Πέμπτη, 15 Απριλίου 2010

Απόφαση 482/2010

Λήψη απόφασης επί 1) της από 14.9.2005 καταγγελίας του Ιωάννη Γεωργανά, επιχειρηματία, κατοίκου Ξάνθης, κατά των ανωνύμων εταιριών «ODEON Α.Ε.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΘΕΑΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» και «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Α.Ε. ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (η οποία πλέον έχει μετονομαστεί σε «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε.»), για παράβαση των άρθρων 1, 2 και 2α του ν. 703/77, όπως ισχύει, και 2) της από 8.11.2006 αναφοράς του κ. Ιωάννη Γεωργανά κατά των ανωνύμων εταιριών «ODEON Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΘΕΑΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ», «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Α.Ε. ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (η οποία πλέον έχει μετονομαστεί σε «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε.»), «VILLAGE ROADSHOW ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΤΑΙΝΙΩΝ Α.Ε.» και κατά της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης «UNITED INTERNATIONAL PICTURES Ε.Π.Ε.»(ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΠΙΚΤΣΕΡΣ Ε.Π.Ε.), για παράβαση του άρθρου 1 του ν.703/77, όπως ισχύει.

Απόφαση 482/2010
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 482/2010
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 15η Απριλίου 2010
Αριθμός ΦΕΚ  
Σχετική Αγορά Κινηματογραφικές Ταινίες
Αντικείμενο Απόφασης Σύμπραξη, Καταχρηστική Εκμετάλλευση Δεσπόζουσας Θέσης
Νομικό Πλαίσιο Άρθρα 1 και 2-2α ν. 703/1977
Διατακτικό Απόφασης Δεν διαπιστώνει παράβαση ως προς τα άρθρα 2 και 2α-Διατάσσει έρευνα της ΓΔΑ για παράβαση του άρθρου 1
Καταγγέλλουσα/-ες Ιωάννης Γεωργανάς
Καταγγελλόμενη/-ες

1. ODEON Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΘΕΑΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

2. ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Α.Ε. ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (η οποία πλέον έχει μετονομαστεί σε «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε.»)

3. VILLAGE ROADSHOW ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΤΑΙΝΙΩΝ Α.Ε.

4. UNITED INTERNATIONAL PICTURES Ε.Π.Ε. (ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΠΙΚΤΣΕΡΣ Ε.Π.Ε.)

Περίληψη Απόφασης

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Ολομέλεια, στο πλαίσιο της λήψης απόφασης επί 1) της από 14.9.2005 καταγγελίας του Ιωάννη Γεωργανά, επιχειρηματία, κατοίκου Ξάνθης, κατά των ανωνύμων εταιριών «ODEON Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΘΕΑΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» και «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Α.Ε. ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (η οποία πλέον έχει μετονομαστεί σε «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε.»), για παράβαση των άρθρων 1, 2 και 2α του ν. 703/77, όπως ισχύει, και 2) της από 8.11.2006 αναφοράς του κ. Ιωάννη Γεωργανά κατά των ανωνύμων εταιριών «ODEON Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΘΕΑΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ», «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Α.Ε. ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (η οποία πλέον έχει μετονομαστεί σε «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε.»), «VILLAGE ROADSHOW ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΤΑΙΝΙΩΝ Α.Ε.» και κατά της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης «UNITED INTERNATIONAL PICTURES Ε.Π.Ε.» (ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΠΙΚΤΣΕΡΣ Ε.Π.Ε.), για παράβαση του άρθρου 1 του ν. 703/77, όπως ισχύει, αποφάσισε ομοφώνως και σε φανερή ψηφοφορία:

  • Απορρίπτει την καταγγελία του κ. Ιωάννη Γεωργανά, επιχειρηματία, κατοίκου Ξάνθης, κατά των ανωνύμων εταιριών «ODEON Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΘΕΑΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» και «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Α.Ε. ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (η οποία πλέον έχει μετονομαστεί σε «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε.»), καθώς και την αναφορά του κ. Ιωάννη Γεωργανά κατά των ανωνύμων εταιριών «ODEON Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΘΕΑΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ», «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Α.Ε. ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (η οποία πλέον έχει μετονομαστεί σε «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε.»), «VILLAGE ROADSHOW ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΤΑΙΝΙΩΝ Α.Ε.» και κατά της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης «UNITED INTERNATIONAL PICTURES Ε.Π.Ε.» (ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΠΙΚΤΣΕΡΣ Ε.Π.Ε.) ως προς τα κατωτέρω:
  • παράβαση του άρθρου 2 ν. 703/1977 από τις καταγγελλόμενες εταιρίες, και
  • παράβαση του άρθρου 2α ν. 703/1977 από τις καταγγελλόμενες εταιρίες.
  • Απορρίπτει το αίτημα του κ. Ιωάννη Γεωργανά περί λήψης ασφαλιστικών μέτρων.
  • Απέχει από την έκδοση οριστικής απόφασης ως προς την ενδεχόμενη παράβαση του άρθρου 1 παρ. 1 ν. 703/1977 από τις καταγγελλόμενες εταιρίες και εκδίδει σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 4 του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΦΕΚ1890/Β/29.12.2006) προδικαστική απόφαση με την οποία καλεί την Γ.Δ.Α. να συμπεριλάβει στην έρευνα που διενεργεί στο πλαίσιο της χωρισθείσας κατά τη 1648η συνεδρίαση της Ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού υπόθεσης που αναφέρεται σε ανταλλαγή πληροφοριών και συνεργασία μεταξύ των καταγγελλόμενων εταιριών διανομής κινηματογραφικών ταινιών, και τον ενδεχόμενο συλλογικό αποκλεισμό (collective boycott) του καταγγέλλοντος.
Ένδικα Μέσα Οριστική. Δεν έχουν ασκηθεί ένδικα μέσα.
Αποφάσεις ΔΕΑ -

 

Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

ecn20

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!