Τετάρτη, 09 Δεκεμβρίου 2009

Απόφαση 471/2009

Λήψη απόφασης επί της προηγούµενης γνωστοποίησης σύµφωνα µε το άρθρο 4β του ν. 703/77, όπως ισχύει, της συγκέντρωσης των εταιριών µε την επωνυµία «CORSEWALL TRADING LIMITED» και «Ελληνική Εταιρεία Αεροπορικών Καυσίµων Ανώνυµη Εταιρεία».

Απόφαση 471/2009
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 471/2009
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 9η Δεκεμβρίου 2009
Αριθμός ΦΕΚ  
Σχετική Αγορά Προµήθεια και παράδοσης αεροπορικών καυσίµων σε συγκεκριµένα σηµεία (λιανική πώληση).
Αντικείμενο Απόφασης Συγκέντρωση Επιχειρήσεων
Νομικό Πλαίσιο  Άρθρο 4β του ν. 703/77
Διατακτικό Απόφασης  Εγκρίνει
Γνωστοποιούσα/-ες CORSEWALL TRADING LIMITED
Εξαγοραζόμενη/-ες Ελληνική Εταιρεία Αεροπορικών Καυσίµων Ανώνυµη Εταιρεία
Περίληψη Απόφασης  

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού αποφάσισε οµόφωνα : Την έγκριση της γνωστοποιηθείσης, σύµφωνα µε το άρθρο 4β του ν. 703/77, όπως ισχύει, συγκέντρωσης, των εταιριών «CORSEWALL TRADING LIMITED» και «Ελληνική Εταιρεία Αεροπορικών Καυσίµων Ανώνυµη Εταιρεία», καθόσον δεν προκαλούνται σοβαρές αµφιβολίες, περί του ότι η ανωτέρω συγκέντρωση δεν έχει τη δυνατότητα να περιορίσει σηµαντικά τον ανταγωνισµό στις σχετικές αγορές στις οποίες αφορά.

Η CORSEWALL δραστηριοποιείται αποκλειστικά στον τοµέα της εµπορίας καυσίµων. Η εν λόγω εταιρία δεν παρουσιάζει κάθετη ολοκλήρωση καθώς δεν δραστηριοποιείται καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε οποιοδήποτε προηγούµενο ή επόµενο στάδιο της εν λόγω αγοράς. Η ΕΕΑΚ συστάθηκε από την AVINOIL, θυγατρική της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ∆ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. και την Chevron επιχείρηση συνδεδεµένη µε την CHEVRON USA Inc. Αντικείµενο εργασιών της ΕΕΑΚ είναι το εµπόριο βενζίνης κινητήρων και αεροσκαφών. Η Chevron Hellas δραστηριοποιείται στον τοµέα της εµπορίας καυσίµων. Ο όµιλος της Chevron είναι πλήρως καθετοποιηµένος µε διεθνή δραστηριότητα στην εξόρυξη αργού, την παραγωγή φυσικού αερίου, την διύλιση και εµπορία πετρελαιοειδών και την παραγωγή λιπαντικών και χηµικών.

Ένδικα Μέσα  Δεν έχουν ασκηθεί ένδικα μέσα
Αποφάσεις ΔΕΑ -

 

Μοιραστείτε το / Share it

Διεύθυνση

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434
Αθήνα

Επικοινωνία

210 8809100
contact@epant.gr

Copyright

Copyright © 2022 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!