Δευτέρα, 11 Ιουλίου 2022

Απόφαση 790/2022

Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για τη διευθέτηση διαφορών σε υποθέσεις απαγορευμένων συμπράξεων, πρόσκλησης σε απαγορευμένη σύμπραξη και ανακοίνωσης μελλοντικών προθέσεων τιμολόγησης προϊόντων και υπηρεσιών μεταξύ ανταγωνιστών και περιπτώσεων κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης κατά παράβαση των άρθρων 1, 1Α και 2 του ν. 3959/2011, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4886/2022 και ισχύει ή/και των άρθρων 101 και 102 της ΣΛΕΕ.

Απόφαση 790/2022
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 790/2022
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 11η Ιουλίου 2022
Αριθμός ΦΕΚ ΦΕΚ 4380/ Β΄/ 18.8.2022
Αντικείμενο Απόφασης Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για τη διευθέτηση διαφορών σε υποθέσεις απαγορευμένων συμπράξεων, πρόσκλησης σε απαγορευμένη σύμπραξη και ανακοίνωσης μελλοντικών προθέσεων τιμολόγησης προϊόντων και υπηρεσιών μεταξύ ανταγωνιστών και περιπτώσεων κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης κατά παράβαση των άρθρων 1, 1Α και 2 του ν. 3959/2011, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4886/2022 και ισχύει ή/και των άρθρων 101 και 102 της ΣΛΕΕ.
Νομικό Πλαίσιο
Περίληψη Απόφασης

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 29Α και 14 παρ. 2 περ. ιδ (εε) του ν. 3959/2011(ΦΕΚ 93/Α΄/20.4.2011), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4886/2022 (ΦΕΚ 12/Α΄/24.01.2022), τις τροποποιήσεις του προαναφερόμενου νόμου, τις παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν κατά τη συζήτηση και το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη, ομόφωνα αποφασίζει και

Καθορίζει τους όρους, προϋποθέσεις και διαδικασία για τη διευθέτηση διαφορών σε υποθέσεις απαγορευμένων συμπράξεων, πρόσκλησης σε απαγορευμένη σύμπραξη και ανακοίνωσης μελλοντικών προθέσεων τιμολόγησης προϊόντων και υπηρεσιών μεταξύ ανταγωνιστών και περιπτώσεων κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης κατά παράβαση των άρθρων 1, 1Α και 2 του ν. 3959/2011, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4886/2022 και ισχύει ή/και των άρθρων 101 και 102 της ΣΛΕΕ.

Η παρούσα αντικαθιστά στο σύνολο τις υπ’ αριθ. 628/2016 και 704/2020 αποφάσεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού.  

Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!