Παρασκευή, 11 Ιουνίου 2010

Απόφαση 491/2010

Λήψη απόφασης επί της προηγούµενης γνωστοποίησης κατά το άρθρο 4β του Ν. 703/1977, όπως ισχύει, της συγκέντρωσης των εταιριών MOTOR OIL (ΕΛΛΑΣ) ∆ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε (ΜΟΗ), SHELL OVERSEAS HOLDINGS LIMITED, SHELL HELLAS Α.Ε. και SHELL GAS COMMERCIAL AND INDUSTRIAL (AEBEY).

Απόφαση 491/2010
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 491/2010
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 11η Ιουνίου 2010
Αριθμός ΦΕΚ  
Σχετική Αγορά Διύλιση, Εμπορία και Διανομή Πετρελαιοειδών 
Αντικείμενο Απόφασης Συγκέντρωση Επιχειρήσεων
Νομικό Πλαίσιο Άρθρο 4β ν. 703/1977
Διατακτικό Απόφασης Εγκρίνει με επιβολή δεσμεύσεων
Γνωστοποιούσα/-ες MOTOR OIL (ΕΛΛΑΣ) ∆ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε
Εξαγοραζόμενη/-ες SHELL HELLAS Α.Ε
Περίληψη Απόφασης

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Ολομέλεια αποφάσισε ομόφωνα και εγκρίνει, τη γνωστοποιηθείσα κατά το άρθρο 4β του Ν. 703/1977, όπως ισχύει, συγκέντρωση των εταιριών MOTOR OIL (ΕΛΛΑΣ) ∆ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε (ΜΟΗ), SHELL OVERSEAS HOLDINGS LIMITED, SHELL ΕΛΛΑΣ Α.Ε. και SHELL GAS COMMERCIAL AND INDUSTRIAL (AEBEY), υπό τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις (διορθωτικά µέτρα), σύµφωνα µε το άρθρο 4δ παρ. 8 του Ν. 703/1977, προκειµένου να εξασφαλιστεί η συµµόρφωση των εταιριών µε τις τροποποιήσεις / δεσµεύσεις που έγιναν από αυτές µε τα Υποµνήµατά τους και κατά την ακροαµατική διαδικασία ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισµού. Ειδικότερα, για τους νοµούς Ιωαννίνων για τις αγορές λιανικής πώλησης βενζίνης και πετρελαίου κίνησης και Κεφαλληνίας για την αγορά λιανικής πώλησης πετρελαίου θέρµανσης, η εξαγοράζουσα θα πρέπει:

  1. Να απολέσει έως την 31.12.2010 από το δίκτυό της πρατήρια στους Νοµούς Κεφαλληνίας και Ιωαννίνων που ισοδυναµούν σε µείωση όγκου και άρα σε αντίστοιχη µείωση του µεριδίου αγοράς του δικτύου λιανικής της νέας οντότητας στις ανωτέρω αγορές στο 55%, µε βάση τα στοιχεία της σχετικής έρευνας της Γενικής ∆ιεύθυνσης Ανταγωνισµού για το έτος 2009. Η απώλεια των πρατηρίων αυτών θα επιτευχθεί, είτε από τη µη ανανέωση, είτε από την καταγγελία συµβάσεων των SHELL/AVIN µε τους πρατηριούχους.
  2. Να χορηγήσει στην Επιτροπή Ανταγωνισµού, µετά την έγκριση της συγκέντρωσης, κατάλογο και χάρτη µε την τοποθεσία των πρατηρίων των SHELL/AVIN που προτίθεται να αποδεσµεύσει σταδιακά στους επίµαχους νοµούς, το αργότερο έως και την 31.12.2010 και µε αναφορά στην ετήσια (βάσει στοιχείων έτους 2009) κατανάλωση ενός εκάστου πρατηρίου, προκειµένου να καταστεί δυνατή η έγκριση της αποδέσµευσης των πρατηρίων καυσίµων από την Επιτροπή Ανταγωνισµού και η εν γένει παρακολούθηση της συµµόρφωσης της εταιρίας µε τις αναλαµβανόµενες δεσµεύσεις.
  3. Να µην επανακτήσει, για χρονικό διάστηµα έξι (6) ετών από τις 31.12.2010, τα συγκεκριµένα πρατήρια που θα απολέσει στο αρχικό εξάµηνο που θα επιτευχθεί η µείωση-στόχος του µεριδίου στο 55%.
Ένδικα Μέσα  Έχουν ασκηθεί ένδικα μέσα 
Αποφάσεις ΔΕΑ ΣΤΕ 1741/2020

 

Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

ecn20

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!