Παρασκευή, 30 Δεκεμβρίου 2022

Πράξη 4/2022

Καταγγελία ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού κατά της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Πράξη 4/2022

Αρχείο Πράξης (PDF) Πράξη 4/2022
Ημ/νία Έκδοσης Πράξης 30/12/2022
Νομικό Πλαίσιο

Συνοπτική Διαδικασία επί καταγγελιών του άρθρου 37 του ν. 3959/2011

Αντικείμενο Πράξης

Στις 09.02.2021, οι καταγγέλλοντες ιδιοκτήτες βυτίων κατέθεσαν την υπ’ αριθ. πρωτ. 1238 καταγγελία ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού κατά της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.»  αιτούμενοι την διαπίστωση παράβασης του άρθρου 1 του ν. 146/1914 περί αθέμιτου ανταγωνισμού. Η εξεταζόμενη καταγγελία αξιολογείται α) ως μη εμπίπτουσα στην αρμοδιότητα της ΕΑ κατά τα οριζόμενα στο άρθ. 37 παρ. 1 του ν. 3959/2011 κατά το μέρος που τα ζητήματα που τίθενται σε αυτήν αφορούν σε ιδιωτική διαφορά, και β) όλως επικουρικώς και για λόγους πληρότητας, ως προφανώς ουσία αβάσιμη, κατά τα οριζόμενα στο άρθ. 37 παρ. 2 του ν. 3959/2011 καθώς δεν στοιχειοθετείται καταχρηστική εκμετάλλευση της θέσης αυτής μέσω άρνησης/διακοπής προμήθειας υπό την ειδικότερη περίπτωση της άρνησης συνέχισης συναλλακτικής σχέσης, και ακολούθως δεν πληρούται μία εκ των σωρευτικών προϋποθέσεων του άρθ. 2 παρ. 2 περ. γ) του ν. 3959/2011. Εξ αυτού του λόγου παρέλκει η εξέταση της κατοχής δεσπόζουσας θέσης από την Καταγγελλόμενη. Ακολούθως τίθεται στο αρχείο η ω άνω καταγγελία των ιδιοκτητών βυτίων κατά της εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνικά Πετρέλαια Ανώνυμη Εταιρεία», για τις αιτιάσεις που αναλυτικά εκτίθενται στην Πράξη 4/2022 , κατ’ άρθρο 37 παρ. 1 και  2 του ν. 3959/2011.

Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

ecn20

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!