Πέμπτη, 04 Αυγούστου 2022

Απόφαση 795/2022

Λήψη απόφασης επί της της γνωστοποίησης συγκέντρωσης σύμφωνα με τα άρθρα 5 έως 10 του ν. 3959/2011, που αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από την Blantyre Capital Limited επί της εταιρείας «ΗΜΙΘΕΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» (Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν), κατά την έννοια του άρθρου 5, παρ. 2 (β) του ν. 3959/2011, ο οποίος επί του παρόντος ασκείται από την κατέχουσα το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ΗΜΙΘΕΑ, «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» (εφεξής και «Τράπεζα Πειραιώς»). 

Απόφαση 795/2022

Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 795/2022
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 04 Αυγούστου 2022
Αριθμός ΦΕΚ ΦΕΚ 662/ Β΄/9.2.2023

Σχετική Αγορά

Η αγορά των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας, ήτοι το σύνολο στην ελληνική επικράτεια, των ιδιωτικών κλινικών που αποτελούν την δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας και ειδικότερα τις γενικές κλινικές, τα κέντρα αποκατάστασης και αποθεραπείας, τις μαιευτικές κλινικές και τις ψυχιατρικές κλινικές, των ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων και πολυιατρείων που αποτελούν την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ), χωρίς να εξετάζεται ο κλάδος των ιδιωτών ιατρών και οδοντιάτρων που διατηρούν προσωπικά ιατρεία.

Αντικείμενο Απόφασης Λήψη απόφασης επί τις γνωστοποίησης συγκέντρωσης σύμφωνα με τα άρθρα 5 έως 10 του ν. 3959/2011, που αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από την Blantyre Capital Limited επί της εταιρείας «ΗΜΙΘΕΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» (Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν), κατά την έννοια του άρθρου 5, παρ. 2 (β) του ν. 3959/2011, ο οποίος επί του παρόντος ασκείται από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. 7363/02.08.2022 Εισήγηση του Ι. Στεφάτου.
Νομικό Πλαίσιο Άρθρα 6-8, Ν. 3959/2011
Διατακτικό Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, σε Ολομέλεια, εγκρίνει την γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση, δεδομένου ότι, παρ’ ότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 6 ν. 3959/2011, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες, ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά.
Εμπλεκόμενη/ες

1)BLANTYRE CAPITAL LIMITED 

2) STRIX HOLDINGS LIMITED PARTNER

3)ΗΜΙΘΕΑ Μ.Α.Ε. (Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν)

Περίληψη Απόφασης

Σύμφωνα με την Απόφαση, ηBlantyre είναι επενδυτική εταιρία που εξειδικεύεται στη διαχείριση επενδύσεων (χρέους και ιδίων κεφαλαίων), ιδίως σε ειδικές ή/και πολύπλοκες περιπτώσεις ανασύνταξης, αναδιοργάνωσης ή/και μετάβασης επενδυτικών χαρτοφυλακίων. Στην υπό κρίση συγκέντρωση δεν υφίστανται οριζόντιες ή κάθετες επικαλύψεις δραστηριοτήτων μεταξύ της Blantyre και της ΗΜΙΘΕΑ. Η Blantyre δεν κατέχει συμμετοχές σε άλλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αγορά ιδιωτικών γενικών κλινικών στην Ελλάδα ενώ ούτε επενδυτικά κεφάλαια που δραστηριοποιούνται στην εν λόγω αγορά συμμετέχουν στην Blantyre. Οι συνθήκες ανταγωνισμού δεν θα μεταβληθούν ως αποτέλεσμα της υπό κρίση συναλλαγής ούτε σε οριζόντιο, ούτε σε κάθετο επίπεδο και η εξεταζόμενη συγκέντρωση δεν αναμένεται να επιφέρει αλλαγές στη δομή της σχετικής αγοράς και κατά συνέπεια δεν θα επηρεάσει το επίπεδο ανταγωνισμού ή θα οδηγήσει σε περιορισμό του σε αυτές.

Ένδικα Μέσα -
Αποφάσεις ΔΕΑ -
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

ecn20

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!