Πέμπτη, 07 Ιουλίου 2022

Απόφαση 785/2022

Επικαιροποίηση του τύπου και τρόπου υποβολής και καταχώρησης των καταγγελιών κατ' άρθρο 36 του Ν.3959/2011 που υποβάλλονται στην Επιτροπή Ανταγωνισµού

Απόφαση 785/2022
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 785/2022
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 7η Ιουλίου 2022
Αριθμός ΦΕΚ ΦΕΚ 4038/ Β΄/ 29.7.2022
Αντικείμενο Απόφασης Επικαιροποίηση εντύπου καταγγελίας
Νομικό Πλαίσιο Άρθρο  36 παρ. 1 του ν. 3959/2011
Διατακτικό Απόφασης Καθορισμός  τύπου και  τρόπου υποβολής και καταχώρησης των  καταγγελιών που υποβάλλονται στην Επιτροπή Ανταγωνισµού.
Περίληψη Απόφασης

Επικαιροποίηση του τύπου και τρόπου υποβολής και καταχώρησης των καταγγελιών που υποβάλλονται στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, μετά την τροποποίηση του ν. 3959/2011, με τον Νόμο 4886/2022 (ΦΕΚ Α ́ 12/24.01.2022 )

Η Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις του ν. 3959/2011, όπως ο νόμος αυτός εκάστοτε τροποποιείται και ισχύει, τις παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν κατά τη συζήτηση και το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, ομόφωνα αποφασίζει και:

Καθορίζει τον τύπο, τον τρόπο υποβολής και καταχώρησης των, κατ ́ άρθρο 36 παρ. 1 και 2 του ν. 3959/2011, όπως ο νόμος αυτός εκάστοτε τροποποιείται και ισχύει, καταγγελιών που υποβάλλονται στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, όπως αυτό αποτυπώνεται στο έντυπο που επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.

Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!