Δευτέρα, 05 Δεκεμβρίου 2022

Απόφαση 801/2022

Λήψη απόφασης επί της Γνωστοποίησης συγκέντρωσης, σύμφωνα με τα άρθρα 5-10 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει, που αφορά συγκέντρωση δυνάμει της οποίας η εταιρεία ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Διυλιστήρια Κορίνθου Α.Ε. αποκτά αποκλειστικό έλεγχο επί της εταιρείας ΕΛΙΝ ΒΕΡΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΕΙΦΟΡΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΕΛΙΝ ΒΕΡΝΤ Α.Ε.)

Απόφαση 801/2022

Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 801/2022
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης  5η Δεκεμβρίου 2022
Αριθμός ΦΕΚ
Σχετική Αγορά

Η αγορά συλλογής, επεξεργασίας και εμπορίας χρησιμοποιημένων ελαίων ή λιπών για την παραγωγή αυτούσιου βιοντίζελ  η αγορά της παραγωγής και διάθεσης αυτούσιου βιοντίζελ (B100) και η αγορά της παραγωγής και διάθεσης αναμεμειγμένου πετρελαίου κίνησης (B7)

Αντικείμενο Απόφασης Λήψη Απόφασης επί της γνωστοποίησης συγκέντρωσης, σύμφωνα με τα άρθρα 5-10 του ν. 3959/2011, δυνάμει της οποίας η εταιρεία ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Διυλιστήρια Κορίνθου Α.Ε. αποκτά αποκλειστικό έλεγχο επί της εταιρείας ΕΛΙΝ ΒΕΡΝΤ Α.Ε. ΑΕΙΦΟΡΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. 10893/02.12.2022 έκθεση του Εισηγητή Ι. Στεφάτου.
Νομικό Πλαίσιο

Άρθρα 6-8,  Ν. 3959/2011

Διατακτικό

 Η Επιτροπή Ανταγωνισμού  ομόφωνα εγκρίνει, κατ’ άρθρο 8 παρ. 3 του Ν. 3959/2011, την απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από τη ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ επί της επιχείρησης ΕΛΙΝ ΒΕΡΝΤ, δεδομένου ότι η εν λόγω συγκέντρωση, παρ’ ότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 6 Ν. 3959/2011, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες, ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά.

Εμπλεκόμενη/ες
  1. ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Διυλιστήρια Κορίνθου Α.Ε.
  2. ΕΛΙΝ ΒΕΡΝΤ Α.Ε. ΑΕΙΦΟΡΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Περίληψη Απόφασης

Σύμφωνα με την Απόφαση, η υπό κρίση συγκέντρωση δεν οδηγεί στον αποκλεισμό ανταγωνιστών και δεν μεταβάλλει τη φύση του ανταγωνισμού έτσι ώστε οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις ανάντη και κατάντη αγορές να περιορίσουν σημαντικά τον ανταγωνισμό και να αυξήσουν τις τιμές. Στην ανάντη αγορά παραγωγής και προμήθειας αυτούσιου βιοντίζελ (Β100), θα δραστηριοποιούνται, και μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, πλείστες εταιρίες οι οποίες μάλιστα χρησιμοποιούν διαφορετική πρώτη ύλη εκάστη από την εξαγοραζόμενη ΕΛΙΝ ΒΕΡΝΤ, και άρα δεν καθίσταται ευκολότερος ο συντονισμός λόγω της συγκέντρωσης, ούτε αυξάνεται η συμμετρία μεταξύ τους, ενώ, ομοίως στην κατάντη αγορά, την σχετική αγορά της παραγωγής και διάθεσης αναμεμειγμένου πετρελαίου κίνησης (B7) θα δραστηριοποιούνται πολλές εταιρίες που με εναλλακτικές πηγές προμήθειας αυτούσιου βιοντίζελ (Β100), όπως η εταιρεία  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ, η οποία λόγω του ποσοστού που κατέχει τόσο στην διύλιση όσο και στην παραγωγή και διάθεση αναμεμειγμένου πετρελαίου κίνησης (B7), διαθέτει διαπραγματευτική ισχύ έναντι των προμηθευτών της και άρα δεν θα μεταβληθεί η δομή της αγοράς.

Ένδικα Μέσα -
Αποφάσεις ΔΕΑ -
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

ecn20

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!