Δευτέρα, 21 Φεβρουαρίου 2000

Απόφαση 117A/2000

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν η από 19.10.1999 αίτηση της εταιρείας ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ για τη χορήγηση άδειας παρέκκλισης, βάσει του αρ. 4ε παρ. 3 ν.703/77, όπως ισχύει, για την πραγματοποίηση της συγκέντρωσης με…
Δευτέρα, 21 Φεβρουαρίου 2000

Απόφαση 116/2000

Θέμα της συνεδρίασης ήταν ο προληπτικός έλεγχος της συγκέντρωσης των εταιρειών ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. και ΘΡΑΚΙΚΑ ΕΚΚΟΚΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε., η οποία συμφωνήθηκε με το γνωστοποιηθέν στη Γραμματεία της Επιτροπής Ανταγωνισμού, βάσει των διατάξεων του άρθρου 4β του ν.703/77 όπως ισχύει, από…
Δευτέρα, 21 Φεβρουαρίου 2000

Απόφαση 115/2000

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν η από 4.11. 1999 γνωστοποιηθείσα, βάσει του άρθρου 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, συγκέντρωση επιχειρήσεων η οποία πραγματοποιείται με την εξαγορά από την εταιρεία ΙΟΝ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΚΑΟΥ ΚΑΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ του…
Τρίτη, 15 Φεβρουαρίου 2000

Απόφαση 114/2000

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν ο έλεγχος της από 25/10/99 γνωστοποιηθείσας, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν. 703/77, όπως ισχύει, συγκέντρωσης επιχειρήσεων που πραγματοποιείται με την απόκτηση του ελέγχου της εταιρείας ΑΤΑΛΑΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ από…
Δευτέρα, 14 Φεβρουαρίου 2000

Απόφαση 113/2000

Θέμα της συνεδριάσεως ήταν, η από 14.12.1999 αίτηση της εταιρίας με την επωνυμία «ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ» για να της επιτραπεί παρέκκλιση από τις υποχρεώσεις των παραγρ. 1 και 2 του άρθρου 4ε του…
Δευτέρα, 07 Φεβρουαρίου 2000

Απόφαση 112/2000

Θέμα της Συνεδρίασης ήταν ο προληπτικός έλεγχος της από 15.6.1999 γνωστοποιηθείσας, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, συγκέντρωσης επιχειρήσεων, η οποία θα πραγματοποιηθεί με την εξαγορά από την εταιρεία ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΠΑΡΟΧΗΣ…
Δευτέρα, 07 Φεβρουαρίου 2000

Απόφαση 111/2000

Θέμα της Συνεδρίασης η εξέταση α) της από 8.11.1999 παρεμβάσεως των τεχνικών/κατασκευαστικών εταιρειών με τις επωνυμίες «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΕ», «ΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΛΟΥ Α.Ε.», «ΜΕΣΟΓΑΙΑ Α.Ε.», «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.», «ΑΕΓΕΚ…
Τετάρτη, 02 Φεβρουαρίου 2000

Απόφαση 110/2000

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν η από 15 και 17/12/1999 αίτηση της εταιρείας με την επωνυμία "ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΛΣΟΝ ΚΑΛΤΣΩΝ ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ ΝΗΜΑΤΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΒΑΦΕΙΩΝ ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ" προκειμένου να της επιτραπεί παρέκκλιση από τις υποχρεώσεις που…
Δευτέρα, 24 Ιανουαρίου 2000

Απόφαση 109/1999

Θέμα της Συνεδρίασης ήταν ο προληπτικός έλεγχος της από 26.10.1999 γνωστοποιηθείσας, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, συγκέντρωσης των επιχειρήσεων ΑΘΗΝΑΪΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. και ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α.Ε.
Πέμπτη, 23 Δεκεμβρίου 1999

Απόφαση 107/1999

Θέμα της συνεδρίασης ήταν η από 14. 9.1999 προηγούμενη γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, της συγκέντρωσης, η οποία προκύπτει από την απόκτηση από τον Παύλο Ψωμιάδη του 79,99% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΓΚΟΤΑΕΡ ΕΛΛΑΣ…
Πέμπτη, 23 Δεκεμβρίου 1999

