Τρίτη, 14 Δεκεμβρίου 2010

Απόφαση 510/2010

Υπολογισμός προστίμου μετά την έκδοση της υπ’ αριθμ. 2265/2010 αναπεμπτικής Απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών στην υπόθεση της NESTLE (Απόφαση ΕΑ 434/V/2009).

Απόφαση 510/2010
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 510/2010
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 14η Δεκεμβρίου 2010
Αριθμός ΦΕΚ  
Σχετική Αγορά Καφές
Αντικείμενο Απόφασης Σύμπραξη, Καταχρηστική Εκμετάλλευση Δεσπόζουσας Θέσης
Νομικό Πλαίσιο Άρθρα 1 και 2 ν. 703/1977
Διατακτικό Απόφασης Διαπιστώνει παράβαση-Επαναπροσδιορίζει πρόστιμο
Καταγγέλλουσα/-ες Αυτεπάγγελτη έρευνα
Καταγγελλόμενη/-ες

1. SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.

2. NESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Περίληψη Απόφασης

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Ολομέλεια, στο πλαίσιο του υπολογισμού προστίμου μετά την έκδοση της υπ’ αριθμ. 2265/2010 αναπεμπτικής Απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών στην υπόθεση της NESTLE (Απόφαση ΕΑ 434/V/2009), αποφάσισε ομόφωνα και επιβάλλει πρόστιμο σε βάρος της επιχείρησης ΝΕΣΤΛΕ ΕΛΛΑΣ ΑΕ, για τους αναφερόμενους στο σκεπτικό της αποφάσεως λόγους, ύψους:

  • είκοσι δύο εκατομμύρια τριακόσιες σαράντα χιλιάδες εβδομήντα τρία (22.340.073) ευρώ για την παραβίαση των άρθρων 2 του ν.703/1977 και 102 ΣΛΕΕ (καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης) και
  • επτά εκατομμύρια τετρακόσιες σαράντα έξι χιλιάδες εξακόσια ενενήντα ένα (7.446.691) ευρώ για την παραβίαση των άρθρων 1 του ν.703/77 και 101 ΣΛΕΕ (απαγορευμένες συμπράξεις).
Ένδικα Μέσα Οριστική. Δεν έχουν ασκηθεί ένδικα μέσα.
Αποφάσεις ΔΕΑ -

 

Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

ecn20

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!