Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2008

Απόφαση 415/2008

Λήψη απόφασης επί της από 15.7.2008 και συμπληρωματικά της από 14.8.2008 προηγούμενης γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν. 703/77 και το 3§7(α) του ν. 3592/2007, της απόκτησης του αποκλειστικού ελέγχου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» και το…
Παρασκευή, 03 Οκτωβρίου 2008

Απόφαση 413/2008

Λήψη απόφασης επί της με αριθμ. πρωτ. 4344/19.07.2005 καταγγελίας του κ. Aθανασίου Πιτσιόρλα δικηγόρου, διορισμένου στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, κατά του Δικηγορικού Συλλόγου Χαλκιδικής για πιθανή παράβαση των διατάξεων του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 703/77 όπως ισχύει, καθώς και του άρθρου 81 παρ.…
Πέμπτη, 02 Οκτωβρίου 2008

Απόφαση 412/2008

Λήψη απόφασης επί της από 12.08.2008 (αριθ. ημ. πρωτ. 5365) προηγούμενης γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 4β παρ. 1 του ν. 703/77, όπως ισχύει, της απόκτησης ελέγχου με εξαγορά του συνόλου των μετοχών των επιχειρήσεων (α) «MEDICOM SYSTEMS ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», (β)…
Πέμπτη, 04 Σεπτεμβρίου 2008

Απόφαση 411/2008

Θέμα της συνεδρίασης ήταν η λήψη απόφασης επί της από 10-7-2008 προηγούμενης γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 4β παρ. 1 του ν. 703/77, όπως ισχύει, της εξαγοράς από την εταιρία «ΠΡΟΜΑΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ποσοστού 33%…
Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2008

Απόφαση 410/2008

Θέμα της συνεδρίασης ήταν η λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 4β Ν.703/1977, όπως ισχύει, της συμφωνίας των εταιριών «Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.» και της «SOUTH EASTERN EUROPE FUND L.P.» για την απόκτηση από την […]…
Τρίτη, 22 Ιουλίου 2008

Απόφαση 409/2008

Λήψη απόφασης επί: α) της αίτησης ανάκλησης της με αριθμ. 409/V/2008 απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνι­σμού, που αφορά την προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης από τις εταιρίες «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ( εφεξής MYRIAD) σύμφωνα με το άρθρο 4β Ν.703/1977,…
Δευτέρα, 21 Ιουλίου 2008

Απόφαση 408/2008

Θέμα της συνεδρίασης ήταν η λήψη απόφασης επί της με αριθ. πρωτ. 4680/8.8.2007 Εισήγησης της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού που αφορά την «Αυτεπάγγελτη Έρευνα για τα Διατραπεζικά Συστήματα DIASDEBIT, DIASATM και DIASTRANSFER».
Πέμπτη, 10 Ιουλίου 2008

Απόφαση 407/2008

Λήψη απόφασης επί της μη γνωστοποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4α του ν.703/77, όπως ισχύει της συγκέντρωσης των εταιρειών «Εκδόσεις Λυμπέρη Α.Ε» και «Τεχνικές Εκδόσεις Α.Ε».
Πέμπτη, 26 Ιουνίου 2008

Απόφαση 406/2008

Θέμα της συνεδρίασης ήταν η λήψη απόφασης επί της από 23.4.2008 προηγούμενης γνωστοποίησης, κατ’ άρθρο 4β ν.703/77, της απόκτησης από την εταιρεία ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΕΒΕ αποκλειστικού (100%) ελέγχου επί της εταιρείας ERGOTRAK Α.Ε..
Τρίτη, 24 Ιουνίου 2008

Απόφαση 404/2008

Θέμα της συνεδρίασης ήταν η λήψη απόφασης επί της από 13.5.2008 προηγούμενης γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 4β παρ. 1 του ν. 703/77, όπως ισχύει, της απόκτησης κοινού ελέγχου επί της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΕΣΤΛΑΪΝ CARDS ΠΑΡΟΧΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ…
Τρίτη, 24 Ιουνίου 2008

Απόφαση 405/2008

Θέμα της συνεδρίασης ήταν η λήψη απόφασης επί της από 28.3.2008 προηγούμενης γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 4β παρ. 1 του Ν. 703/77, όπως ισχύει, της εξαγοράς του 100% της εταιρείας «ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (STAR CHANNEL)» από την εταιρεία «STAR…
Παρασκευή, 06 Ιουνίου 2008

