Παρασκευή, 30 Απριλίου 2010

Απόφαση 486/2010

Λήψη απόφασης επί της από 9.2.2005 καταγγελίας της εταιρίας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΩΝ ΑΤΕ-ΟΔΓΕ» κατά της εταιρίας με την επωνυμία «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» για παράβαση του άρθρου 2 του ν. 703/77.

Απόφαση 486/2010
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 486/2010
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 30η Απριλίου 2010
Αριθμός ΦΕΚ  
Σχετική Αγορά Ανάθεση και Κατασκευή Δημοσίων Έργων Οδοποιίας
Αντικείμενο Απόφασης Καταχρηστική Εκμετάλλευση Δεσπόζουσας Θέσης
Νομικό Πλαίσιο Άρθρο 2 ν. 703/1977
Διατακτικό Απόφασης Διαπιστώνει παράβαση
Καταγγέλλουσα/-ες ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΩΝ ΑΤΕ-ΟΔΓΕ
Καταγγελλόμενη/-ες ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
Περίληψη Απόφασης

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Τμήμα, στο πλαίσιο της λήψης απόφασης επί της από 9.2.2005 καταγγελίας της εταιρίας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΩΝ ΑΤΕ-ΟΔΓΕ», κατά της εταιρίας με την επωνυμία «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.», για παράβαση του άρθρου 2 του ν. 703/77, αποφάσισε τα εξής:

1. Διαπιστώνει ότι η εταιρία με την επωνυμία ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ, με την από Δεκέμβριος 2004 Διακήρυξη ανοιχτής δημοπρασίας/διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Εγνατία οδός»: Βελτίωση και διαπλάτυνση τμήματος Μέστη - Μάκρη και βελτίωσης του τμήματος της Εθνικής οδού Μέστη - Μάκρη (15.4), προϋπολογισμού δημοπράτησης 21.000.000.000,00 € και ειδικότερα το άρθρο 21 αυτής με τον οποίο αποκλείσθηκαν από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι εργοληπτικές επιχειρήσεις για έργα οδοποιίας, οι εγγεγραμμένες στο ελληνικό μητρώο Μ.Ε.ΕΠ. στην 5η τάξη, παραβίασε τη διάταξη του άρθρου 2 παρ. γ του ν.703/77.

2. Επιβάλλει στην άνω εταιρία για την διαπραχθείσα παράβαση πρόστιμο πενήντα χιλιάδων (50.000,00) ευρώ.

3. Καλεί την ως άνω εταιρία να παραλείπει την ίδια ή ανάλογη συμπεριφορά στο μέλλον.

 4. Απειλεί σε βάρος αυτής πρόστιμο εκατό χιλιάδων (100.000,00) ευρώ για κάθε επανάληψη της ως άνω παράβασης.

Ένδικα Μέσα Έχουν ασκηθεί ένδικα βοηθήματα/μέσα
Αποφάσεις ΔΕΑ ΔΕΑ 129/2010, ΔΕΑ 234/2012, ΣΤΕ 3958/2013

Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

ecn20

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!