Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2022

Απόφαση 796/2022

Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 8430/20.09.2022 Εισήγησης Διευθέτησης της Εισηγήτριας Μαρίας Ιωαννίδου, σύμφωνα με το άρθρο 25α του Ν. 3959/2011 και την υπ’ αρ. 790/2022 Απόφαση της Ολομέλειας της Ε.Α., επί της αυτεπάγγελτης έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού στην αγορά παροχής υπηρεσιών ρυμούλκησης πλοίων και της καταγγελίας της εταιρίας με την επωνυμία Ναυτιλιακός Όμιλος Γκιγκιλίνη ΕΠΕ κατά των α)Κοινοπραξία Ρυμουλκών Ζούρου, β) Κοινοπραξία MEGATUGS Ρυμουλκήσεις - Ναυαγιαιρέσεις και γ) ΒΕΡΝΙΚΟΣ-ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Κοινοπραξία Ρυμουλκών - Ναυαγοσωστικών Θεσσαλονίκης

Απόφαση 796/2022

Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 796/2022
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης  29Σεπτεμβρίου 2022
Αριθμός ΦΕΚ ΦΕΚ 1346/ Β΄/09.03.2023

Σχετική Αγορά

Αγορά παροχής υπηρεσιών ρυμούλκησης πλοίων στους λιμένες της Θεσσαλονίκης, της Αττικής και της Καβάλας

Αντικείμενο Απόφασης Αγορά παροχής υπηρεσιών ρυμούλκησης πλοίων στους λιμένες της Θεσσαλονίκης, της Αττικής και της Καβάλας
Νομικό Πλαίσιο

Άρθρο 1 Ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ, άρθρο 29α Ν.3959/2011

Διατακτικό

Διαπίστωση παράβασης και επιβολή προστίμων – Διαδικασία διευθέτησης διαφορών

Καταγγέλλουσα/-ες

Ναυτιλιακός Όμιλος Γκιγκιλίνη ΕΠΕ και Αυτεπάγγελτη έρευνα

Ελεγχόμενη/-ες 1) «ΒΕΡΝΙΚΟΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΡΥΜΟΥΛΚΩΝ – ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ», 2) «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΑ  - ΡΥΜΟΥΛΚΑ», 3) «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΡΥΜΟΥΛΚΑ ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΥΑΓΙΑΙΡΕΣΕΙΣ – ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΕΙΣ», «ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ Ι ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «MEGATUGS ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΕΙΣ ΝΑΥΑΓΙΑΙΡΕΣΕΙΣ», 4)  «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΡΥΜΟΥΛΚΩΝ ΖΟΥΡΟΥ», 5) «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ – ΖΟΥΡΟΣ ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΕΙΣ & ΝΑΥΑΓΙΑΙΡΕΣΕΙΣ» (PRO – TUGS), 6) «ΒΕΡΝΙΚΟΣ – ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ – ΛΥΜΠΟΥΣΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ  ΡΥΜΟΥΛΚΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ» (AEGEAN TUGS), 7) «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΡΥΜΟΥΛΚΑ» (MED TUGS), 8) «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΡΥΜΟΥΛΚΩΝ – ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΕΡΝΙΚΟΣ ΖΟΥΡΟΣ» (ΒΕΡΝΙΚΟΣ-ΖΟΥΡΟΣ), 9) «ΒΕΡΝΙΚΟΣ ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΡΥΜΟΥΛΚΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» (ΒΕΡΝΙΚΟΣ-ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ)
Περίληψη Απόφασης

Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΕΑ) με την υπ’ αριθ. 796/2022 ομόφωνη απόφασή της («Απόφαση») διαπιστώνει ότι οι ανωτέρω ελεγχόμενες εταιρίες υπέπεσαν σε παράβαση του άρθρου 1 του Ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ.

