Πέμπτη, 15 Ιουλίου 2010

Απόφαση 500/2010

Λήψη απόφασης επί της από 27.11.2009 γνωστοποίησηςκατά το άρθρο 4α του ν. 703/1977, όπως ισχύει, της εξαγοράς του [...]% του μετοχικούκεφαλαίου της εταιρίας ALCOTRA S.A. από την εταιρία TRAFIGURA BEHEER B.V.

Απόφαση 500/2010
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 500/2010
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 15η Ιουλίου 2010
Αριθμός ΦΕΚ  
Σχετική Αγορά Βιοαιθανόλη
Αντικείμενο Απόφασης Συγκέντρωση Επιχειρήσεων
Νομικό Πλαίσιο Άρθρo 4α ν. 703/1977
Διατακτικό Απόφασης Επιβάλλει πρόστιμο λόγω εκπρόθεσμης γνωστοποίησης
Γνωστοποιούσα/-ες TRAFIGURA BEHEER B.V.
Ελεγχόμενη/-ες ALCOTRA S.A.
Περίληψη Απόφασης Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Τμήμα, στο πλαίσιο της λήψης απόφασης επί της από 27.11.2009 γνωστοποίησης κατά το άρθρο 4α του ν. 703/1977, όπως ισχύει, της εξαγοράς του [...]% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ALCOTRA S.A. από την εταιρία TRAFIGURA BEHEER B.V. με την οποία η Alcotra, η οποία προηγουµένως ήταν υπό τον αποκλειστικό έλεγχο της ALCOFINA S.A. (εφεξής «Alcofina»), ελέγχεται πλέον από κοινού από τις Trafigura και Alcofina, αποφάσισε οµόφωνα την επιβολή προστίµου ύψους 3.000 ευρώ σε κάθε µία εκ των εταιριών Trafigura Beheer B.V. και Alcofina S.A. για εκπρόθεσµη γνωστοποίηση συγκέντρωσης κατά παράβαση της παρ. 1 του άρθρου 4α του ν. 703/77.
Ένδικα Μέσα Οριστική. Δεν έχουν ασκηθεί ένδικα μέσα.
Αποφάσεις ΔΕΑ -
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

ecn20

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!