Τρίτη, 23 Μαρτίου 2010

Απόφαση 480/2010

Λήψη απόφασης επί της αυτεπάγγελτης έρευνας αναφορικά με τις συνέπειες της λειτουργίας του αγωγού αεροπορικών καυσίμων Ασπροπύργου-Σπάτων στην τιμολόγηση των αεροπορικών καυσίμων τύπου JA-1 κατόπιν της υπ’ αριθμ. 327/V/2007 απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού.
Τρίτη, 16 Μαρτίου 2010

Απόφαση 479/2010

Λήψη απόφασης επί της από 18.6.2009 αίτησης της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «IRON TENCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΥ Α.Ε.» περί ανακλήσεως της με αριθμό 442/V/2009 απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού.
Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2010

Απόφαση 478/2010

Λήψη απόφασης επί της προηγούµενης γνωστοποίησης, σύµφωνα µε το άρθρο 4β παρ. 1 του ν. 703/77, όπως ισχύει, της απόκτησης από τoν Λαυρέντη Λαυρεντιάδη, µέσω του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, µετοχών που αντιπροσωπεύουν το 31,3147% του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωµάτων…
Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου 2010

Απόφαση 477/2010

Λήψη απόφασης επί της εκπρόθεσμης γνωστοποίησης κατά τοάρθρο 4α ν.703/77, όπως ισχύει της εξαγοράς του 95,765% του μετοχικού κεφαλαίου τηςεταιρίας «ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΕ» με δ.τ. «ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕ» από την εταιρία «ΙΧΘΥΟΓΕΝΕΣΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ.…
Τρίτη, 16 Φεβρουαρίου 2010

Απόφαση 476/2010

Λήψη απόφασης επί της υπόθεσης που αναφέρεται στην από 19.2.2008 γνωστοποίηση κατά το άρθρο 4α ν.703/77, όπως ισχύει, της συγκέντρωσης των εταιριών «ΡΑΔΙΟ Α. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ELEPHANT ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και…
Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου 2010

Απόφαση 475/2010

Λήψη απόφασης επί της παράλειψης γνωστοποίησηςσυγκέντρωσης μεταξύ των «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και «ΚΑΖΙΝΟ ΚΑΙ ΞΕΝΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
Τρίτη, 09 Φεβρουαρίου 2010

Απόφαση 474/2010

Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης,συγκέντρωσης, σύμφωνα με τα άρθρα 4β του Ν.703/77 και 3§7(α) του Ν.3592/2007, της απόκτησης κοινού ελέγχου επί της εταιρίας «ALPHA ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από τις εταιρίες «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SIXOMEN LIMITED».
Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου 2010

Απόφαση 473Β/2010

Θέμα : Καθορισμός του τύπου και τρόπου υποβολής και καταχώρησης των κατ’ άρθρο 24 καταγγελιών που υποβάλλονται στην Επιτροπή Ανταγωνισμού.
Δευτέρα, 11 Ιανουαρίου 2010

Απόφαση 473/2010

Λήψη απόφασης επί της από  από 24.12.2009 (αριθμ. πρωτ. 9210/24.12.09) αίτησης χορήγησης άδειας παρέκκλισης, κατά τοάρθρο 4ε παρ.3 ν.703/77, όπως ισχύει, της «ALFA WOOD ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ» για την απόκτηση ελέγχου της «ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ…
Δευτέρα, 11 Ιανουαρίου 2010

Απόφαση 472/2010

Λήψη απόφασης επί της από 10.12.2009 (αριθ. πρωτ. 8868) γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης, σύµφωνα µε το άρθρο 4β ν.703/77, όπως ισχύει, της εξαγοράς της πλειοψηφίας των µετοχών της εταιρίας ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ Α.Ε. από την εταιρία ALFA WOOD ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ…
Τετάρτη, 09 Δεκεμβρίου 2009

Απόφαση 471/2009

Λήψη απόφασης επί της προηγούµενης γνωστοποίησης σύµφωνα µε το άρθρο 4β του ν. 703/77, όπως ισχύει, της συγκέντρωσης των εταιριών µε την επωνυµία «CORSEWALL TRADING LIMITED» και «Ελληνική Εταιρεία Αεροπορικών Καυσίµων Ανώνυµη Εταιρεία».
Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου 2009

