Πέμπτη, 24 Ιουνίου 2004

Απόφαση 264/2004

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν η από 23.12.2003 προηγούμενη γνωστοποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν. 703/77, όπως ισχύει, της απόκτησης από την εταιρεία CAVENDISH SQUARE HOLDING B.V. ποσοστού 70% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας AGB HOLDING S.p.A.
Τετάρτη, 02 Ιουνίου 2004

Απόφαση 263/2004

Θέμα της συνεδριάσεως ήταν η με αρ. πρωτ. 2071/22.4.2004 εισήγηση της Γραμματείας της Ε.Α. για την παραπομπή, κατόπιν αυτεπάγγελτου ελέγχου, των επιχειρήσεων : 1) Ιωαν. Βίνης & Γρηγ. Μάγκος Ο.Ε., 2) Αφοί Θωμά Μόσιαλου Ο.Ε., 3) Νικόλαος Α. Τσαλαπάτης, 4) Λεωνίδας Γ. Σούκης,…
Τρίτη, 18 Μαϊος 2004

Απόφαση 262/2004

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν η με αριθ. πρωτ. 3915 / 5.11.03 αίτηση της ανώνυμης εταιρίας υπό την επωνυμία «AUTO SERVICE ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΕΒΕ» για λήψη ασφαλιστικών μέτρων κατά της ανώνυμης εταιρίας υπό την επωνυμία «ΤΕΧΝΟΚΑΡ Α.Β.Ε.Ε», σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγρ. 4 ν.…
Πέμπτη, 08 Απριλίου 2004

Απόφαση 261/2004

Θέμα της συνεδρίασης ήταν η με αριθ. 641/2.4.1999 καταγγελία των εταιρειών 1) ΧΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΟΛΥΚ/ΤΟΣ, 2) ΜΑΚΑLDI Α.Ε.Ε. (πρώην ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ), 3) ΧΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, 4) ΑΦΟΙ Σ. ΧΟΝΤΟΥ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ Ανώνυμος Βιομηχανική και…
Τετάρτη, 07 Απριλίου 2004

Απόφαση 260/2004

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν η με ημ.αριθμ.πρωτ. 4437/8.12.2003 αίτηση: 1) του σωματείου «Σύνδεσμος Χονδρεμπόρων Αττικής ζαχαρωδών –ψιλικών κ.λ.π. προϊόντων ΔΥΝΑΜΗ», 2) της εταιρίας «Εμπορικός Παλμός Ε.Π.Ε.», 3) της εταιρίας «Παπαδόπουλος Κυρ. Ζαχαριάδης Γ. & Σία Ο.Ε.», 4) της εταιρίας «ΙΛΙΟΝ CASH & CARRY-…
Παρασκευή, 19 Μαρτίου 2004

Απόφαση 259/2004

Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 4β ν.703/77, της απόκτησης από την CSL Limited ποσοστού 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Aventis Behring LLC (AB) και των θυγατρικών της.
Δευτέρα, 09 Φεβρουαρίου 2004

Απόφαση 257/2004

Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 4β Ν.703/77, της απόκτησης του επιχειρηματικού Τμήματος Συστημάτων Έγχυσης του ομίλου της εταιρείας Disetronic Holding AG από την εταιρεία Roche Holding AG
Τρίτη, 30 Δεκεμβρίου 2003

Απόφαση 255/2003

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν η από 25.9.2003 προηγούμενη γνωστοποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 4β του Ν. 703/77 όπως ισχύει, της απόκτησης από την εταιρία THE DOW CHEMICAL COMPANY του κλάδου ακρυλικού οξέος και ακρυλικών προϊόντων της εταιρίας CELANESE LTD.
Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου 2003

Απόφαση 254/2003

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν η από 6.6.2003 αίτηση για λήψη ασφαλιστικών μέτρων : 1) του χονδρεμπόρου Πανταζή Λουκά, κατοίκου Λιβαδειάς και 2) της εταιρείας με την επωνυμία ''Κ. Γ. ΚΟΥΤΣΟΒΟΥΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ – ΔΙΑΝΟΜΕΣ – ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ'' με…
Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου 2003

Απόφαση 253/2003

Θέμα της Συνεδρίασης ήταν η 3.7.2003 προηγούμενη γνωστοποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 4β ν.703/77, της μετατροπής του ελέγχου της εταιρείας MULTICHOICE HELLAS Α.Ε. από κοινό σε αποκλειστικό από την εταιρεία MYRIAD DEVELOPMENT B.V. και την μητρική αυτής NETMED NV και της συμμετοχής…
Πέμπτη, 02 Οκτωβρίου 2003

Απόφαση 252/2003

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν η από 3.10.2000 (αριθμ. πρωτ. Γραμματείας ΕΑ 1942) καταγγελία της Χρυσούλας Μανταδάκη, κατοίκου Ρεθύμνου Κρήτης (οδός Παπανικολάου 18), κατά των εταιρειών: α) «΄Αργος Ανώνυμος Εταιρεία Μελετών, Αντιπροσωπειών, Διαχειρίσεως και Πρακτορεύσεως», η οποία έχει την έδρα της στον…
Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου 2003

