Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2010

Απόφαση 478/2010

Λήψη απόφασης επί της προηγούµενης γνωστοποίησης, σύµφωνα µε το άρθρο 4β παρ. 1 του ν. 703/77, όπως ισχύει, της απόκτησης από τoν Λαυρέντη Λαυρεντιάδη, µέσω του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, µετοχών που αντιπροσωπεύουν το 31,3147% του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωµάτων ψήφου της τραπεζικής εταιρίας µε την επωνυµία «PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».

Απόφαση 478/2010
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 478/2010
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 25η Φεβρουαρίου 2010
Αριθμός ΦΕΚ  
Σχετική Αγορά Τραπεζική Αγορά, Χρηματιστηριακές Εργασίες, Διαχείριση Αμοιβαίων Κεφαλαίων, Αγορά Χρηματοδοτικής Μίσθωσης και Μεσιτεία Ασφαλίσεων & Αντασφαλίσεων
Αντικείμενο Απόφασης Συγκέντρωση Επιχειρήσεων
Νομικό Πλαίσιο Άρθρο 4β παρ. 1 ν. 703/1977
Διατακτικό Απόφασης Εγκρίνει
Γνωστοποιούσα/-ες Λαυρέντης Λαυρεντιάδης
Εξαγοραζόμενη/-ες PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Περίληψη Απόφασης Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Τμήμα αποφάσισε οµόφωνα και εγκρίνει, την από 15.1.2010 κατ΄ άρθρο 4β παρ. 1 του ν. 703/77, γνωστοποίηση της συγκέντρωσης µέσω της απόκτησης από τoν κ. Λαυρέντη Λαυρεντιάδη µετοχών που αντιπροσωπεύουν το 31,3147% του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωµάτων ψήφου της τραπεζικής εταιρίας µε την επωνυµία «PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», καθόσον η συγκεκριµένη συγκέντρωση δε φαίνεται ότι έχει τη δυνατότητα να περιορίσει σηµαντικά τον ανταγωνισµό στις σχετικές αγορές, στις οποίες αφορά και επιπρόσθετα δεν διαπιστώνεται κατοχή δεσπόζουσας θέσης πριν ή µετά τη συγκέντρωση.
Ένδικα Μέσα Οριστική. Δεν έχουν ασκηθεί ένδικα μέσα
Αποφάσεις ΔΕΑ -

 

Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

ecn20

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!