Δευτέρα, 06 Δεκεμβρίου 2010

Απόφαση 508/2010

Λήψη απόφασης επί της προηγούµενης γνωστοποίησης, σύµφωνα µε το άρθρο 4β παρ. 1 του ν. 703/77, όπως ισχύει, της απόκτησης από την εταιρία «LAMDA DEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ», µέσω της θυγατρικής της εταιρίας «LAMDA DEVELOPMENT (NETHERLANDS) B.V.», µετοχών που αντιπροσωπεύουν το 39,9% του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωµάτων ψήφου της εταιρίας «ΠΥΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ», µε το διακριτικό τίτλο «ΠΥΛΑΙΑ Α.Ε.».

Απόφαση 508/2010
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 508/2010
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 6η Δεκεμβρίου 2010
Αριθμός ΦΕΚ  
Σχετική Αγορά Ανάπτυξη, Εκμετάλλευση και Διαχείριση Εμπορικών Κέντρων
Αντικείμενο Απόφασης Συγκέντρωση Επιχειρήσεων
Νομικό Πλαίσιο Άρθρo 4β ν. 703/1977
Διατακτικό Απόφασης Εγκρίνει
Γνωστοποιούσα/-ες LAMDA DEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Εξαγοραζόμενη/-ες
  1. ΠΥΛΑΙΑ Α.Ε.
  2. MEDITERRANEAN COSMOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Περίληψη Απόφασης Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Τμήμα, με την υπ’αριθμ 508/2010 απόφασή της ομόφωνα ενέκρινε τη γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση που αφορά την απόκτηση από την εταιρία «LAMDA DEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ», μέσω της θυγατρικής της εταιρίας «LAMDA DEVELOPMENT (NETHERLANDS) B.V.», μετοχών που αντιπροσωπεύουν το 39,9% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας «ΠΥΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ», με το διακριτικό τίτλο «ΠΥΛΑΙΑ Α.Ε.», και την απόκτηση από την εταιρία LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. του συνόλου των μετοχών που κατείχε η ολλανδική εταιρία «PROJECT SIERRA 6 BV» στην εταιρία MCPM, δεδομένου ότι η εν λόγω συγκέντρωση, δεν φαίνεται ότι έχει τη δυνατότητα να περιορίσει σημαντικά τον ανταγωνισμό στις σχετικές αγορές, στις οποίες αφορά.
Ένδικα Μέσα Οριστική. Δεν έχουν ασκηθεί ένδικα μέσα.
Αποφάσεις ΔΕΑ -

 

Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

ecn20

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!