Οργανόγραμμα

Το Οργανόγραμμα της Επιτροπής Ανταγωνισμού

organogramma 2023 el 

Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το οργανόγραμμα της ΓΔΑ (η οποία υπάγεται στον Γενικό Διευθυντή) περιλαμβάνει τις παρακάτω Διευθύνσεις και Τμήματα:

 • Διεύθυνση Βιομηχανικών και Καταναλωτικών Προϊόντων (Α’ Διεύθυνση), που αποτελείται από το Α’ Τμήμα Οικονομικής Ανάλυσης και Ανάλυσης Επιπτώσεων στις Αγορές και το Α’ Τμήμα Νομικής Τεκμηρίωσης
 • Διεύθυνση Προϊόντων και Υπηρεσιών Υγείας και λοιπών Υπηρεσιών (Β’ Διεύθυνση), που αποτελείται από το Β’ Τμήμα Οικονομικής Ανάλυσης και Ανάλυσης Επιπτώσεων στις Αγορές και Β’ Τμήμα Νομικής Τεκμηρίωσης
 • Διεύθυνση Τροφίμων (Γ Διεύθυνση), που αποτελείται από το Γ’ Τμήμα Οικονομικής Ανάλυσης και Ανάλυσης Επιπτώσεων στις Αγορές και το Γ’ Τμήμα Νομικής Τεκμηρίωσης
 • Διεύθυνση Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών, Ασφαλειών και Ελευθέρων Επαγγελμάτων (Δ Διεύθυνση), που αποτελείται από το Δ’ Τμήμα Οικονομικής Ανάλυσης και Ανάλυσης Επιπτώσεων στις Αγορές και το Δ’ Τμήμα Νομικής Τεκμηρίωσης
 • Διεύθυνση Ενέργειας και Μεταφορών (Ε Διεύθυνση), που αποτελείται από το Ε’ Τμήμα Οικονομικής Ανάλυσης και Ανάλυσης Επιπτώσεων στις Αγορές και το Ε’ Τμήμα Νομικής Τεκμηρίωσης
 • Διεύθυνση Μέσων Ενημέρωσης, Διαδικτύου, Ηλεκτρονικών Υποδομών (ΣΤ Διεύθυνση), που αποτελείται από το ΣΤ’ Τμήμα Οικονομικής Ανάλυσης και Ανάλυσης Επιπτώσεων στις Αγορές και το ΣΤ’ Τμήμα Νομικής Τεκμηρίωσης
 • Διεύθυνση Επικεφαλής Νομικού, που αποτελείται από το Τμήμα Επικεφαλής Νομικού και το Γραφείο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO)
 • Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης, που αποτελείται από το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Υποδομών, το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και το Τμήμα Οικονομικής Υποστήριξης
 • Διεύθυνση Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Αναζήτησης Πειστηρίων, που αποτελείται από το Τμήμα Πληροφοριακών & Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και το Τμήμα Ψηφιακής Αναζήτησης Πειστηρίων
 • Τμήμα Προώθησης Πολιτικών Ανταγωνισμού
 • Τμήμα Χαρτογράφησης Αγορών και Έρευνας

Περαιτέρω, υπάγονται απευθείας στον Πρόεδρο της ΕΑ οι εξής Διευθύνσεις και Γραφεία:

 • Διεύθυνση Συντονισμού και Γραμματείας Προέδρου, Αντιπροέδρου, Εισηγητών και Ολομελείας, που αποτελείται από το Τμήμα Γραμματείας Προέδρου, Αντιπροέδρου, Εισηγητών και Ολομέλειας και το Τμήμα Σχεδιασμού και Παρακολούθησης Έργου της Επιτροπής Ανταγωνισμού.
 • Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Επικοινωνίας, που αποτελείται από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και το Τμήμα Ψηφιακής Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων.
 • Γραφείο Εσωτερικού Ελέγχου.
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2023 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!