Δευτέρα, 03 Αυγούστου 2009

Απόφαση 459/2009

Καταγγελία (με αρ. πρωτ. 4339/1.7.2008) της εταιρείας «Γ. ΔΡΙΤΣΑΣ και ΣΙΑ Ε.E.Β.Ε.» κατά της εταιρείας με την επωνυμία «NESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.»
Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2009

Απόφαση 458/2009

Λήψη απόφασης επί της από 13.7.2007 (ημ. αριθ. πρωτ. 4209) γνωστοποίησης σύμβασης μακροχρόνιας διασφάλισης ισχύος μεταξύ της «ΔΕΗ Α.Ε» και της«ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε.» και υποβολής αιτήματος για τη χορήγηση αρνητικήςπιστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 703/77, όπως ισχύει…
Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2009

Απόφαση 457/2009

Λήψη απόφασης επί της από 30.7.2007 (ημ. αριθ. πρωτ. 4509) γνωστοποίησης της σύμβασης αποκλειστικής προμήθειας λιγνίτη της εταιρίας «ΔΕΗ Α.Ε»από την εταιρεία «ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ ΑΧΛΑΔΑΣ Α.Ε» για την παραγωγή ηλεκτρικήςενέργειας και υποβολής αιτήματος για τη χορήγηση αρνητικής πιστοποίησης σύμφωνα με τοάρθρο…
Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2009

Απόφαση 456/2009

Λήψη απόφασης επί του Αυτεπάγγελτου ελέγχου της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού (ΓΔΑ) κατόπιν αιτήματος του Κέντρου Προστασίας Καταναλωτών (ΚΕ.Π.ΚΑ.) για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 703/77, όπως ισχύει, αναφορικά με τη λειτουργία των χώρων στάθμευσης του αεροδρομίου Μακεδονία.
Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2009

Απόφαση 455/2009

Λήψη απόφασης επί της αυτεπάγγελτης έρευνας κατόπιν της με αριθμ. 342/V/2007 απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού, σχετικά με συμβάσεις αποκλειστικών διανομών που έχουν συνάψει οι εταιρείες «ΑΠΟΛΛΩΝ» ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ και ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ GROUP ΑΕ με εκδοτικές επιχειρήσεις.
Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2009

Απόφαση 454/2009

Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης,σύμφωνα με το άρθρο 4β παρ. 1 του ν. 703/77, όπως ισχύει, της απόκτησης από την εταιρείαμε την επωνυμία «ISQuare- Ανώνυμη Εταιρεία Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών» μετοχών που αντιπροσωπεύουν το 79,56% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας…
Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2009

Απόφαση 453/2009

Λήψη απόφασης επί των παρακάτω υποθέσεων: 1) Η με αριθ.πρωτ. 6370/11.11.2008 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού (εφεξής ΓΔΑ) για «Παραπομπή των εταιρειών COLGATE-PALMOLIVE (HELLAS) A.B.E.E και COLGATE PALMOLIVE ΕΜΠΟΡΙΚΗ (ΕΛΛΑΣ) ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ και των αλυσίδων σούπερμάρκετ «ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ,…
Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2009

Απόφαση 452/2009

Λήψη απόφασης επί της καταγγελία της εταιρείας «ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ ΦΛΩΡΑΣ KOSMOS - ΜΑΡΙΑ ΦΛΩΡΑ Ε.Π.Ε.» κατά της εταιρείας «ΑΠΟΛΛΩΝ» Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ και της αυτεπάγγελτης έρευνας της Γενικής Δ/νσης Ανταγωνισμού και στην εταιρεία ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ GROUP ΑΕ, για παράβαση…
Πέμπτη, 02 Ιουλίου 2009

Απόφαση 451/2009

Λήψη απόφασης επί της από 10.12.2008 (ημ. αριθ. πρωτ.8626) Γνωστοποίησης κατά το άρθρο 4α του ν. 703/77, όπως ισχύει, της εξαγοράς του 100% των μετοχών της Εταιρείας ROBNE KUCE (DEPARTMENT STORES) BEOGRADD.O.O από την Εταιρεία MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ…
Πέμπτη, 02 Ιουλίου 2009

Απόφαση 450/2009

Λήψη απόφασης επί της από 9.11.1998 (αριθ. ημ. πρωτ. 1850) καταγγελίας της Παρασκευής Γουργολίτσα κατά της εταιρείας REEMTSMA ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΙΓΑΡΕΤΩΝ (καθολική διάδοχος της οποίας είναι η IMPERIAL TOBACCO ΕΛΛΑΣ Α.Ε.) για παράβαση των άρθρων 1,…
Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2009

Απόφαση 449/2009

Λήψη απόφασης επί της από 4.5.2009 (αριθ. ημ. πρωτ. 3565) Προηγούμενη γνωστοποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 4β παρ. 1 του ν.703/77, όπως ισχύει,της σύστασης κοινής επιχείρησης με την επωνυμία «Post Insurance Brokerage – Μεσίτες Ασφαλίσεων Ανώνυμη Εταιρεία» από το «Ταχυδρομικό…
Πέμπτη, 04 Ιουνίου 2009

