Παρασκευή, 30 Απριλίου 2010

Απόφαση 485/2010

Λήψη απόφασης επί της αίτησης χορήγησης άδειας παρέκκλισης κατ’ άρθρο 4ε παρ. 2 και 3 του ν. 703/77, όπως ισχύει, των εταιρειών «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.» και «ASPIS BANK A.T.E.», για τη σκοπούμενη απόκτηση από το «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.», ποσοστού 30-32,9% των κοινών μετά ψήφου μετοχών της «ASPIS BANK A.T.E.», μέσω της κατανομής μετοχών που αναμένεται να μείνουν αδιάθετες στο πλαίσιο αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της«ASPIS BANK A.T.E.».

Απόφαση 485/2010
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 485/2010
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 30η ΙΑπριλίου 2010
Αριθμός ΦΕΚ  
Σχετική Αγορά Τραπεζική, Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες, Αμοιβαία Κεφάλαια, Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση, Χρηματοδοτική Μίσθωση, Αγορά Συναλλάγματος
Αντικείμενο Απόφασης Συγκέντρωση Επιχειρήσεων
Νομικό Πλαίσιο Άρθρo 4ε ν. 703/1977
Διατακτικό Απόφασης Χορηγεί παρέκκλιση
Γνωστοποιούσα/-ες ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.
Ελεγχόμενη/-ες ASPIS BANK A.T.E.
Περίληψη Απόφασης

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Τμήμα, στο πλαίσιο της λήψης απόφασης επί της αίτησης χορήγησης άδειας παρέκκλισης κατ’ άρθρο 4ε παρ. 2 και 3 του ν. 703/77, όπως ισχύει, των εταιρειών «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.» και «ASPIS BANK A.T.E.», για τη σκοπούμενη απόκτηση από το «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.», ποσοστού 30- 32,9% των κοινών μετά ψήφου μετοχών της «ASPIS BANK A.T.E.», μέσω της κατανομής μετοχών που αναμένεται να μείνουν αδιάθετες στο πλαίσιο αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της «ASPIS BANK A.T.E.», ομόφωνα αποφάσισε τα εξής:

Να χορηγήσει σύμφωνα με το άρθρο 4ε παρ. 2 του ν. 703/77, όπως ισχύει, άδεια παρέκκλισης στην εταιρία «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.» για άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου, τα οποία απορρέουν από το αποκτηθέν μέσω της χρηματιστηριακής συναλλαγής ποσοστό 32,9% των μετοχών της «ASPIS BANK A.T.E.», στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της τελευταίας που έχει προγραμματιστεί για την 7η Μαΐου 2010 (και σε τυχόν επαναληπτική συνεδρίαση) για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της εν λόγω τακτικής Γενικής Συνέλευσης και έχουν σχέση με τη διατήρηση της πλήρους αξίας της επένδυσής του, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού επί της γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης.

Ένδικα Μέσα Οριστική. Δεν έχουν ασκηθεί ένδικα μέσα.
Αποφάσεις ΔΕΑ -
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

ecn20

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!