Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2022

Απόφαση 803/2022

Λήψη Απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης συγκέντρωσης σύμφωνα το άρθρο 6 του Ν. 3959/2011, όπως ισχύει, με την οποία η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ - ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ», με διακριτικό τίτλο «ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ Α.Ε.» αποκτά τον αποκλειστικό έλεγχο της εταιρείας με την επωνυμία «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΣ Α.Ε.».

Απόφαση 803/2022

Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 803/2022
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης  22α Δεκεμβρίου 2022 
Αριθμός ΦΕΚ
Σχετική Αγορά

Οι σχετικές αγορές που αφορούν την υπό κρίση συναλλαγή είναι η αγορά λιανικής πώλησης καταναλωτικών αγαθών καθημερινής χρήσης τα οποία διανέμονται μέσω υπεραγορών, σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ και εκπτωτικών καταστημάτων και η  αγορά εφοδιασμού που αφορά στην αμέσως προηγούμενη οικονομική βαθμίδα (upstream market) από εκείνη της διανομής ειδών σούπερ μάρκετ και περιλαμβάνει την πώληση ειδών σούπερ μάρκετ από τους παραγωγούς/προμηθευτές σε πελάτες/αγοραστές, όπως οι επιχειρήσεις χονδρικού ή λιανικού εμπορίου και λοιπές επιχειρήσεις (όπως οι επιχειρήσεις του κλάδου HO.RE.CA.), σε πανελλαδικό επίπεδο.

Αντικείμενο Απόφασης Λήψη Απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης συγκέντρωσης σύμφωνα το άρθρο 6 του Ν. 3959/2011, όπως ισχύει, με την οποία η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ - ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ», με διακριτικό τίτλο «ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ Α.Ε.» αποκτά τον αποκλειστικό έλεγχο της εταιρείας με την επωνυμία «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΣ Α.Ε.» σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. 11574/21.12.2022 Εισήγηση του Ι. Στεφάτου. 
Νομικό Πλαίσιο

Άρθρα 6-8,  Ν. 3959/2011

Διατακτικό

 Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, εγκρίνει την γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση, ομόφωνα, κατ’ άρθρο 8 παρ. 3 και παρ. 4Α του Ν. 3959/2011, την γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση υπό, όρους και προϋποθέσεις (διορθωτικά μέτρα) και εκκινεί αυτεπάγγελτη έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 6 παρ. 4 σε συνδυασμό με τα άρθρα 6 παρ. 1 και 2 του Ν. 3959/2011 στο πλαίσιο εκπρόθεσμης γνωστοποίησης της υπό κρίση συγκέντρωσης από την ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ.

Εμπλεκόμενη/ες

1. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ – ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ – ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ

2. ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΣ Α.Ε

3. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΑΡΚΕΤ Α.Ε

Περίληψη Απόφασης

Για τους σκοπούς της παρούσας συγκέντρωσης και προκειμένου να ελεγχθούν πλήρως οι ανταγωνιστικές συνθήκες, έγινε περαιτέρω κατάτμηση της σχετικής γεωγραφικής αγοράς σε ότι αφορά την λιανική πώληση ειδών σούπερ μαρκετ σε τοπικό επίπεδο ανά νομό και συγκεκριμένα σε ακτίνα έως 10 λεπτών με το αυτοκίνητο για τις αστικές περιοχές και έως 30 λεπτών με το αυτοκίνητο για τις ημιαστικές  περιοχές,  για τις περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας, Γρεβενών, Εύβοιας, Ημαθίας, Ηρακλείου, Θεσσαλονίκης, Καβάλας (Νήσος Θάσος), Καρδίτσας, Καστοριάς, Κιλκίς, Κοζάνης, Λάρισας, Λασιθίου, Λευκάδας, Πέλλας, Πιερίας, Ρεθύμνου, Φλώρινας, Χαλκιδικής και Χανίων. Σύμφωνα με την Απόφαση εν  γένει δεν συντρέχουν ειδικές περιστάσεις που να δημιουργούν αμφιβολίες ως προς τη συμβατότητα της υπό αξιολόγηση συγκέντρωσης στον ανταγωνισμό στις σχετικές αγορές σε πανελλαδική εμβέλεια σε επίπεδο ιδιόκτητων καταστημάτων, ενώ ταυτόχρονα, στις ως άνω τοπικές αγορές ως προς την λιανική πώληση ειδών σούπερ μαρκετ υφίστανται σημαντικές ανταγωνιστικές πιέσεις από ανταγωνιστικά καταστήματα πανελλαδικής εμβέλειας και συγκεκριμένα παρατηρείται ταυτόχρονη παρουσία τουλάχιστον ενός καταστήματος αλυσίδας σούπερ μάρκετ πανελλαδικής εμβέλειας με αντίστοιχο τουλάχιστον μερίδιο αγοράς με την νέα οντότητα που θα προκύψει μετά τη συγκέντρωση. Σε δύο περιπτώσεις  συνεργαζόμενων καταστημάτων στις περιοχές των Γρεβενών και του Ρεθύμνου ωστόσο, με την σοβαρότητα των όποιων πιθανών αποτελεσμάτων στον ανταγωνισμό να μετριάζεται από το γεγονός ότι πρόκειται για καταστήματα-δυνητικούς στόχους της υπό αξιολόγηση συγκέντρωσης, όπερ και συνεπάγεται ότι δεν θα μεταβιβασθούν στην ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ, αλλά θα έχουν μία αυξημένη σχέση συνεργασίας, με τη χρήση κοινών εμπορικών σημάτων, συμμετοχή σε κοινά φυλλάδια προσφορών και κοινές προωθητικές ενέργειες, χρήση κοινών καρτών πιστότητας και τοποθέτηση κωδικών ιδιωτικής ετικέτας, από κοινού,  οι εταιρείες, πρότειναν και ανέλαβαν, διορθωτικά μέτρα. 

Σύμφωνα με τα οποία, μεταξύ άλλων,  οι εν λόγω εταιρείες θα διακόψουν την καθ’ οιονδήποτε τρόπο και υπό καθ’ οιονδήποτε τύπο παραχώρηση χρήσης των Μεταβιβαζόμενων Σημάτων στα Καταστήματα, και θα αποστούν από την παραχώρηση τέτοιας χρήσης στο μέλλον. Επίσης θα αποστούν από την καθ΄ οιονδήποτε τρόπο και υπό καθ’ οιονδήποτε τύπο παραχώρηση χρήσης στα Καταστήματα άλλου εμπορικού σήματος ιδιοκτησίας ή διαχείρισης της ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ.
Ένδικα Μέσα -
Αποφάσεις ΔΕΑ -
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

ecn20

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!