Απόφαση 448/2009

Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 4β του Ν. 703/77, όπως ισχύει, της απόκτησης από την εταιρεία μετην επωνυμία «Aspis Holdings Public Company Ltd» μετοχών που αντιπροσωπεύουν το 92,71% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με την…
Παρασκευή, 29 Μαϊος 2009

Απόφαση 447/2009

Λήψη απόφασης επί της από 6.3.2009 προηγούμενης γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης σύμφωνα με το άρθρο 4β του Ν.703/77, που αφορά στη απόκτηση από τις εταιρίες «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και «ODEON AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΘΕΑΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ»…
Παρασκευή, 29 Μαϊος 2009

Απόφαση 446/2009

Λήψη απόφασης επί της από 16.2.2009 (αριθ. ημ. πρωτ. 1437) Προηγούμενη γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν. 703/77, όπως ισχύει, της συγκέντρωσης των εταιρειών Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε και Χαλυβουργική Α.Ε για τη δημιουργία κοινής επιχείρησης κατά την…
Δευτέρα, 25 Μαϊος 2009

Απόφαση 445/2009

Λήψη απόφασης επί της από 10.4.2009 (αριθ. ημ. πρωτ. […]) προηγούμενης γνωστοποίησης, κατ’ άρθρο 4β ν.703/77, της απόκτησης από την εταιρεία ALAPIS ΑΒΕΕ αποκλειστικού ελέγχου επί της εταιρείας ΜΕΝΤΙΜΕΚ Α.Ε.
Πέμπτη, 21 Μαϊος 2009

Απόφαση 444/2009

Λήψη απόφασης επί της από 9.3.2009 (αριθ. ημ. πρωτ. 2032) προηγούμενης γνωστοποίησης συγκέντρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 4β του Ν.703/77, της σύστασης κοινής επιχείρησης με την μορφή της ανώνυμης εταιρείας και την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ…
Δευτέρα, 13 Απριλίου 2009

Απόφαση 443/2009

Αίτημα της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού, σύμφωνα μετο άρθρο 18 του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ε.Α., περί από κοινού εξέτασης της αίτησης ανάκλησης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “UNITEK A.E.” (Γιούνιτεκ Α.Ε.) κατά της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία…
Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2009

Απόφαση 442/2009

Λήψη απόφασης επί της από 7-8-2006 (αριθ. πρωτ. 5008) καταγγελίας της εταιρίας με την επωνυμία «IRON TENCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΥ Α.Ε.» κατά της εταιρίας με την επωνυμία «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΝΟΣ ΣΙΔΕΡΑ…
Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2009

Απόφαση 441/2009

Λήψη απόφασης επί της παραπομπής της εταιρείας Unilever Hellas ΑΕΒΕ και των αλυσίδων σούπερ μάρκετ ΚΥΨΕΛΗ ΑΕ, ΑΤΛΑΝΤΙΚ ΑΕ, «ΑΛΦΑΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ, ΟΡΑ, ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ, MAKRO C&C, ΟΜΙΛΟΣ SUPERMARKET ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ, Δ. ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΑΕ για λήψη απόφασης κατ’ άρθρο 9 παρ.…
Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2009

Απόφαση 440/2009

Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης συγκέντρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 4β του Ν.703/77 και 3§7(α) του Ν.3592/2007,της απόκτησης από τις «STAR ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και «ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ» κοινού ελέγχου επί της εταιρείας «ΡΑΔΙΟ ΖΗΤΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ».
Πέμπτη, 19 Μαρτίου 2009

Απόφαση 438/2009

Λήψη απόφασης επί της από 9.6.2005 (αριθ. ημ. πρωτ.1942) καταγγελίας α) της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Οπωρολαχανεμπόρων (εντός Κεντρικής Λαχαναγοράς Αθηνών), β) του Συνδέσμου Εμπόρων Κεντρικής Λαχαναγοράς Αθηνών, γ) του Συνδέσμου Εμπόρων Κεντρικής Λαχαναγοράς Θεσσαλονίκης κατά α) του Σωματείου Φορτοεκφορτωτών και Κομιστών…
Πέμπτη, 19 Μαρτίου 2009

Απόφαση 437/2009

Λήψη απόφασης επί της καταγγελίας του Σ. Σ., ως ιδιοκτήτητης ατομικής επιχείρησης με το διακριτικό τίτλο «ALTO ΣΑΡΡΗΣ» και της εταιρίας«ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «VERLA A.E» κατάτων εταιρειών: α) «ΦΙΑΤ ΑΟΥΤΟ ΕΛΛΑΣ…
Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου 2009

Απόφαση 436/2009

Λήψη απόφασης επί της αίτησης της Ένωσης Θυμάτων Καρτέλ και Μονοπωλίων με την επωνυμία «STOPCARTEL» για αυτεπάγγελτη λήψη ασφαλιστικών μέτρων κατ’ άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 703/77 κατά 1) της αστικής εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ» και…

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

ecn20