Απόφαση 470/2009

Θέμα : Καθορισμός, σύμφωνα με το εδ. α΄ του άρθρου 22 του ν. 703/77, όπως ισχύει,του τύπου, του τρόπου υποβολής και καταχώρησης των κατ’ άρθρο 21 γνωστοποιήσεων.
Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου 2009

Απόφαση 469/2009

Θέμα : Καθορισμός του περιεχομένου της γνωστοποίησης συγκέντρωσης επιχειρήσεων Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και ρύθμιση σχετικών με αυτή θεμάτων, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 4α  του ν. 703/77, όπως ισχύει και του άρθρου 3 του ν. 3592/2007.
Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου 2009

Απόφαση 468/2009

Θέμα : Καθορισμός του περιεχομένου της γνωστοποίησης συγκέντρωσης επιχειρήσεωνκαι ρύθμιση σχετικών με αυτή θεμάτων, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 4α του ν.703/77, όπως ισχύει.
Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου 2009

Απόφαση 467/2009

Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης,σύμφωνα με το άρθρο 4β ν.703/77 ως ισχύει, της εξαγοράς του συνόλου των μετοχών της εταιρίας ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΚΟΡΥΦΗ Α.Ε. από την εταιρία ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε, η οποία λόγω μη απαρτίας την προηγουμένη 11/11/2009 είχε αναβληθεί…
Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου 2009

Απόφαση 466/2009

Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης,σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν. 703/77, όπως ισχύει, της συγκέντρωσης των εταιρειών ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ και OSTREA OIL AE..
Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2009

Απόφαση 465/2009

Λήψη απόφασης επί της από 10.7.2009 (αριθμ. ημ. πρωτ. 5578) προηγούμενη γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν. 703/77, όπως ισχύει, της συγκέντρωσης των εταιριών Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε (ΕΛ.ΠΕ) και BP Hellas A.E (BP).
Πέμπτη, 08 Οκτωβρίου 2009

Απόφαση 464/2009

Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης,σύμφωνα με το άρθρο 4β παρ. 1 ν. 703/77, της έμμεσης απόκτησης ελέγχου από την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (στο εξής «MIG») της εταιρίας με την επωνυμία «ΣΙΝΓΚΙΟΥΛΑΡΛΟΤΖΙΚ…
Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2009

Απόφαση 463/2009

Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης ,σύμφωνα με το άρθρο 4β παρ. 1 του ν. 703/77 όπως ισχύει, της απόκτησης από τον Δημήτριο Κοντομηνά μετοχών που αντιπροσωπεύουν το 100% του μετοχικού κεφαλαίου τωνεταιρειών: α) «VILLAGE ROADSHOW ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ…
Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2009

Απόφαση 462/2009

Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 4β παρ. 1 του ν. 703/77, της απόκτησης από την εταιρία με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» μετοχών που αντιπροσωπεύουν το 35% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με…
Πέμπτη, 27 Αυγούστου 2009

Απόφαση 461B/2009

Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης συγκέντρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 4β του Ν.703/77 και το άρθρο 3 § 7(α) του Ν.3592/2007, που αφορά την απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από την εταιρία «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε» επί της εταιρίας «MC ΕΛΛΑΣ…
Πέμπτη, 20 Αυγούστου 2009

Απόφαση 461/2009

Λήψη απόφασης για τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 427/V/2009 απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού καθ΄ο μέρος αφορά την μη γνωστοποίηση σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4-4στ του ν. 703/1977, όπως ισχύει, της συγκέντρωσης των εταιρειών «Sea Star Capital Plc» και «Ανώνυμη Ναυτιλιακή…
Δευτέρα, 03 Αυγούστου 2009

Απόφαση 460/2009

Λήψη απόφασης επί της καταγγελίας (με ημ. αριθ.πρωτ. 6756/26.10.05) της Πρωτοβάθμιας Επαγγελματικής Οργάνωσης με τηνεπωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΦΑΝΟΠΟΙΩΝ ΚΑΙ ΒΑΦΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ» κατά των εταιρειών α) «AUDATEX ΕΛΛΑΣ Α.Ε.», β) «Η ΕΘΝΙΚΗ» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (αναφερόμενη εντόςτης καταγγελίας…

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

ecn20