Απόφαση 403/2008

Όλγας-Ανίτας Ραφτοπούλου ΘΕΜΑ της συνεδρίασης ήταν η λήψη απόφασης επί της εκπρόθεσμης γνωστοποίησης κατά το άρθρο 4α ν.703/77, όπως ισχύει, της συγχώνευσης των εταιρειών «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ» και «ΣΙΓΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ…
Παρασκευή, 06 Ιουνίου 2008

Απόφαση 402/2008

Λήψη απόφασης επί της εκπρόθεσμης γνωστοποίησης κατά το άρθρο 4α ν.703/77, όπως ισχύει, της εξαγοράς του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΜΠΕΤΟΝ ΑΕΒΕ» από την εταιρεία «LAFARGE ΒΕΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».
Πέμπτη, 05 Ιουνίου 2008

Απόφαση 400/2008

ΘΕΜΑ της συνεδρίασης ήταν η λήψη απόφασης επί της εκπρόθεσμης γνωστοποίησης κατά το άρθρο 4α ν.703/77, όπως ισχύει, της εξαγοράς του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «ΜΠΕΤΟΝ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΑΕ» από την εταιρεία «LAFARGE ΒΕΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».
Τετάρτη, 04 Ιουνίου 2008

Απόφαση 399/2008

Θέμα της συνεδρίασης ήταν η λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης σύμπραξης της εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ – ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε (ΕΡΤ.Α.Ε)» με την εταιρία με την επωνυμία «UNION DES ASSOCIATIONS EUROPEENNES DE FOOTBALL (UEFA)» με αντικείμενο την παραχώρηση…
Τετάρτη, 04 Ιουνίου 2008

Απόφαση 398/2008

Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 4β παρ. 1 του ν. 703/77, όπως ισχύει, της απόκτησης κοινού ελέγχου της εταιρείας «KALPINIS SIMOS ROM SRL» από τις εταιρείες «Α. ΚΑΛΠΙΝΗΣ – Ν. ΣΙΜΟΣ ΑΕΒΕ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ», «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ…
Τετάρτη, 04 Ιουνίου 2008

Απόφαση 397/2008

Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 4β Ν.703/1977, όπως ισχύει, και 3§7(α) του Ν.3592/2007 για την απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου της εταιρείας ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ από την ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ.
Παρασκευή, 23 Μαϊος 2008

Απόφαση 396/2008

Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 374/V/2008 Απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού περί καθορισμού της κατά πενταμελή τμήματα λειτουργίας της Επιτροπής Ανταγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 11 του ν. 703/1977, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Πέμπτη, 22 Μαϊος 2008

Απόφαση 395/2008

Λήψη απόφασης επί της με αριθ. πρωτ. 1760/16.4.2007 Εισήγησης της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού που αφορά τη “Συνεξέταση των με αριθ. πρωτ. 1481/14.3.06, 4717/26.7.06 και 4718/26.7.06 καταγγελιών των 1) Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., 2) ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΥ, και 3) ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ…
Πέμπτη, 15 Μαϊος 2008

Απόφαση 394/2008

Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν. 703/77, όπως ισχύει, , της απόκτησης ελέγχου επί της εταιρείας EVEREST Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ και της θυγατρικής της εταιρείας OLYMPIC CATERING AE από την εταιρεία VIVARTIA A.Β.&Ε.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ…
Πέμπτη, 08 Μαϊος 2008

Απόφαση 393/2008

Θέμα της συνεδρίασης ήταν η λήψη απόφασης επί της προηγουμένης γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 4β παρ. 1 του ν. 703/77, όπως ισχύει, της συμφωνίας των εταιρειών «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.» και της « HACHETTE RIZZOLI INTERNATIONAL COMMUNICATIONS B.V» για την…
Τετάρτη, 07 Μαϊος 2008

Απόφαση 392/2008

Θέμα της συνεδρίασης ήταν η λήψη απόφασης επί της από 26.2.2007 Γνωστοποίησης της εταιρείας «ΡΟΔΟΠΗ» ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΞΑΝΘΗΣ Α.Ε. πέντε (5) πανομοιότυπων Ιδιωτικών Συμφωνητικών συνεργασίας που σύνηψε με ισάριθμους Συνεργάτες-Διανομείς της και Αίτηση για χορήγηση αρνητικής πιστοποίησης κατ’ άρθρο 11…
Πέμπτη, 17 Απριλίου 2008

Απόφαση 391/2008

Λήψη απόφασης επί της εκπρόθεσμης γνωστοποίησης κατά το άρθρο 4α ν.703/77, όπως ισχύει, της εξαγοράς του 97,3% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας «ΑΔΕΛΦΟΙ ΔΙΤΣΙΟΥ ΑΕ- HΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ» από την εταιρία «ΗΛΕΚΤΡΟΡΑΜΑ ΑΕ».

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

ecn20