Τρίτη, 27 Ιουλίου 2010

Απόφαση 503/2010

Λήψη απόφασης επί της προηγούµενης γνωστοποίησης συγκέντρωσης, σύµφωνα µε τα άρθρα 4β του Ν.703/77 και 3§7(α) του Ν.3592/2007, της απόκτησης ελέγχου επί της εταιρίας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ» από την εταιρία «ΝΕΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Α.Ε».

Απόφαση 503/2010
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 503/2010
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 27η Ιουλίου 2010
Αριθμός ΦΕΚ  
Σχετική Αγορά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
Αντικείμενο Απόφασης Συγκέντρωση Επιχειρήσεων
Νομικό Πλαίσιο Άρθρo 4β ν. 703/1977, Άρθρο 3(7)(α) ν. 3592/2007
Διατακτικό Απόφασης Εγκρίνει
Γνωστοποιούσα/-ες ΝΕΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Α.Ε
Εξαγοραζόμενη/-ες ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Περίληψη Απόφασης Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Τμήμα, με την υπ’αριθμ 503/2010 απόφασή της ομόφωνα ενέκρινε την κατ΄ άρθρο 4β ν.703/77 και 3§7(α) του ν.3592/2007, όπως ισχύουν, γνωστοποιηθείσα από 10.6.2010 συγκέντρωση, που αφορά την απόκτηση κοινού ελέγχου επί της εταιρίας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ» από την εταιρία  «ΝΕΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε», καθόσον η συγκεκριμένη συγκέντρωση δεν φαίνεται ότι έχει τη δυνατότητα να περιορίσει σημαντικά τον ανταγωνισμό (άρθρ.4δ, § 3, ν. 703/1977) στις σχετικές αγορές, στις οποίες αφορά και επιπρόσθετα δεν διαπιστώνεται κατοχή δεσπόζουσας θέσης πριν ή μετά τη συγκέντρωση.
Ένδικα Μέσα Οριστική. Δεν έχουν ασκηθεί ένδικα μέσα.
Αποφάσεις ΔΕΑ -

 

Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

ecn20

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!