Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2007

Απόφαση 365/2007

Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 4β παρ. 1 του ν. 703/77, όπως ισχύει, της συμφωνίας των εταιρειών “ ANTENNA T.V A.E.” και της “ GRUNER & JAHRINTERNATIONAL PUBLISHING HOLDING GmbH ” για την πώληση από την τελευταία του…
Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2007

Απόφαση 364/2007

Λήψη απόφασης επί της από 3.12.2004 καταγγελίας της εταιρείας Ι. ΜΗΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ κατά της εταιρείας ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε., για παράβαση των άρθρων 2 ν. 703/77 και 82 της ΣυνθΕΚ.
Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2007

Απόφαση 363/2007

Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 4β παρ. 1 του ν. 703/77, όπως ισχύει, της εξαγοράς του 100% των εκδοθέντων μετά ψήφου μετοχών της εταιρείας με την επωνυμία «Metal Management Inc» από την εταιρεία με την επωνυμία «Sims Group…
Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου 2007

Απόφαση 362/2007

Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 4β παρ. 1 του ν. 703/77, της απόκτησης στο πλαίσιο χρηματιστηριακής συναλλαγής από την εταιρεία ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε. ποσοστού συμμετοχής 51,84% στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ELMEC SPORT ΑΒΕΤΕ.
Δευτέρα, 15 Οκτωβρίου 2007

Απόφαση 360/2007

Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 4β παρ. 1 του ν. 703/77, όπως ισχύει, της εταιρείας «Access Maritime S.A.» αναφορικά με την απόκτηση ποσοστού 22,25% στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με την επωνυμία «Μινωικές Γραμμές Α.Ν.Ε.».
Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου 2007

Απόφαση 359/2007

Kαταγγελία των εταιριών «Παπαδάκη Γεώργιου & ΣΙΑ Ο.Ε.», «Πιστοποιήσεις Ανθρώπινου Δυναμικού», «Σύγχρονες Ευρωπαϊκές Πιστοποιήσεις ΕΠΕ», «Ναουμίδου Ε. και Συνεργάτες Ο.Ε.» (Vellum) και«Αριστοτέλειες Καταρτίσεις Αξιολογήσεις Πιστοποιήσεις Ανώνυμη Εταιρεία» κατά της «ECDL Ελλάς» για πιθανή παράβαση του άρθρου 2 του ν. 703/77, όπως ισχύει.
Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου 2007

Απόφαση 361/2007

Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 4β παρ. 1 του ν. 703/77, όπως ισχύει, της απόκτησης από την εταιρεία ALAPIS ΑΒΕΕ αποκλειστικού ελέγχου επί της εταιρείας BIOCHEM DIAGNOSTICS Α.Ε
Πέμπτη, 27 Σεπτεμβρίου 2007

Απόφαση 357/2007

Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 4β παρ. 1 του ν. 703/77, όπως ισχύει, της εταιρείας «MΑRFIN INVESTMENT GROUP A.E.» αναφορικά με την απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου επί της εταιρείας «VIVARTIA A.B.E.E».
Πέμπτη, 27 Σεπτεμβρίου 2007

Απόφαση 356/2007

Λήψη απόφασης επί του ελέγχου για τη διαπίστωση τυχόν καθυστέρησης συμμόρφωσης της εταιρίας ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε. με την με αριθ. 145/ΙΙ/2000 Απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, κατόπιν της με αριθ. ημ. πρωτ. 2362/17.07.2002 αίτησης των Ε. Σπεντζάρη και Φ. Σπεντζάρη.
Τρίτη, 25 Σεπτεμβρίου 2007

Απόφαση 355/2007

Λήψη απόφασης επί της με αριθ. πρωτ. 1673/21.3.2007 Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού που αφορά αυτεπάγγελτη έρευνα, κατόπιν της με αριθ. πρωτ. 4384/20.7.2005 επιστολής του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας με θέμα παράνομες εκπτώσεις επί των ισχυόντων ναύλων Καβάλας-Πρίνου και Κεραμωτής-Θάσου.
Πέμπτη, 13 Σεπτεμβρίου 2007

Απόφαση 354/2007

Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 4β παρ. 1 του ν. 703/77, όπως ισχύει, για την απόκτηση κοινού ελέγχου της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΤΑΛΠΡΟ Α.Ε.» από τις εταιρείες με τις επωνυμίες «BRITISH STEEL HOLDINGS B.V.» και «Α. ΚΑΛΠΙΝΗΣ…
Πέμπτη, 06 Σεπτεμβρίου 2007

