Δευτέρα, 05 Ιουλίου 2010

Απόφαση 494/2010

Λήψη απόφασης επί της επί της από 8.4.2010 γνωστοποίησης της συγκέντρωσης των εταιριών «TOPAZ HOLDING ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «TIGER CHEMICALS ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ» σύμφωνα με το αρ. 4β ν. 703/77, ως ισχύει .

Απόφαση 494/2010
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 494/2010
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 5η Ιουλίου 2010
Αριθμός ΦΕΚ  
Σχετική Αγορά Λιπάσματα, Χημικά
Αντικείμενο Απόφασης Συγκέντρωση Επιχειρήσεων
Νομικό Πλαίσιο Άρθρo 4δ ν. 703/1977
Διατακτικό Απόφασης Εγκρίνει
Γνωστοποιούσα/-ες TOPAZ HOLDING ΑΝΩΝΥΜΗΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ελεγχόμενη/-ες TIGER CHEMICALS ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ
Περίληψη Απόφασης

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Τμήμα αποφάσισε ομόφωνα και εγκρίνει, την από 8.4.2010 γνωστοποίηση της συγκέντρωσης των εταιριών «TOPAZ HOLDING ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «TIGER CHEMICALS ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ», σύμφωνα με το αρ. 4β ν. 703/77, δεδομένου ότι δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη δυνατότητά της να περιορίσει σημαντικά τον ανταγωνισμό στις επιμέρους σχετικές αγορές στις οποίες αφορά.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού έκρινε ότι:

  • Δεν αναμένεται να περιοριστεί σημαντικά ο αποτελεσματικός ανταγωνισμός από τις οριζόντιες επιδράσεις της γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης, τόσο στην ευρύτερη αγορά λιπασμάτων, όσο και στις επιμέρους διακριτές αγορές λιπασμάτων.
  • Δεν αναμένεται να περιοριστεί σημαντικά ο αποτελεσματικός ανταγωνισμός από τις ενδεχόμενες κάθετες επιδράσεις της γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης, τόσο στην ευρύτερη αγορά λιπασμάτων, όσο και στις επιμέρους διακριτές αγορές λιπασμάτων.
  • Δεν αναμένεται να περιοριστεί σημαντικά ο αποτελεσματικός ανταγωνισμός από τις ενδεχόμενες συσπειρωτικές επιδράσεις της γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης, τόσο στην ευρύτερη αγορά λιπασμάτων, όσο και στις επιμέρους διακριτές αγορές λιπασμάτων.
Ένδικα Μέσα Οριστική. Δεν έχουν ασκηθεί ένδικα μέσα.
Αποφάσεις ΔΕΑ -
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

ecn20

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!