Απόφαση 106/1999

Θέμα της Συνεδρίασης ήταν ο προληπτικός έλεγχος της από 15.11.1999 γνωστοποιηθείσας, βάσει του άρθρου 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, συγκέντρωση επιχειρήσεων, η οποία συνίσταται στην απόκτηση από την εταιρεία με την επωνυμία ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε. ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ του 100% του…
Δευτέρα, 20 Δεκεμβρίου 1999

Απόφαση 105/1999

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν η από 22.10.1999, γνωστοποιηθείσα, βάσει του άρθρου 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, συγκέντρωση επιχειρήσεων, η οποία συμφωνήθηκε με το από 8.10.1999 προσύμφωνο, μεταξύ των εταιρειών με την επωνυμία ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. και ΜΙΝΩΪΚΕΣ…
Παρασκευή, 17 Δεκεμβρίου 1999

Απόφαση 104/1999

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν η από 25.10.1999 αίτηση της εταιρείας ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΛΣΟΝ ΚΑΛΤΣΩΝ ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ ΝΗΜΑΤΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΒΑΦΕΙΩΝ ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ προκειμένου να της επιτραπεί παρέκκλιση από τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στην παραγρ. 1 του…
Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 1999

Απόφαση 103/1999

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν ο προληπτικός έλεγχος της από 13.9.1999 γνωστοποιηθείσας, βάσει του άρθρου 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, συγκέντρωσης επιχειρήσεων, η οποία προκύπτει βάσει της από 30.8.1999 σύμβασης μεταξύ των εταιρειών CISCO SYSTEMS INC και INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO…
Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 1999

Απόφαση 102/1999

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν ο έλεγχος της από 17.9.1999 προηγούμενης γνωστοποίησης, βάσει του άρθρου 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, της εξαγοράς από την εταιρεία ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε. του 50,01% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΑΚΤΩΡ…
Τρίτη, 07 Δεκεμβρίου 1999

Απόφαση 100/1999

Θέμα της Συνεδρίασης ήταν ο προληπτικός έλεγχος της από 10.6.1999 γνωστοποιηθείσας στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, ίδρυσης κοινής επιχείρησης μεταξύ των εταιρειών ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ Α.Ε. και ΚΕΜ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ…
Πέμπτη, 02 Δεκεμβρίου 1999

Απόφαση 101/1999

Θέμα της Συνεδρίασης ήταν ο προληπτικός έλεγχος της από 17.9.1999 γνωστοποιηθείσας, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, συγκέντρωσης επιχειρήσεων η οποία προκύπτει βάσει της από 16.9.1999 σύμβασης εκχώρησης σημάτων που υπογράφηκε μεταξύ των εταιρειών ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΩΝ…
Πέμπτη, 02 Δεκεμβρίου 1999

Απόφαση 99/1999

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν η από 21.4.1999 αίτηση της εταιρείας ΑΝΕΓΕΡΣΗ Α.Ε.Β.Ε. για τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 4 του ν.703/77 όπως ισχύει, κατά (α) του Χρήστου Βασ. Σαμολαδά, (β) του Βασιλείου Χρ. Σαμολαδά, ως…
Πέμπτη, 02 Δεκεμβρίου 1999

Απόφαση 98/1999

Θέμα της συνεδρίασης ήταν η από 5.8.1999 προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης επιχειρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, που αφορά την απόκτηση από την INFO QUEST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ του…
Τρίτη, 30 Νοεμβρίου 1999

Απόφαση 97/1999

Θέμα της συνεδριάσεως ήταν ο προληπτικός έλεγχος της από 6.10.1999 γνωστοποιηθείσας, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, συγκέντρωσης επιχειρήσεων, που πραγματοποιείται με την απόκτηση από την εταιρεία NOVA CHEMICALS CORPORATION του κλάδου παραγωγής και διάθεσης πολυστερίνης της…
Τρίτη, 30 Νοεμβρίου 1999

Απόφαση 96/1999

Παρασκευή, 26 Νοεμβρίου 1999

Απόφαση 95/1999

Τρίτη, 23 Νοεμβρίου 1999

Απόφαση 93/1999

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.