Τρίτη, 04 Ιουνίου 2002

Απόφαση 213/2002

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν η από 20.12.2001 προηγούμενη γνωστοποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 4β του Ν.703/77, της εξαγοράς από την εταιρεία LINDE Aktiengesellschaft τουσυνόλου των μετοχών της εταιρείας ΕΛΒΙΑ Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Παραγωγής και Εμφιαλώσεως Βιομηχανικών και Τεχνικών Αερίων.
Παρασκευή, 26 Απριλίου 2002

Απόφαση 212/2002

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν η από 22/5/2001 αίτηση του Δημητρίου Τζενεβράκη για τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 4 του ν.703/77, όπως ισχύει, κατά της εταιρίας SONY HELLAS A.E.E., την οποία καταγγέλλει για παράβαση του άρθρου…
Παρασκευή, 26 Απριλίου 2002

Απόφαση 211/2002

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν η από 26.4.2001 γνωστοποιηθείσας, σύμφωνα με το άρθρο 4β του Ν. 703/77 όπως ισχύει, συγκέντρωσης επιχειρήσεων που αφορά τη σύσταση από τις εταιρίες ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε., ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ- ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ- ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ…
Πέμπτη, 14 Μαρτίου 2002

Απόφαση 210/2002

Θέματα της Συνεδρίασης ήταν: 1) η υπόθεση με αριθ.πρωτ.1461/29.5.2001 Εισήγησης της Γραμματείας η οποία αφορά: i) τη μη γνωστοποίηση και ii) την πραγματοποίηση, κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 4β παρ.1 και 4ε παρ.1 του Ν.703/77, από την εταιρεία ΜΙΝΩΪΚΕΣ…
Δευτέρα, 11 Μαρτίου 2002

Απόφαση 209/2002

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν η προηγούμενη γνωστοποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 4β του Ν.703/77, της εξαγοράς από την εταιρεία MULTY FOAM A.B.E.E. του 51% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΦΡΩΔΟΥΣ Α.Ε.
Τετάρτη, 06 Φεβρουαρίου 2002

Απόφαση 208/2002

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν ο προληπτικός έλεγχος της από 28.12.2001 γνωστοποιηθείσας, σύμφωνα με το άρθρο 4β του Ν. 703/77, όπως ισχύει, συγκέντρωσης επιχειρήσεων που αφορά τη μετατροπή του κοινού ελέγχου, που ασκούν επί της εταιρείας ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, αφενός οι…
Παρασκευή, 25 Ιανουαρίου 2002

Απόφαση 207/2002

Θέμα της συνεδριάσεως ήταν οι από 9.10.1991 και 19.5.1997 καταγγελίες της εταιρείας ΑΓΝΗ ΑΒΕΕ και η από 20.12.1995 καταγγελία του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ, κατά της εταιρίας COCA-COLA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ Α.Ε., την οποία καταγγέλλουν για παράβαση του άρθρου 2 του…
Πέμπτη, 17 Ιανουαρίου 2002

Απόφαση 206/2002

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν η από 27.11.2000 καταγγελία της εταιρείας ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν.703/77, όπως ισχύει, κατά των εταιρειών ΙΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε., ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕΚΑΠ Α.Ε., ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΕΡΑΝΗΣ…
Δευτέρα, 31 Δεκεμβρίου 2001

Απόφαση 205/2001

Θέμα της Συνεδρίασης ήταν ο προληπτικός έλεγχος της από 1.10.2001 συγκέντρωσης επιχειρήσεων, η οποία συνίσταται στην απόκτηση από την εταιρεία MASTERCARD INCORPORATED αποκλειστικού ελέγχου επί της εταιρείας EUROPAY INTERNATIONAL S.A. και γνωστοποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν.703/77, όπως…
Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου 2001

Απόφαση 204/2001

Θέμα της Συνεδρίασης ήταν η προηγούμενη γνωστοποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, της απόκτησης από την εταιρία ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε. ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ του αποκλειστικού ελέγχου της εταιρίας ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΑΛΦΑ ΔΕΛΤΑ Α.Ε..
Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου 2001

Απόφαση 203/2001

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν η από 13.3.2001 γνωστοποιηθείσα, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, συγχώνευση με απορρόφηση των εταιρειών ΓΑΛΗΝΟΣ ΛΑΟΥΤΑΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΩΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ- ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ…
Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2001

Απόφαση 202/2002

Θέμα της Συνεδρίασης ήταν ο προληπτικός έλεγχος της από 24.10.2001 γνωστοποιηθείσας, βάσει του άρθρου 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, μετατροπής του ελέγχου της εταιρείας ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. στην εταιρεία ABC FACTORS ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ Α.Ε. από κοινό σε αποκλειστικό.
Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2001