Εν προκειμένω, ως προς τον λιμένα της Θεσσαλονίκης, οι συμφωνίες στις οποίες μετείχαν τα εμπλεκόμενα μέρη είχαν ως σκοπό (αντικείμενο) τον περιορισμό του ανταγωνισμού και συγκεκριμένα είχαν ως αντικείμενο την κατανομή αγοράς και τον καθορισμό τιμών (εκπτώσεων) στην παροχή υπηρεσιών ρυμούλκησης εμπορικών πλοίων (τόσο φορτηγών πλοίων όσο και δεξαμενόπλοιων μεταφοράς πετρελαίου). Aπό τα στοιχεία του φακέλου προκύπτει ότι οι εν λόγω περιορισμοί εφαρμόσθηκαν και επέφεραν στεγανοποίηση της αγοράς.

Ως προς τους λιμένες της Αττικής, οι συμφωνίες στις οποίες μετείχαν τα εμπλεκόμενα μέρη είχαν ως σκοπό (αντικείμενο) τον περιορισμό του ανταγωνισμού, και συγκεκριμένα είχαν ως αντικείμενο την κατανομή αγοράς/πελατείας και τον καθορισμό τιμών (εκπτώσεων) στην παροχή υπηρεσιών ρυμούλκησης δεξαμενόπλοιων μεταφοράς πετρελαίου και συνεπώς συνιστούν περιορισμούς του ανταγωνισμού που δυνητικά μπορούν να επιφέρουν στεγανοποίηση της οικείας αγοράς.

Ως προς τους λιμένες της Καβάλας, οι συμφωνίες στις οποίες μετείχαν τα εμπλεκόμενα μέρη είχαν ως σκοπό (αντικείμενο) τον περιορισμό του ανταγωνισμού, και συγκεκριμένα είχαν ως αντικείμενο την κατανομή αγοράς/πελατείας και τον καθορισμό τιμών (εκπτώσεων) στην παροχή υπηρεσιών ρυμούλκησης εμπορικών πλοίων (τόσο φορτηγών πλοίων όσο και δεξαμενόπλοιων μεταφοράς πετρελαίου), και συνεπώς συνιστούν περιορισμούς του ανταγωνισμού που δυνητικά μπορούν να επιφέρουν στεγανοποίηση της οικείας αγοράς.

Η ΕΑ επέβαλε μειωμένα πρόστιμα λόγω της διαδικασίας διευθέτησης διαφορών (μείωση 15%) για την τέλεση της διαπιστωθείσας, βάσει του σκεπτικού της Απόφασης, παράβασης των άρθρων 1 του Ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ. 

Με συνεκτίμηση των αρχών της οικονομικής ενότητας και οικονομικής διαδοχής η ΕΑ επέβαλε τα ακόλουθα πρόστιμα:

1) «ΒΕΡΝΙΚΟΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΡΥΜΟΥΛΚΩΝ – ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ»: πρόστιμο συνολικού ύψους 272.349,91 ευρώ.

2) «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΑ  - ΡΥΜΟΥΛΚΑ»: πρόστιμο συνολικού ύψους 431.513,32 ευρώ.

3) «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΡΥΜΟΥΛΚΑ ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΥΑΓΙΑΙΡΕΣΕΙΣ – ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΕΙΣ», «ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ Ι ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «MEGATUGS ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΕΙΣ ΝΑΥΑΓΙΑΙΡΕΣΕΙΣ» (MEGATUGS): πρόστιμο συνολικού ύψους 498.280,58 ευρώ.

4)  «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΡΥΜΟΥΛΚΩΝ ΖΟΥΡΟΥ»:  πρόστιμο συνολικού ύψους 510.326,14 ευρώ.

5) «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ – ΖΟΥΡΟΣ ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΕΙΣ & ΝΑΥΑΓΙΑΙΡΕΣΕΙΣ» (PRO – TUGS): πρόστιμο συνολικού ύψους 1.060.950,56 ευρώ.

6) «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΡΥΜΟΥΛΚΑ» (MED TUGS): πρόστιμο συνολικού ύψους 1.203.324,95 ευρώ.

7) «ΒΕΡΝΙΚΟΣ ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΡΥΜΟΥΛΚΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» (ΒΕΡΝΙΚΟΣ-ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ): πρόστιμο συνολικού ύψους  384.072,82 ευρώ.

Ένδικα Μέσα -
Αποφάσεις ΔΕΑ -
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

ecn20

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!