Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2022

Απόφαση 802/2022

Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθ. πρωτ. 8428/19.09.2022 γνωστοποίησης συγκέντρωσης σύμφωνα με τα άρθρα 5 έως 10 του Ν. 3959/2011 που αφορά στην απόκτηση από την εταιρία με την επωνυμία «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.» του συνόλου (100%) των μετοχών της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «WATT AND VOLT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»

Απόφαση 802/2022

Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 802/2022
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 16η Δεκεμβρίου 2022
Αριθμός ΦΕΚ
Σχετική Αγορά Η αγορά προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σε επίπεδο λιανικής 
Η αγορά παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σε επίπεδο χονδρικής συμπεριλαμβανομένων των εισαγωγών μέσω διεθνών διασυνδέσεων 
Η αγορά εμπορίας (trading) ηλεκτρικής ενέργειας
Η αγορά προμήθειας φυσικού αερίου σε επίπεδο λιανικής  
Η αγορά χονδρικής προμήθειας φυσικού αερίου 
Η αγορά Φορέων Σωρευτικής Εκπροσώπησης (ΦοΣΕ) παραγωγών ΑΠΕ
H αγορά της παροχής υπηρεσιών φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων
Αντικείμενο Απόφασης Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθ. πρωτ. 8428/19.09.2022 γνωστοποίησης συγκέντρωσης σύμφωνα με τα άρθρα 5 έως 10 του Ν. 3959/2011 που αφορά στην απόκτηση από την εταιρία με την επωνυμία «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.» του συνόλου (100%) των μετοχών της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «WATT AND VOLT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»
Νομικό Πλαίσιο

Άρθρο 6 Ν. 3959/2011

Διατακτικό Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, σε Τμήμα, ομόφωνα εγκρίνει, κατ’ άρθρο 8 παρ. 3 του Ν. 3959/2011, όπως ισχύει, την από 19.09.2022 (υπ’ αριθ. πρωτ. 8428) γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση, η οποία αφορά στην απόκτηση από την εταιρία με την επωνυμία «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.», του συνόλου (100%) των μετοχών της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «WATT AND VOLT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», δεδομένου ότι η εν λόγω συγκέντρωση, παρότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Ν. 3959/2011, όπως ισχύει, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες, ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού, στις επιμέρους αγορές, στις οποίες αφορά.
Εμπλεκόμενη/-ες
  1. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.
  2. WATT AND VOLT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Περίληψη Απόφασης

Η ανωτέρω αναφερόμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης, θα επιφέρει μεταβολή του ελέγχου της εταιρίας WATT AND VOLT, δεδομένου ότι η εταιρία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ θα αποκτήσει τον αποκλειστικό έλεγχο αυτής. 

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ δραστηριοποιείται κυρίως στους τομείς της μεταλλουργίας, των έργων βιώσιμης ανάπτυξης, της ανάπτυξης έργων ανανεώσιμων πηγών και αποθήκευσης ενέργειας, καθώς και στους τομείς της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου. Η WATT AND VOLT δραστηριοποιείται στους τομείς της χονδρικής και λιανικής προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, λιανικής προμήθειας φυσικού αερίου, με βασική ωστόσο παρουσία μόνο στην λιανική προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, πρόσφατα δε, ανέπτυξε δραστηριότητα στη φόρτιση ηλεκτροκίνητων οχημάτων, ενώ κατέχει άδεια παροχής υπηρεσιών φορέα σωρευτικής εκπροσώπησης (ΦοΣΕ) παραγωγών ΑΠΕ. Ως εκ τούτου, η συγκέντρωση αφορά γενικότερα στον κλάδο της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα.

Εν προκειμένω, λαμβάνεται υπόψη ως σχετική γεωγραφική αγορά αναφορικά με όλες τις σχετικές αγορές που αφορούν τη συγκέντρωση, η ελληνική επικράτεια.

Η συγκέντρωση έχει κατά βάση οριζόντια διάσταση (κυρίως η υπο-αγορά λιανικής προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας μέσης τάσης και η αγορά παροχής υπηρεσιών δημοσίως προσβάσιμων υποδομών φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων) δεδομένου ότι σε αυτές συμμετέχουν οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις και το αθροιστικό μερίδιο αγοράς είναι μεγαλύτερο του 15%, χωρίς ωστόσο να προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις εν λόγω αγορές. 

Η παρούσα δεν θα επιφέρει αλλαγές στη δομή των προαναφερθέντων σχετικών αγορών, καθώς δεν θα εξαλείψει κάποια ουσιώδη και ενεργή ανταγωνιστική πίεση και κατά συνέπεια, θεωρείται ότι δεν θα επηρεάσει το επίπεδο ανταγωνισμού στις σχετικές αγορές που αφορά και δεν προκαλεί αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού σε αυτές.

Ένδικα Μέσα -
Αποφάσεις ΔΕΑ -
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

ecn20

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!