Απόφαση 200/2001

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν η από 10.5.2001 προηγούμενη γνωστοποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 4β του Ν.703/77, της εξαγοράς από την εταιρεία SUMITOMO CHEMICAL COMPANY LIMITED τμήματος του τομέα δρώντων συστατικών για την παραγωγή εντομοκτόνων οικιακής χρήσης των εταιριών AVENTIS ENVIRONMENTAL…
Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2001

Απόφαση 199/2001

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν η 3.8.2001 προηγούμενη γνωστοποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, της συγχώνευσης των εταιρειών ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ και NEXTNET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΝΤΟΣ ΕΙΔΟΥΣ…
Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου 2001

Απόφαση 198/2001

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν η από 9.8.2001 γνωστοποιηθείσα, σύμφωνα με το άρθρο 4β του Ν. 703/77 όπως ισχύει, εξαγορά από την αλλοδαπή εταιρία LBO France (Guestion) ή από συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις τμήματος της επιχειρηματικής δραστηριότητας του πολυεθνικού ομίλου Schlumberger,…
Παρασκευή, 09 Νοεμβρίου 2001

Απόφαση 197/2001

Θέμα της Συνεδρίασης ήταν η από 6.3.2001 προηγούμενη γνωστοποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 4β ν.703/77, όπως ισχύει, της συγχώνευσης των εταιρειών ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο (δ.τ.) "AEGEAN AIRLINES" (εφεξής AEGEAN) και ΚΡΟΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ…
Κυριακή, 04 Νοεμβρίου 2001

Απόφαση 201/2001

Θέμα της συνεδριάσεως ήταν ο προληπτικός έλεγχος της από 9-7-2001 γνωστοποιηθείσας, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, συγκέντρωσης μεταξύ των εταιριών ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ Α.Ε. με διακριτικό τίτλο “ΠΕΙΡΑΙΩΣ Leasing Α.Ε” και της εταιρείας ΟΤΕ- LEASING A.E,…
Πέμπτη, 01 Νοεμβρίου 2001

Απόφαση 196B/2001

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν η από 13.3.2001 αίτηση για τη χορήγηση άδειας παρέκκλισης σύμφωνα με το άρθρο 4ε παρ. 3 του ν.703/77, όπως ισχύει, των εταιρειών ΑΤΛΑΝΤΙΚ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΓΑΛΗΝΟΣ ΛΑΟΥΤΑΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΔΙΑΝΟΜΕΣ…
Πέμπτη, 01 Νοεμβρίου 2001

Απόφαση 196/2001

Θέμα της Συνεδρίασης, ήταν η από 2.1.2001, 14.5.2001, 27.6.2001 και 8.8.2001 γνωστοποιηθείσα, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, ίδρυση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία FBB-ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (εφεξής FBB ή Νέα Τράπεζα) από τα πιστωτικά ιδρύματα…
Τρίτη, 09 Οκτωβρίου 2001

Απόφαση 194B/2001

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν ο προληπτικός έλεγχος της από 26/7/2001 γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης επιχειρήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, η οποία αφορά συγχώνευση των εταιριών "Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Aνώνυμη Εταιρεία" και "ΤΕΛΕΣΙΣ Τράπεζα Επενδύσεων Ανώνυμη Εταιρεία",…
Τρίτη, 09 Οκτωβρίου 2001

Απόφαση 195/2001

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν ο προληπτικός έλεγχος της από 5/7/2001 γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης επιχειρήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, η οποία αφορά την από κοινού ίδρυση επιχείρησης με την επωνυμία ΑΤΤΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, από…
Παρασκευή, 17 Αυγούστου 2001

Απόφαση 194A/2001

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν ο προληπτικός έλεγχος της από 8.6.2001 γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης επιχειρήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, η οποία αφορά την εξαγορά του συνόλου (100%) των μετοχών της εταιρείας "ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΠΑΝΕΜΠΟΡΙΚΗ Ανώνυμος Εταιρεία Τροφίμων…
Παρασκευή, 03 Αυγούστου 2001

Απόφαση 193/2001

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν οι από 14-12-2000 και 18-12-2000 αιτήσεις λήψης ασφαλιστικών μέτρων των 1) «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΑΙΤΩΛΙΑΣ & ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Συν ΠΕ-ΣΥΦΑΙΤ» 2) “ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣυνΠΕ- ΠΡΟΣΥΦΑΠΕ» 3) «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ Συν ΠΕ» 4) «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ…

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

ecn20