Απόφαση 251/2003

Θέμα της Συνεδρίασης ήταν η από 27.5.2003 αίτηση για λήψη ασφαλιστικών μέτρων της εταιρίας με την επωνυμία «ΑΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΑΕΒΕ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» κατά των εταιριών 1) «ΧΙΟΥΝΤΑΙ ΕΛΛΑΣ Π & Ρ ΔΑΒΑΡΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και 2) «Π &…
Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου 2003

Απόφαση 250/2003

Θέμα της Συνεδρίασης ήταν η από 27.5.2003 αίτηση για λήψη ασφαλιστικών μέτρων της εταιρίας με την επωνυμία «ΑΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΑΕΒΕ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» κατά των εταιρειών 1) «ΑΟΥΤΟΝΤΗΛ ΕΛΛΑΣ Π & Ρ ΔΑΒΑΡΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και 2) «Π &…
Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου 2003

Απόφαση 249/2003

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν η από 1.2.2002 καταγγελία, των σωματείων: α) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, (παρακάτω και «ΣΕΤΤΓ»), β) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (παρακάτω και «ΠΕΤΑΓΑ») και γ) ΕΝΩΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ (παρακάτω…
Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου 2003

Απόφαση 248/2003

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν η μη παροχή στοιχείων, κατά παράβαση του άρθρου 25 του Ν.703/77, όπως ισχύει, από την εταιρία «ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΤΤΕ», ηοποία συγχωνεύθηκε δι΄ απορροφήσεως από την εταιρία «ΚΑΡΦΟΥΡ-ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ…
Πέμπτη, 31 Ιουλίου 2003

Απόφαση 247/2003

Θέμα της Συνεδρίασης ήταν η από 14.3.2003 αίτηση για λήψη ασφαλιστικών μέτρων του Αντωνίου Γελασάκη κατά της εταιρίας με την επωνυμία «ΑΝΕΚ LINES, ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.” ( εφεξής ΑΝΕΚ ), σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 4 του ν.…
Πέμπτη, 24 Ιουλίου 2003

Απόφαση 246/2003

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν η από 8.4.2003/18.4.2003 προηγούμενη γνωστοποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, της συγκέντρωσης των εταιριών AtlantisAcquisition Corporation και Airborne Inc.
Δευτέρα, 14 Ιουλίου 2003

Απόφαση 245/2003

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν η από 2.12.1996 καταγγελία, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ.1 του ν.703/77 όπως ισχύει, των μουσικοσυνθετών Σταύρου Ξαρχάκου, Νίκου Κυπουργού, Παναγιώτη Καλαντζόπουλου, Θάνου Μικρούτσικου,Νικολάου Μαμαγκάκη, Γιώργου Κουμεντάκη και του σωματείου με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΟΥΣΟΥΡΓΩΝ»…
Δευτέρα, 30 Ιουνίου 2003

Απόφαση 244/2003

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν η από 22.5.2001 καταγγελία του Δημήτριου Τζενεβράκη, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν.703/77, όπως ισχύει, κατά της εταιρίας ΣΟΝΥ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (εφεξής SONY HELLAS A.E.E.) για παράβαση των άρθρων 1 παρ.1…
Δευτέρα, 30 Ιουνίου 2003

Απόφαση 243/2003

Θέμα της Συνεδρίασης ήταν ο προληπτικός έλεγχος της από 6.12.2002/23.12.2002 συγκέντρωσης επιχειρήσεων που επιτελείται με την απόκτηση από την εταιρεία SNIA SpA της επιχειρηματικής δραστηριότητας του τομέα καρδιακών βαλβίδων του Ομίλου Centerpulse και γνωστοποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 4β του…
Δευτέρα, 30 Ιουνίου 2003

Απόφαση 242/2003

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν, η με αριθ. πρωτ. 2800/6.9.02 εισήγηση της Γραμματείας, που αφορά αυτεπάγγελτη έρευνα, που αυτή διεξήγαγε, σχετικά με την εκπτωτική πολιτική της εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (εφεξής ΕΛΠΕ), για την διερεύνηση τυχόν παραβάσεων των διατάξεων των άρθρων 1 και…
Παρασκευή, 06 Ιουνίου 2003

Απόφαση 241/2003

Θέμα της συνεδρίασης ήταν η από 27.3.2003 προηγούμενη γνωστοποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 4β του Ν. 703/1977, όπως ισχύει, της σκοπούμενης, από τις εταιρείες ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ – ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ με διακριτικό τίτλο «ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ» και FOLLI –…
Τρίτη, 27 Μαϊος 2003

Απόφαση 240/2003

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν η από 22.1.2003 αίτηση για λήψη ασφαλιστικών μέτρων της εταιρείας EUROPLEX KINHMATOΓΡΑΦΟΙ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ κατά της εταιρείας ΟDEON Α.Ε. –ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΘΕΑΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, σύμφωνα με το άρθρο 9…

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

ecn20