ANΩNYMH ETAIPEIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ στην κοινή επιχείρηση ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑσύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. 11632/22.12.2022 Εισήγηση του Ι. Στεφάτου.
Νομικό Πλαίσιο

Άρθρο 9 παρ. 3, Ν. 3959/2011

Διατακτικό

 Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Τμήμα, σε συνέχεια του υπ’ αριθμ. 11359/15.12.2022 αιτήματος ομόφωνα επιτρέπει, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 3 του ν. 3959/2011,υπό τους όρους και δεσμεύσεις τις οποίες ανέλαβε η αιτούσα, την παρέκκλιση από την υποχρέωση αναστολής πραγματοποίησης της συγκέντρωσης στην εταιρεία «ΠΥΡΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε» μέχρι την έκδοση της οριστικής απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού επί της συγκέντρωσης που θα γνωστοποιηθεί,.  

Εμπλεκόμενη/ες
  1. ΠΥΡΣΟΣ ANΩNYMHETAIPEIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
  2. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Περίληψη Απόφασης Σύμφωνα με την Απόφαση, προκύπτει αναγκαιότητα αποτροπής σοβαρών ζημιών σε βάρος της ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS, και την αποτροπή κινδύνου πρόκλησης σοβαρών ζημιών σε τρίτους και εν τέλει στην ανταγωνιστική δομή της αγοράς. Ως προς την απειλή που συνιστά η εν λόγω συγκέντρωση για τον ανταγωνισμό, η οποία πρέπει να συνυπολογίζεται κατά το άρθρο 9 παρ. 3 ν. 3959/2011, το γεγονός ότι η εν λόγω συγκέντρωση, κατά την προσκομισθείσα Συμφωνία Αγοραπωλησίας, συνίσταται σε μεταβολή από κοινό σε αποκλειστικό έλεγχο επί της ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS σημαίνει, επί της ουσίας, ότι η συγκέντρωση δεν αναμένεται να επιφέρει αξιόλογη μεταβολή στις συνθήκες ανταγωνισμού στις σχετικές αγορές . Επιπλέον, το χαμηλότερο του 15% μερίδιο αγοράς στην αγορά πρωτογενούς χονδρικής προμήθειας φυσικού αερίου που κατέχει η ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS, τα τελευταία τρία χρόνια , στην αγορά χονδρικής προμήθειας φυσικού αερίου, στην οποία δεν φαίνεται να δραστηριοποιείται ο Όμιλος Κοπελούζου, καταδεικνύει πως δεν τίθεται θέμα δημιουργίας ή ενίσχυσης ατομικής δεσπόζουσας θέσης. Τέλος η παρούσα Απόφαση αφορά αποκλειστικά την εξέταση της αίτησης παρέκκλισης βάσει των κριτηρίων του άρθρου 9 του Ν. 3959/2011 και δεν προδικάζει την κρίση της Επιτροπής Ανταγωνισμού κατά τον έλεγχο της Συναλλαγής βάσει του άρθρου 8 του Ν.3959/2011.
Ένδικα Μέσα -
Αποφάσεις ΔΕΑ -
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

ecn20

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!