Απόφαση 353/2007

Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 4β παρ. 1 του ν. 703/77, όπως ισχύει, της εταιρείας «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που αφορά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με εισφορά σε είδος, μέχρι 27.231.376 μετοχών, από τους μετόχους…
Πέμπτη, 26 Ιουλίου 2007

Απόφαση 351/2007

Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 4β παρ. 1 του ν. 703/77, όπως ισχύει, της εξαγοράς του 55,696% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την εταιρεία με την επωνυμία «J&P ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ…
Πέμπτη, 19 Ιουλίου 2007

Απόφαση 350/2007

Λήψη απόφασης επί της από 11.6.2007 (αριθ. ημ. πρωτ. 187) καταγγελίας των εταιρειών με την επωνυμία «ΒΑΦΕΙΑ ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.», «ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Α.Ε», «ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΕΒΕ» και «ΑΜΠΑΤΖΗΣ Α.Ε» κατά της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ A.E.», για πιθανή παράβαση των διατάξεων…
Πέμπτη, 19 Ιουλίου 2007

Απόφαση 349/2007

Λήψη απόφασης επί της από 13.6.2007 προηγούμενης γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν. 703/77, όπως ισχύει, της συγκέντρωσης των επιχειρήσεων «LOGISTICS SERVICE HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ» και «ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ-ΔΙΑΝΟΜΕΣ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ».
Πέμπτη, 19 Ιουλίου 2007

Απόφαση 348/2007

Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 4β παρ. 1 του ν. 703/77, όπως ισχύει, της εταιρείας «ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» αναφορικά με την εξαγορά από μέρους της του 100% των μετοχών της εταιρείας «ΤΡΟΦΙΝΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ…
Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2007

Απόφαση 347/2007

Λήψη απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 4ε παρ. 3 του ν. 703/77, όπως ισχύει, επί της με αριθ. πρωτ. 3674/22.6.2007 αιτήσεως για χορήγηση άδειας παρέκκλισης της «J&P ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ – ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» για…
Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2007

Απόφαση 346/2007

Aίτηση χορήγησης ειδικής άδειας κατ’ άρθρο 4ε παρ. 2 και 3 του ν. 703/77, όπως ισχύει, σχετικά με την απόκτηση μέσω χρηματιστηριακής συναλλαγής 15.781.380 ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της εταιρείας «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε.» (εφεξής και η εξαγοραζόμενη) από την εταιρεία «ACCESS MARITIME S.A» (εφεξής…
Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2007

Απόφαση 345/2007

Λήψη απόφασης επί της με αριθ. πρωτ. 2743/16.5.2007 προηγούμενης γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 4β παρ. 1 του ν. 703/77, όπως ισχύει, της εταιρείας «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» αναφορικά με την από 2.5.2007 «Σύμβαση Αγοράς και Πώλησης Μετοχών» με την οποία αποκτά το 100%…
Πέμπτη, 05 Ιουλίου 2007

Απόφαση 344/2007

Λήψη απόφασης επί της από 11-6-2007 προηγούμενης γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 4β παρ. 1 του ν. 703/77, όπως ισχύει, της εταιρείας Ι. & Σ. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε. αναφορικά με την απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου επί της εταιρείας ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε.Ε. ΕΙΔΩΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ και της…
Τετάρτη, 04 Ιουλίου 2007

Απόφαση 343/2007

Λήψη απόφασης επί της από 25-4-2007 προηγούμενης γνωστοποίησης, κατά το άρθρο 4β ν. 703/77, ως ισχύει, της απόκτησης αποκλειστικού ελέγχου επί της εταιρείας ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ από την εταιρεία ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.Ε.
Παρασκευή, 29 Ιουνίου 2007

Απόφαση 342/2007

Λήψη απόφασης επί της από 17.3.2003 (αριθ. ημ. πρωτ.1012/26.3.2003) “Καταγγελία της εταιρείας «ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ ΦΛΩΡΑΣ ΚΟSMOS - ΜΑΡΙΑ ΦΛΩΡΑ Ε.Π.Ε.» κατά της εταιρείας «ΑΠΟΛΛΩΝ» ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ» και αυτεπάγγελτη έρευνα στην εταιρεία «ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ GROUP Α.Ε.», για τυχόν παράβαση των άρθρων…
Δευτέρα, 04 Ιουνίου 2007

Απόφαση 341/2007

Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 4β ν.703/77, της απόκτησης κοινού ελέγχου επί των εταιρειών ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ Α.Β.&Ε.Ε. ΤΡΟΦΙΜΩΝ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΜΗ» και ΑΛΕΣΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. από την εταιρεία VIVARTIA Α.Β.Ε.Ε. και τον Μ. Α.

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

ecn20