Δευτέρα, 11 Ιουλίου 2022

Απόφαση 791/2022

Λήψη απόφασης, σύμφωνα με τα άρθρα 14 παρ. 2 περ. ιδ) υποπερ. ββ) και 29Β-29Ζ του ν. 3959/2011, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4886/2022 και ισχύει, για τους όρους και τις προϋποθέσεις απαλλαγής ή μείωσης των προστίμων που επιβάλλονται σε βάρος επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων που συμβάλλουν στη διερεύνηση οριζόντιων συμπράξεων του άρθρου 1 του ίδιου νόμου ή του άρθρου 101 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής «ΣΛΕΕ») [«Πρόγραμμα Επιείκειας»].

Απόφαση 791/2022
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 791/2022
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 11η Ιουλίου 2022
Αριθμός ΦΕΚ ΦΕΚ 4677/ Β΄/ 05.09.2022
Αντικείμενο Απόφασης
Νομικό Πλαίσιο
Περίληψη Απόφασης

Σκοπός του παρόντος Προγράμματος Επιείκειας είναι να συνδράμει την Επιτροπή Ανταγωνισμού (εφεξής «ΕΑ») στις προσπάθειές της να εντοπίσει και να θέσει τέρμα στα καρτέλ και να τιμωρήσει όσους συμμετέχουν σε αυτά. Στο πλαίσιο αυτό οι επιχειρήσεις, οι ενώσεις επιχειρήσεων και τα φυσικά πρόσωπα που με κάθε τρόπο συμμετέχουν σε τέτοιου είδους παράνομες δραστηριότητες και επιθυμούν να θέσουν τέρμα στη συμμετοχή τους και να ενημερώσουν την ΕΑ για την ύπαρξη αυτών των δραστηριοτήτων, πρέπει να απαλλάσσονται από τα πρόστιμα ή να τους επιβάλλονται μειωμένα πρόστιμα υπό τις ειδικότερες προϋποθέσεις που αναλύονται στην απόφαση. 

Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

ecn20

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!