Παρασκευή, 30 Απριλίου 2010

Απόφαση 484/2010

Λήψη απόφασης επί της από 3.1.2008 γνωστοποίησης κατά το άρθρο 4α ν.703/77, όπως ισχύει, της συγκέντρωσης των εταιριών «ALCON INC.» και «WAVELIGHT AG» με απόκτηση του 77,38% των μετοχών της δεύτερης από την πρώτη μεδημόσια προσφορά.

Απόφαση 484/2010
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 484/2010
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 30η Απριλίου 2010
Αριθμός ΦΕΚ  
Σχετική Αγορά Μηχανήματα για Διαθλαστική Χειρουργική, Μηχανήματα Διάγνωσης Διαθλαστικής Χειρουργικής, Χειρουργικές Επεμβάσεις Καταρράκτη και Ενδοφθαλμικές Χειρουργικές Επεμβάσεις
Αντικείμενο Απόφασης Συγκέντρωση Επιχειρήσεων
Νομικό Πλαίσιο Άρθρo 4α ν. 703/1977
Διατακτικό Απόφασης Επιβάλλει πρόστιμο
Γνωστοποιούσα/-ες

1. ALCON INC.

2. WAVELIGHT AG

Ελεγχόμενη/-ες WAVELIGHT AG
Περίληψη Απόφασης

Το Τμήμα της Επιτροπής Ανταγωνισμού, το οποίο συγκροτήθηκε με την από 5.11.2009 κλήρωση για να κρίνει επί της από 3.1.2008 γνωστοποίησης κατά το άρθρο 4α ν.703/77, όπως ισχύει, της συγκέντρωσης των εταιριών «ALCON INC.» και «WAVELIGHT AG» με απόκτηση του 77,38% των μετοχών της δεύτερης από την πρώτη με δημόσια προσφορά, ομόφωνα αποφάσισε να:

Επιβάλλει, για τη μη εμπρόθεσμη γνωστοποίηση της συγκέντρωσης στην υπόχρεη προς γνωστοποίηση εταιρία με την επωνυμία «ALCON INC», πρόστιμο ύψους τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00€).

Ένδικα Μέσα Οριστική. Δεν έχουν ασκηθεί ένδικα μέσα.
Αποφάσεις ΔΕΑ -
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

ecn20

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!